CZ/EN
Olga Fierzová
(1900–1990)

Švýcarská pedagožka, sociální a humanitární pracovnice, snažila se ve své učitelské praxi propojovat moderní vzdělávací metody s idejemi křesťanského pacifismu a solidarity. V letech 1928-1950 žila a působila v Československu a již v meziválečném období se stala nejbližší spolupracovnicí i životní družkou Přemysla Pittra. Pomohla mu uskutečnit realizaci projektu Milíčova domu, ve své době ojedinělého zařízení pro mimoškolní výchovu dětí. Společně iniciovali vznik dětské ozdravovny v Mýtě u Rokycan, která sloužila dětem českých a německých uprchlíků z obsazeného pohraničí na podzim 1938. V počátcích nacistické okupace v ozdravovně nedodržovali zákaz přijímání židovských dětí. Olga Fierzová se tehdy významně podílela na zásobování dětí potravinami a léky. Na její pomoc vzpomínalo mnoho zachráněných, jednou z nich byla i Marcela Varady-Klein. Po skončení války se Fierzová podílela na tzv. Akci zámky, během níž byly zřízeny ozdravovny nejen pro židovské děti, zejména sirotky, a děti řady národností vracející se z nacistických koncentračních táborů, ale také pro německé děti z čs. internačních táborů. V roce 1950 odjela do Švýcarska a do Československa se přičiněním komunistických úřadů už nikdy nevrátila. Přispěla k emigraci Přemysla Pittra, společně poté pomáhali uprchlíkům z komunistických zemí. Olga Fierzová zemřela v roce 1990 ve Švýcarsku. Olze Fierzové byl v roce 1966 udělen titul Spravedlivý mezi národy.

Gallery image 1 Gallery image 2 Gallery image 3