Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2009

  1. NĚMEC, Pavel, Henrieta GREŠLIKOVÁ, Jan SMETANA, Romana ZAORALOVÁ, Renata KUPSKÁ, Kristina BERÁNKOVÁ, Hana FILKOVÁ, Dana KRÁLOVÁ, Marta KREJČÍ, Luděk POUR, Lenka ZAHRADOVÁ, Viera SANDECKÁ, Zdeněk ADAM, Petr KUGLÍK a Roman HÁJEK. Gain 1q21 vs. Velcade and thalidomide based regimen. In XIIth International Myeloma Workshop. 2009. ISBN 1557-9190.
  2. MIKULA, Přemysl, Kamila KRUŽÍKOVÁ, Radka DOBŠÍKOVÁ, Danka HARUŠTIAKOVÁ a Zdeňka SVOBODOVÁ. Influence of Propylparaben on Vitellogenesis and Sex Ratio in Juvenile Zebrafish (Danio rerio). Acta Veterinaria Brno. Brno: Univ. of Vet. and Pharmac Sc., 2009, roč. 78, č. 2, s. 319-326. ISSN 0001-7213.
  3. BERÁNKOVÁ, Kristina, Petr KUGLÍK, Romana ZAORALOVÁ, Henrieta GREŠLIKOVÁ, Pavel NĚMEC, Jan SMETANA, Luděk POUR, Lenka ZAHRADOVÁ, Marta KREJČÍ, Michal HOLÁNEK, Zdeněk ADAM a Roman HÁJEK. Prognostic value of chromosomal aberrations in relapsed multiple myeloma patients treated by thalidomide. In European Human Genetics Conference 2009. 2009.

  2008

  1. KOPP, Radovan, Ondřej ADAMOVSKÝ, Klára HILSCHEROVÁ, Andrea ZIKOVÁ, Jan MAREŠ, Stanislav NAVRÁTIL, Miroslava PALÍKOVÁ, Jana HLÁVKOVÁ, Pavel BABICA, Blahoslav MARŠÁLEK a Luděk BLÁHA. Akumulace microcystinů v rybách a potravních řetězcích. In Sborník Cyanobakterie 2008. 2008. ISBN 978-80-86188-26-3.
  2. BLAHOVÁ, J., K. KRUŽÍKOVÁ, Klára HILSCHEROVÁ, R. GRABIC, J. HALÍŘOVÁ, J. JURČÍKOVÁ, T. OCELKA a Z. SVOBODOVÁ. Biliary 1-hydroxypyrene as a biomarker of exposure to polycyclic aromatic hydrocarbons in fish. Neuroendocrinology Letters. 2008, roč. 29, č. 5, s. 663-668. ISSN 0172-780X.
  3. ZAORALOVÁ, Romana, Vladimíra VRANOVÁ a Petr KUGLÍK. Detekce nebalancovaných chromosomových změn u pacientů s mnohočetným myelomem pomocí techniky komparativní genomové hybridizace (CGH). Klinická onkologie, Supplementum. BRNO: ApS BRNO, spol. s r. o, 2008, roč. 21, č. 1, s. 212-213. ISSN 0862-495X.
  4. ZAORALOVÁ, Romana, Vladimíra VRANOVÁ, Petr KUGLÍK, Henrieta GREŠLIKOVÁ, Hana FILKOVÁ, Pavel NĚMEC, Jan SMETANA, Renata KUPSKÁ, Iva SLÁMOVÁ, Luděk POUR, Andrea KŘIVANOVÁ, Marta KREJČÍ, Zdeněk ADAM a Roman HÁJEK. Detekce nebalancovaných chromozómových aberací u mnohočetného myelomu pomocí komparativní genomové hybridizace s vyšším rozlišením (HR-CGH) a techniky Array-CGH. In XV. CESKO-SLOVENSKÝ HEMATOLOGICKÝ A TRANSFUZIOLOGICKÝ SJEZD. 2008. ISSN 1213-5763.
  5. KUPSKÁ, Renata, Barbora SÁBLIKOVÁ, Ivana BUREŠOVÁ, Henrieta GREŠLIKOVÁ, Petr KUGLÍK a Roman HÁJEK. Diagnóza mnohočetný myelom – FISH vyšetření buněk CD138+ separovaných metodou MACS. In XIX. Izakovičov memoriál, Celoslovenská konferencia lekárskej genetiky s medzinárodnou účastou. 2008.
  6. ADAMOVSKÝ, Ondřej, Jana HLÁVKOVÁ, Radovan KOPP, Klára HILSCHEROVÁ, Pavel BABICA, Miloslava PALÍKOVÁ, Veronika PAŠKOVÁ, Stanislav NAVRÁTIL a Luděk BLÁHA. Kinetics of biomarkers, bioaccumulation and elimination of peptide toxins microcystins in different freshwater fish species. In SETAC Europe 18th Annual Meeting Abstract Book. 2008.
  7. KUGLÍK, Petr, Vladimíra VRANOVÁ a Hana FILKOVÁ. Metody klasické a molekulární cytogenetiky v diagnostice mnohočetného myelomu. Klinická onkologie. Brno: ČLS J.E. Purkyně, 2008, roč. 21, Supplement, s. 198-203. ISSN 0862-495X.
  8. NEPEJCHALOVÁ, L., Z. SVOBODOVÁ, J. KOLÁŘOVÁ, K. FRGALOVÁ, J. VALOVÁ a Danka NÉMETHOVÁ. Oxytetracycline Assay in Pond Sediment. Acta Veterinaria Brno. Brno, CR: Univ Veterinary and Pharmaceutical Sci, 2008, roč. 77, č. 3, s. 461-466. ISSN 0001-7213.
  9. SMETANA, Jan, Petr KUGLÍK, Henrieta GREŠLIKOVÁ, Pavel NĚMEC, Romana ZAORALOVÁ, Renata KUPSKÁ, Hana FILKOVÁ, Luděk POUR, Marta KREJČÍ, Lenka ZAHRADOVÁ, Michal HOLÁNEK, Zdeněk ADAM, Jana NEČASOVÁ a Roman HÁJEK. Prognostický význam hyperdiploidie/non-hyperdiploidie u souboru 74 relabovaných pacientů s mnohočetným myelomem léčených bortezomibem a thalidomidem. In XV. ČESKO-SLOVENSKÝ HEMATOLOGICKÝ A TRANSFUZIOLOGICKÝ SJEZD. 2008.
  10. SMETANA, Jan, Petr KUGLÍK, Henrieta GREŠLIKOVÁ, Renata KUPSKÁ, Hana FILKOVÁ, Alexandra OLTOVÁ a Roman HÁJEK. Stanovení hyperdiploidií u mnohočetného myelomu pomocí imunofluorescenčního značení plazmatických buněk a techniky tříbarevné interfázní FISH. Klinická onkologie. Brno: AsP Brno, 2008, roč. 21, září 2008, s. 210-211. ISSN 0862-495X.
  11. KUGLÍK, Petr. Úloha molekulární cytogenetiky při vyšetřování cytogenetických změn u mnohočetného myelomu. In VI. národní workshop a roční setkání České myelomové skupiny. 2008.
  12. GREŠLIKOVÁ, Henrieta, Hana FILKOVÁ, Pavel NĚMEC, Jan SMETANA, Renata KUPSKÁ, Petr KUGLÍK, Marta KREJČÍ, Luděk POUR, Lenka ZAHRADOVÁ, Jana SMEJKALOVÁ a Roman HÁJEK. Vplyv vybraných chromozómových zmien na celkové prežívanie relabovaných pacientov s mnohopočetným myelomom. In XIX. Izakovičov memoriál, Celoslovenská konferencia lekárskej genetiky s medzinárodnou účastou. 2008.
  13. ZEMANOVÁ, Zuzana, Kyra MICHALOVÁ, Jana TAJTLOVÁ, Lenka PAVLIŠTOVÁ, Alexandra OLTOVÁ, Hana FILKOVÁ, Petr KUGLÍK, Pavel NĚMEC, M. HOLZEROVÁ, J. BALCÁRKOVÁ, M. JAROŠOVÁ, J. RABASOVÁ, M. HRUBÁ, H. FISCHLOVÁ, I. ŠPIČKA, E. GREGORA, Z. ADAM, V. ŠČUDLA, V. MAISNAR, M. SCHUTZOVÁ, D. KRÁLOVÁ a Roman HÁJEK. Výsledky molekulárně cytogenetické analýzy imunofluorescenčně značených plasmatických buněk u pacientů s MM zařazených ve studii CMG 2002. Klinická onkologie. Aps Brno: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2008, roč. 21, supplement, s. 204-209. ISSN 0862-495X.
  14. ZAORALOVÁ, Romana, Petr KUGLÍK, Vladimíra VRANOVÁ, Alexandra OLTOVÁ, Luděk POUR, Andrea KŘIVANOVÁ, Marta KREJČÍ, Zdeněk ADAM a Roman HÁJEK. Význam cytogenetických změn u relabujících pacientů s mnohočetným myelomem léčených novými typy léků. Klinická onkologie, Supplementum. BRNO: ApS BRNO, spol. s r. o, 2008, roč. 21, č. 1, s. 207-209. ISSN 0862-495X.
  15. KUGLÍK, Petr, Hana FILKOVÁ, Vladimíra VRANOVÁ, Roman HÁJEK, Henrieta GREŠLIKOVÁ a Romana ZAORALOVÁ. Změny chromozomálních aberací v průběhu onemocnění a léčby u pacientů s mnohočetným myelomem. In KUPSKÁ RENATA. Izakovičův memoriál. 2008.

  2007

  1. PALÍKOVÁ, Miroslava, Roman KREJČÍ, Klára HILSCHEROVÁ, Blanka BURÝŠKOVÁ, Pavel BABICA, Stanislav NAVRÁTIL, Radovan KOPP a Luděk BLÁHA. Effects of Different Oxygen Saturation on Activity of Complex Biomass and Aqueous Crude Extract of Cyanobacteria During Embryonal Development in Carp (Cyprinus carpio L.). Acta Veterinaria Brno. 2007, roč. 76, č. 1, s. 291–299. ISSN 0001-7213.
  2. JURČÍKOVÁ, J., P. MIKULA, R. DOBŠÍKOVÁ, Danka NÉMETHOVÁ a Z. SVOBODOVÁ. Effects of metazachlor on vitellogenin induction in zebrafish (Danio rerio). Acta Veterinaria Brno. Brno: University of Veterinary and Pharmaceuti, 2007, roč. 76, Suppl.8, s. S61-S66, 6 s. ISSN 0001-7213.
  3. ONDRAČKOVÁ, Markéta, Martin REICHARD, Barbora BÍMOVÁ a Radim BLAŽEK. Fish community in the floodoplain of the middle Gambia River in Senegal. In XII European Congress of Ichthyology, 9-13 September 2007, Dubrovnik, Croatia. 2007.
  4. PALÍKOVÁ, M., M. RÁBOVÁ, R. KREJČÍ, S. NAVRÁTIL a Luděk BLÁHA. Chromosomal Aberrations in Early Embryos of Weatherfish (Misgurnus fossilis L.) Exposed to Crude Cyanobacterial Extract and Semipurified Compound of Microcystins, a Pilot Study. Acta Veterinaria Brno. 2007, roč. 76, Suppl.8, s. S55-S60, 6 s. ISSN 0001-7213.
  5. NEČESALOVÁ, Eva, Vladimíra VRANOVÁ, Petr KUGLÍK, Pavel CEJPEK, Marie JAROŠOVÁ, Martina PEŠÁKOVÁ, Jiřina RELICHOVÁ a Renata VESELSKÁ. Incidence of the main genetic markers in glioblastoma multiforme is independent of tumor topology. Neoplasma. 2007, roč. 54, č. 3, s. 212-218. ISSN 0028-2685.

  2006

  1. ŽLÁBEK, V., T. RANDÁK, T. ČAJKA, J. KOLÁŘOVÁ, Z. SVOBODOVÁ, J. HAJŠLOVÁ a Jiří JARKOVSKÝ. Alkylphenols in muscle of fish from rivers in the Czech Republic. In TOXICOLOGY LETTERS 164. 2006.
  2. ADAMOVSKÝ, Ondřej, Luděk BLÁHA, Klára HILSCHEROVÁ, Pavel BABICA, Radovan KOPP a Blahoslav MARŠÁLEK. Bioaccumulation of microcystin-LR in fish tissue. In Abstract book: SETAC Europe - 16th annual meeting. 2006.
  3. ADAMOVSKÝ, Ondřej, Veronika PAŠKOVÁ, Luděk BLÁHA, Klára HILSCHEROVÁ, Radovan KOPP, Pavel BABICA a Blahoslav MARŠÁLEK. Bioakumulace microcystinu-LR v rybí tkáni spojená s účinky na biochemické úrovni. In Sborník : CYANOBAKTERIE 2006. 2006. ISBN 80-86188-22-1.
  4. VRANOVÁ, Vladimíra, Iva SLÁMOVÁ, Marta HANÁKOVÁ a Petr KUGLÍK. Case with terminal deletion of chromosome 14 and DiGeorge syndrome resulted from unbalanced translocation involving chromosomes 14 and 22 detected by FISH and array-CGH. Abbott Molecular Newsletter. 2006, roč. 3, č. 1, s. 16-17.
  5. SMEJKALOVÁ, Jana, Petr KUGLÍK, Hana FILKOVÁ, Alexandra OLTOVÁ, Zdeněk ADAM, Luděk POUR, Marta KREJČÍ, Miroslav PENKA a Roman HÁJEK. Correlation between the cytogenetic findings and the prognostic factors in the group of patiens from the CMG 2002 clinical study. In Haematologica/the hematology journal. 2006.
  6. OLTOVÁ, Alexandra, Petra ŠMUHAŘOVÁ, Petr KUGLÍK, Dita ŽEŽULKOVÁ, Vladimíra VRANOVÁ, Peter MÚDRY, Věra BAIČIOVÁ a Jaroslav ŠTĚRBA. Detection of chromosomal aberrations by FISH, CGH and SKY in cultured and noncultured tumours in children during 2003 and 2005. In Europen Journal of Human Genetics. Amsterdam: ESHG, 2006, s. 226. ISBN 80-7232-264-8.
  7. BOMBAROVÁ, Marta, Magda VÍTKOVÁ, František MAREC, Martina PEČÍNKOVÁ, Marta ŠPAKULOVÁ a Ivica HROMADOVÁ. Fish mapping of ribosomal DNA and telomeric repeats in model species of Platyhelmithes and Acanthocephala. In 11th International Congress of Parasitology, CD-ROM. Glasgow, Scotland: ICOPA XI Congress Secretariat, 2006, s. CD-ROM, 1 s.
  8. BABICA, Pavel, Luděk BLÁHA, Radovan KOPP, Klára HILSCHEROVÁ, Veronika PAŠKOVÁ, Ondřej ADAMOVSKÝ, Blahoslav MARŠÁLEK, Miroslava PALÍKOVÁ, Roman KREJČÍ a Stanislav NAVRÁTIL. Microcystin bioaccumulation and biomarker responses in fish exposed to cyanobacterial blooms. In Satellite Workshop pf Conference on Reservoir Limnology and Water Quality-Cyanobacterial water blooms: effects, consequences and management. 2006. ISBN 80-86188-24-8.
  9. FILKOVÁ, Hana, Iva SLÁMOVÁ, Petr KUGLÍK, Renata GAILLYOVÁ a Barbora RAVČUKOVÁ. Preimplantation genetic diagnosis for Duchenne muscular dystrophy (DMD) by fluoresent in situ hybridization (FISH): case report. In European Journal of Human Genetics. Amsterdam: ESHG, 2006, s. 175. ISBN 1018-4813.
  10. VÍT, Vítězslav, Dalibor PACÍK, Aleš ČERMÁK, Zdeněk PAVLOVSKÝ, Iva KROUPOVÁ, Jana ŠMARDOVÁ, Renata HRABÁLKOVÁ, Miluše SVITÁKOVÁ, Karel DVOŘÁK a Milan VOTAVA. První zkušenosti s metodou fluorescenční in situ hybridizace při detekci uroteliálního karcinomu. In XXX. Brněnské onkologické dny. Brno: Masarykův onkologický ústav, 2006, s. 216-217. ISBN 80-86793-06-0.
  11. DÁVIDOVÁ, Martina, Markéta ONDRAČKOVÁ, Pavel JURAJDA a Milan GELNAR. Rozšíření a patologický vliv Lernaea cyprinacea (Crustacea, Copepoda) na rybího hostitele. In Zoologické Dny Brno. 2006. ISBN 80-903329-4-3.
  12. KUGLÍK, Petr. Sedm let působení společné Laboratoře molekulární cytogenetiky Přírodovědecké fakulty MU a Oddělení lékařské genetiky ve FN Brno. Nemocniční listy. 2006, roč. 7, č. 1, s. 20-22, 4 s. ISSN 1802-0224.
  13. KUGLÍK, Petr. Současné trendy molekulární cytogenetiky v klinické genetice a onkologii. Nemocniční listy. Brno, 2006, roč. 17, č. 4, s. 17-19. ISSN 1802-0224.
  14. FILKOVÁ, Hana, Petr KUGLÍK, Alexandra OLTOVÁ, Jana SMEJKALOVÁ a Roman HÁJEK. Technique of light chain-specific immunofluorescent staining of clonal plasma cells and FISH analysis. In Detection of chromosomal aberrations in multiple myeloma. Brno: Masaryk University, 2006, s. 16. ISBN 80-210-4129-3.
  15. ŠIMKOVÁ, Andrea, Martina PEČÍNKOVÁ, Barbora BÍMOVÁ a Peter MIKULÍČEK. The associations between MHC genes and metazoan parasites in the fish populations living under the different level of environmental pollution. In The 35th Annual Congress of the Parasitological Society of Southern Africa, Windhoek (Namibia), Book of Abstracts. Windhoek, Namibie: Department of Biology, University of Namibia, Windhoek, Namibia, 2006, s. 23.
  16. KUGLÍK, Petr, Hana FILKOVÁ, Alexandra OLTOVÁ a Roman HÁJEK. Význam a současné možnosti diagnostiky cytogenetických změn u mnohočetného myelomu. Vnitřní lékařství. 2006, roč. 52, S2, s. 76-78, 4 s. ISSN 0042-773X.

  2005

  1. JANSOVÁ, Eva, Petr KRONTORÁD, Irena KOUTNÁ, Stanislav STEJSKAL, Petr MATULA, David SVOBODA, Michal KOZUBEK a Stanislav KOZUBEK. Combination of cDNA microarray technology and fluorescence leads to better understanding of relationships between gene expression and epigenetic regulation. In MGED8 Abstract book. 2005.
  2. SMEJKALOVÁ, Jana, Petr KUGLÍK, H. FILKOVÁ, V. VRANOVÁ, Alexandra OLTOVÁ, J. STRAŠILOVÁ, Marta KREJČÍ, Luděk POUR, Zdeněk ADAM a Roman HÁJEK. Cytogenetic abnormalities in patients with multiple myeloma studied by FISH analysis: comparison of simultaneous immunofluorescent labelling of malignant plasma cells and immunomagnetically selected plasma cells. In Chromosome Research. 2005.
  3. KUGLÍK, Petr, Vladimíra VRANOVÁ, Pavel CEJPEK, Eva NEESALOVÁ, Martina PEŠÁKOVÁ a Jiina RELICHOVÁ. Genomic imbalance detected in glioblastoma multigorme using high-resolution comparative genomic hybridization. In Chromosome Research. UK: Springer, 2005, s. 87.
  4. VRANOVÁ, Vladimíra, Petr KUGLÍK, Martina PEŠÁKOVÁ, Iva SLÁMOVÁ, Dita ŽEŽULKOVÁ, Marcela VILÉMOVÁ, Alexandra OLTOVÁ a Renata GAILLYOVÁ. High resolution comparative genomic hybridisation analysis for detecting small constitutional chromosome abnormalities. In European Journal of Human Genetics. Praha: Nature Publishing Group, 2005, s. 83. ISSN 1018-4813.
  5. KOZUBEK, Michal. Image acquisition and its automation in fluorescence microscopy. In From cells to proteins: Imaging nature across dimensions. Dordrecht: Springer, 2005, s. 227-270. NATO Science Series. ISBN 1-4020-3615-9.
  6. PEČÍNKOVÁ, Martina, Božena KOUBKOVÁ, Leif Asbjorn VOLLESTAD, Jiří HUML, Pavel JURAJDA a Milan GELNAR. Morphological Abnormalities of Paradiplozoon homoion (Diplozoidae; Monogenea) as Indicators of Environmental Stress. In Ecological and Environmental Parasitology: The Impact of Global Change. Karlsruhe, Germany: University of Karlsruhe, Germany, 2005, s. 24.
  7. ZITTERBART, Karel, Petr KUGLÍK, Jitka KADLECOVÁ, Zdeněk PAVELKA, Hana FILKOVÁ, Vladimíra VRANOVÁ, Dita ŽEŽULKOVÁ, Martina PEŠÁKOVÁ, P. ŠMUHAŘOVÁ, Vlasta LINKOVÁ, Renata GAILLYOVÁ, Alexandra OLTOVÁ a Jaroslav ŠTĚRBA. Nádorová biologie meduloblastomu: výsledky vyšetření vybraných molekulárně genetických a cytogenetických znaků na Klinice dětské onkologie FN Brno. In 15. konference dětských hematologů a onkologů ČR a SR. České Budějovice: KOPP nakladatelství, 2005, s. 83. ISBN 80-7232-264-8.
  8. VALÁŠKOVÁ, Iveta, Jitka KADLECOVÁ, Petr KUGLÍK, Iva SLÁMOVÁ a Renata GAILLYOVÁ. Our first experience in preimplantation genetic diagnosis. In European Journal of Human Genetics. Praha: Nature Publishing Group, 2005, s. 268. ISBN 1018-4813.
  9. OTTOVÁ, Eva, Andrea ŠIMKOVÁ, Pavel JURAJDA, Martina DÁVIDOVÁ, Markéta ONDRAČKOVÁ, Martina PEČÍNKOVÁ a Milan GELNAR. Sexual ornamentation and parasite infection in males of common bream (Abramis brama): a reflection of immunocompetence status or simple cost of reproduction? EVOLUTIONARY ECOLOGY RESEARCH. USA, 2005, roč. 7, č. 4, s. 581-593. ISSN 1522-0613.
  10. MENTZLOVÁ, Dita, Alexandra OLTOVÁ, Vlasta LINKOVÁ, Petr KUGLÍK, Jaroslav ŠTĚRBA, Martina PEŠÁKOVÁ, Vladimíra VRANOVÁ, Denisa MENDELOVÁ, Dita ŽEŽULKOVÁ a Hana FILKOVÁ. The yield of chromosomal aberrations in children with acute leukemia using methods GTG banding, FISH, CGH and HR-CGH. In European Journal of Human Genetics. Praha: Nature Publishing Group, 2005, s. 187. ISSN 1476-5438.

  2004

  1. HERMANOVÁ, Markéta, Zdeněk LUKÁŠ, Rudolf NENUTIL, Jan BRÁZDIL, Iva KROUPOVÁ, Leoš KŘEN, Marie PAZOURKOVÁ, Miloš RŮŽIČKA a Petr DÍTĚ. Amplification and overexpression of HER-2/neu in invasive ductal carcinomas of the pancreas and pancreatic intraepithelial neoplasms and the relationship to the expression of p21(WAF1/CIP1). Neoplasma. SLOVAKIA: VEDA, SLOVAK ACADEMY SCIENCES, 2004, roč. 51/2004, č. 2, s. 77-83. ISSN 0028-2685.
  2. KUGLÍK, Petr, Vladimíra VRANOVÁ, Renata KUPSKÁ, Alexandra OLTOVÁ a Roman HÁJEK. Detection of chromosome 13 abnormalities and 14q32 translocations in multiple myeloma using simultaneous imunofluorescent labelling of malignant plasma cells and fluorescent in situ hybridization. European Journal of Human Genetics. Nature Publishing Group, 2004, roč. 12, Suppl. 1, s. 170. ISSN 1018-4813.
  3. KOZUBEK, Stanislav a Michal KOZUBEK. From Jenalumar to Ultrafast Microscopy of Living Cells. In Biophysics of the Genome. First Edition 2004. Brno: Masaryk University, 2004, s. 47-52. ISBN 80-210-3560-9.
  4. CEJPEK, Pavel, Petr KUGLÍK, Renata VESELSKÁ, Martina PEŠÁKOVÁ, Petr KRUPA, Jiřina RELICHOVÁ, Václav VYBÍHAL, Petr MLEJNEK, Eva LŽIČAŘOVÁ a J. HORKÝ. Molecular Cytogenetic Characterization of Glioblastoma Using the Technique of in situ Fluorescence Hybridization, Comparative Genome Hybridization and Spectral Karyotyping. In 9th European Workshop on Cytogenetics and Molecular Genetics of Human Solid Tumours - Book of abstracts. Brno: Kongresové centrum, Brno, 2004, s. 54. ISBN 80-86607-12-7.
  5. BLAŽEK, Václav, Jindřich ČELADÍN a Marta BĚŤÁKOVÁ. Old Prussian fish-names. Baltistica. 2004, roč. 39, č. 1, s. 107-125. ISSN 0132-6503.

  2003

  1. SKLENIČKOVÁ, Marie a Jiří FAJKUS. Analýza telomer nádorových buněk technikami in situ. Časopis Lékařů českých. Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2003, roč. 142, č. 8, s. 479-482. ISSN 0008-7335.
  2. DANIHELKA, Jiří. Pálava na prahu třetího tisíciletí. Mikulov: Správa chráněných krajinných oblastí České republiky - Správa chráněné krajinné oblasti Pálava, 2003, 138 s. MaB. ISBN 80-239-1975-X.
  3. SÝKOROVÁ, Eva, Kar Yoong LIM, Mark W. CHASE, Sandra KNAPP, Ilia Judith LEITCH, Andrew Rowland LEITCH a Jiří FAJKUS. The absence of Arabidopsis-type telomeres in Cestrum and closely related genera Vestia and Sessea (Solanaceae): first evidence from eudicots. Plant Journal. Oxford: Blackwell Publishing Ltd, 2003, Neuveden, č. 34, s. 283-291. ISSN 0960-7412.
  4. SKLENIČKOVÁ, Marie, Martina DVOŘÁČKOVÁ a Jiří FAJKUS. Využití in situ technik v analýze telomer nádorových buněk. In Analytická cytometrie II. Brno: Alois Kozubík, 2003, s. 108-109. ISBN 80-239-0520-1.

  2002

  1. SKALNÍKOVÁ, Magdalena, Michal KOZUBEK, Petr MATULA, Eva BÁRTOVÁ, Heinz EIPEL a Michael HAUSMANN. Optimisation of FISH Methodology for the Study of 3D Structure of Cell Nuclei Using Micro Axial Tomography. In Biophysics of the Genome and Its Interactions. Brno: Masaryk University, 2002, s. 82-85. ISBN 80-210-2853-X.
  2. GELNAR, Milan, Ladislav DUŠEK, Božena KOUBKOVÁ, Šárka ŠEBELOVÁ, Martina MAZOURKOVÁ, Iveta MATĚJUSOVÁ, Jiří JARKOVSKÝ, Miroslav MACHALA, Pavel JURAJDA a Světlana ZAHRÁDKOVÁ. Parasites As Pollution Indicators: Evaluation of Indicative Potential of FISH Parasites Using Hierarchically Structured Data. In Proceedings of the 10th International Congress of Parasitology - ICOPA X: Symposia, Workshops and Contributed Papers. Bologna: Monduzzi Editore S.p.A, 2002, s. 255-264. ISBN 88-323-2804-6.

  2001

  1. KRÁČMAR, Stanislav, Iveta MATĚJUSOVÁ, Božena KOUBKOVÁ, Milan GELNAR a B. MINAŘÍK. Akumulace kadmia a olova ve vybraných orgánech ouklejky pruhované (Alburnoides bipunctatus Bloch, 1782). In IV. Kábrtovy dietetické dny. Brno: Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, 2001, s. 56-59. IV. Kábrtovy dny. ISBN 80-7305-44-0.
  2. KONEČNÁ, Marie, Jan KNÁPEK, Jan VACEK, Vojtěch ADAM, Jiří JARKOVSKÝ, Martin STROUHAL, Libuše TRNKOVÁ, René KIZEK a Vilém KOUTNÍK. Stanovení těžkých kovů v tkáních Okouna říčního (Perca fluviatilis L.) a Kapra obecného (Cyprinus carpio L.). In V. Pracovní setkání biochemiků a molekulárních biologů. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2001, s. 57. ISBN 80-210-2538-7.

  2000

  1. BÁRTOVÁ, Eva, Stanislav KOZUBEK, Michal KOZUBEK, Pavla JIRSOVÁ, Emilie LUKÁŠOVÁ, Magdalena SKALNÍKOVÁ, Alena CAFOURKOVÁ a Irena KOUTNÁ. Nuclear topography of the c-myc gene in human leukemic cells. Gene. Amsterdam: Elsevier, 2000, roč. 244, č. 1, s. 1-11. ISSN 0378-1119.
  2. REICHARD, Martin a Pavel JURAJDA. Různé strategie driftu ryb v nížinných tocích. In Biodiverzita ichtyofauny ČR (III). Brno: Ústav biologie obratlovců AV ČR Brno, 2000, s. 79-84. ISBN 80-238-5659-6.

  1999

  1. REICHARD, Martin a Pavel JURAJDA. Drift raných vývojových stádií ryb v nížinných tocích. In Abstakta referátů z konference Zoologické dny. Brno: Česká zoologická společnost, 1999, s. 36.
  2. REICHARD, Martin a Pavel JURAJDA. Patterns of ontogenetic changes in relative growth in the precocial cyprinid, bitterling (Rhodeus sericeus). Netherlands Journal of Zoology. Leiden: Koninklijke Brill NV, 1999, roč. 49, č. 2, s. 111-123.
  3. JURAJDA, Pavel, Martin REICHARD a Šárka BARTOŠOVÁ. Přirozená reprodukce ryb dolního toku Moravy. In Sborník z referátů z konference s mezinárodní účastí: 50 let výuky rybářské specializace na MZLU v Brně. Brno: Ústav hydrobiologie a rybářství MZLU v Brně, 1999, s. 191-195. ISBN 80-7157-408-2.

  1998

  1. REICHARD, Martin. A morphological comparison of riverine and oxbow bitterling populations with respect to allometric growth. Folia Zoologica. Brno: Institute of Vertebrate Biology AS CR, 1998, roč. 47, č. 1, s. 65-72. ISSN 0139-7893.
  2. JURAJDA, Pavel, Jaroslav ČERNÝ, Eva HOHAUSOVÁ a Martin REICHARD. Comparison of 0+ fish communities between two differently modified stretches of the River Morava. In 0+ fish as indicators of the ecological status of rivers. Wien: University of Vienna, 1998, s. 36.
  3. BARTOŠOVÁ, Šárka, Pavel JURAJDA a Martin REICHARD. Společenstvo juvenilních ryb (0+) v zemnících v oblasti obory Soutok po povodni 1997. In Sborník referátů z III. ichtyologické konference. Vodňany: SRŠ Vodňany, 1998, s. 99-103. ISBN 80-7157-408-2.

  1997

  1. JURAJDA, Pavel, Martin REICHARD a Eva HOHAUSOVÁ. A survey of inshore 0+ juvenile fish community in the Nové Mlýny lowland reservoir, Czech Republic. Folia Zoologica. Brno: Institute of Vertebrate Biology AS CR, 1997, roč. 46, č. 3, s. 279-284. ISSN 0139-7893.
  2. MORAVEC, František, Milan GELNAR, Radim ERGENS a Tomáš SCHOLZ. Metazoan parasites of fishes from the section of the Vltava River supposed to be affected by the operation of the Temelín nuclear electric power-station, Czech Republic. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae. 1997, roč. 61, č. 1, s. 65-76. ISSN 0862-5247.
  3. REICHARD, Martin a Pavel JURAJDA. Patterns of morphological variability during the life history of bitterling Rhodeus sericeus (Pallas). In When do fish became juveniles? - Looking beyond methamorphosis to juvenile development. Bratislava: The First International Workshop of The Fish Ontogeny Network of Europe, 1997, s. 14.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 25. 5. 2024 06:52