CZ/EN
Jiřina Sobotková

Na sklonku války začátkem dubna 1945 byla část vězňů koncentračního tábora Buchenwald odvezena na práci blízko Litoměřic. Třem vězňům se při zastávce vlaku podařilo z transportu uprchnout. Avraham Harshalom, Bolek Gai a David Dudek Moskovitch přeskočili na nákladní vlak s uhlím, který je dovezl na nákladové nádraží v pražských Holešovicích. Zpočátku se pokoušeli skrývat v prostorách nádraží, ale protože na sobě měli vězeňské šaty, oslovili kolemjdoucího chlapce s dívkou. Jindřich Sobotka jim přinesl civilní oblečení a odvedl je domů. Jindřichova matka Jiřina Sobotková, povoláním porodní asistentka, se o tři vyhublé a špinavé mladíky starala jako o vlastní děti. Sobotkovi byli česká vlastenecká rodina, která úzce spolupracovala s odbojem. Jeden z bratrů Jiřiny byl vězněn v Buchenwaldu, druhý se skrýval od atentátu na Heydricha pod falešnou identitou. Bezpečnější úkryt proto našli ve skladu zavřeného obchodu rodinného přítele Sobotkových pana Hrstky. Krátce nato provedli Němci u Sobotků prohlídku. Členové rodiny se pak za pomoci přátel až do května 1945 střídali v péči o uprchlíky. Za Květnového povstání se všichni tři ukrývaní mladíci zapojili do bojů s nacisty, vysloužili si tím vyznamenání a československé občanství. Po skončení války se jejich osudy rozdělily. Dudek se vrátil do Německa, Avraham a Bolek po několika letech emigrovali do Izraele. Příběh jejich záchrany byl završen návštěvou Jiřiny Sobotkové v Izraeli, při níž převzala v roce 1963, po boku všech tří zachráněných, ocenění Spravedlivý mezi národy.

Gallery image 1 Gallery image 2 Gallery image 3 Gallery image 3