Novinky a zajímavosti ze světa IS MU

RSS Máte-li zájem, přihlaste se k odběru novinek e-mailem. Novinky můžete odebírat také pomocí RSS nebo si zařaďte blog mezi sledované, pokud jste uživatel IS MU.
Tento blog píše
FotografieFI:Vývojový tým IS MU, Bc. Michaela Martišová, 433567
Starší příspěvky
Kategorie
Vlastníci blogu: FI:Vývojový tým IS MU, Bc. Michaela Martišová, 433567
Právo číst: kdokoliv v Internetu, pojmenovaná skupina osob: FI:CVT FI
Právo komentovat: pojmenovaná skupina osob: FI:CVT FI
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  ... 128 »
5. 4.
2018

Aplikace Obtížnost v novém

Informačně přínosné | 1 | 1
Novinky – e-learning

Aplikace Obtížnost, která se nachází v Záznamníku učitele Informačního systému Masarykovy univerzity (IS MU), dokáže vyučujícím napovědět, ve kterých otázkách studenti chybovali nejvíce a ve kterých nejméně.

Koeficient obtížnosti vyjadřuje poměr správných odpovědí ku všem odpovědím. Čím nižší číslo, tím více studenti chybovali. Vyučující ji často využívají pro zpětnou vazbu na svoji výuku. Otázky, ve kterých studenti velmi často chybovali, mohou učitele nasměrovat na látku, kterou by měl více probrat. Případně může aplikace Obtížnost také pomoci odhalit matoucí zadání otázek apod.

Obr. 1: Nový vzhled aplikace Obtížnost.

Při příležitosti nového vzhledu Informačního systému byla právě i tato aplikace upravena po grafické stránce. Hned na první pohled je teď vidět rozložení odpovědí studentů. Převažování špatných odpovědí může být impulzem k revizi formulace otázky, případně může napovídat, že danou látku je potřeba se studenty více probrat. Potřebují vyučující vědět, který odpovědník byl pro studenty náročnější? Barevně rozlišený koeficient umožní vizuálně porovnávat jednotlivé odpovědníky mezi sebou.

Nově v aplikaci Obtížnost přibyla možnost, kdy výpočet koeficientu dokáže zohlednit bodování odpovědníku. Například v případě testů se zápornými body pro špatné odpovědi budou lépe porovnatelné otázky s více možnými odpověďmi. Zvýrazněny jsou také tzv. nefunkční distraktory, tj. otázky, které nezmátly žádného studenta.

Aplikaci vyučující naleznou: Učitel > Správa odpovědníků > Obtížnost (mezi odkazy dole na stránce). Změnami uživatele provádí obrázkový průvodce v aplikaci.

Dosud nečteno0 komentářůpermalink
5. 4.
2018

Hromadné e-maily pro uchazeče v nové podobě

Informačně přínosné | 1 | 1
Novinky

Pracovníci Masarykovy univerzity, kteří komunikují s uchazeči, mají nově k dispozici vylepšenou aplikaci na rozesílání hromadných e-mailů.

Může se zdát, že odeslat e-mail je v dnešní době naprosto triviální záležitost, většina z nás tak učiní i několikrát denně. Po technické stránce je ovšem zásadní rozdíl, zda se takový e-mail rozesílá jednotlivě, nebo, jako je tomu například při komunikaci s uchazeči, se rozesílají desítky tisíc e-mailů najednou. Pro Informační systém Masarykovy univerzity (IS MU) je v tomto případě primárním cílem to, aby e-mail nebyl poštovním serverem, který jej přijímá, vyhodnocen jako spam a byl uchazeči doručen. Z tohoto důvodu byly doposud omezeny možnosti formátování hromadných e-mailů.

Vývojový tým IS MU nyní přichází s novým technickým řešením, díky kterému hromadné e-maily pro uchazeče již nemusí být čistě textové, ale pro formátování obsahu lze využít i tzv. HTML editor. Pracovník navíc může využít i některou z předpřipravených HTML šablon, která celý e-mail zabalí do elegantního hávu. Před odesláním aplikace nabídne náhled na podobu e-mailu včetně záhlaví a zápatí doplněného ze šablony pro kontrolu. Samozřejmostí je zachování možnosti zaslat odlišné znění mužům a ženám.

Obr. 1: Ukázka hromadného e-mailu zasílaného uchazečům.

O dalších vylepšeních v agendě přijímacího řízení jsme informovali v novince Uchazeči o studium na MU nyní využívají možností nové E-přihlášky.

Dosud nečteno0 komentářůpermalink
12. 2.
2018

8. ročník Open space konference o e-learningu IS MU

Informačně přínosné | 1 | 1
Novinky – e-learning

Pracovníci Informačního systému Masarykovy univerzity (IS MU) připravují již 8. ročník Open space konference o e-learningu IS MU. Konference se koná pod záštitou rektora MU doc. PhDr. Mikuláše Beka, Ph.D. a je určená pro učitele a doktorské studenty MU. Ústředním tématem tohoto ročníku konference bude smysluplný e-learning. Dozvíte se, které e-learningové aktivity dávají ve výuce smysl vyučujícím z různých fakult a zda mají očekávaný efekt na studenty. Opět budou prezentovat odborníci a učitelé, kteří mají zkušenosti z praxe. Konference si zachová formát „otevřeného prostoru“ a znovu bude příležitostí k setkání s kolegy, ke konzultaci dotazů a porovnání zkušeností.

Termín: 14. únor 2018

Místo: Fakulta informatiky Masarykovy univerzity

Web konference: http://elportal.cz/osk2018/

Obr. 1: Fotografie ze 7. ročníku konference.

  Učitelé a doktorští studenti se dozví něco nového o:
 • videích, která dávají slabším studentům šanci dohnat ostatní studenty a předmět úspěšně dokončit,
 • vyhodnocování obtížnosti testů a důvodech k revizi otázek,
 • tom, co přináší pravidelné průběžné testování studentům a co učiteli,
 • krátkých Skype videokonferencích s experty v hodinách,
 • multimédiích, která dokáží zpřístupnit cenné sbírky i velkému množství studentů,
 • tom, zda se vyplácí příprava interaktivní osnovy.

Přihlášení na konferenci je zdarma a probíhá prostřednictvím registračního formuláře na webových stránkách konference.

Na Vaši účast se těší tým Informačního systému Masarykovy univerzity.

Dosud nečteno0 komentářůpermalink
12. 2.
2018

Kompletní inovace rozcestníku Student

Zajímavé | 1 | 1
Novinky

S postupnou modernizací jednotlivých aplikací v rámci nového designu Informačního systému Masarykovy univerzity (IS MU) se významné změny dočkal i rozcestník Student. Uživatelé, kteří si přepnuli IS do nového responzivního designu, již vidí nové rozložení všech nezbytných položek aplikace Student. První pohled do aplikace prozradí, co může uživatel od inovace čekat. Je to značné vizuální odlehčení a zpřehlednění celé aplikace, které zjednodušuje orientaci v této agendě.

Hlavní stránka aplikace Student nabízí informace o zapsaných předmětech a událostech. Právě přehled důležitých studijních událostí v dolní části doznal na nové titulce výrazné změny. Student vidí události aktuální (Co se právě děje), budoucí (Co Vás čeká) a minulé (Poslední studijní události), navíc chronologicky nebo účelově rozčleněné (zkoušky, státnice, zkouškové období, zápisy či semináře).

Obr. 1: Rozcestník Student.

Rozcestník Student je výchozím bodem v ISu pro úplně každého studenta MU po celou dobu jeho studia. Provází ho každým semestrem od začátku do konce studia a tomu odpovídají i názvy hlavních záložek aplikace, které vedou k podrobnějším informacím a jednotlivým operacím.

 • Záložka Začátek studia obsahuje operace související s registrací a zápisem předmětů, manipulacemi se seminárními skupinami a základními žádostmi (např. žádost o zápis do semestru).
 • Pod záložkou Výuka se nacházejí informace o e-learningové podpoře jednotlivých předmětů, o údajích z poznámkových bloků, dále rozvrh a přehled o tom, kdy je studující omluven.
 • Záložka Konec semestru nabízí přehled o získaných známkách, zkušebních termínech a v neposlední řadě obsahuje i předmětovou anketu.
 • V záložce Během studia najde studující kromě nezbytných administrativních agend (úřadovna, poplatky, stáže a pobyty) také rozpisy témat svých prací, kontrolu průchodem studia nebo informace o dokumentech v přijímárně či o spolužácích.
 • Závěr studia je poslední záložkou v novém rozcestníku studenta. Informuje o dosažených studijních výsledcích a obsahuje náležitosti spojené se závěrečnými zkouškami ve studiu.

Obr. 2: Ukázka záložky Výuka.

Postupnou změnou designu prochází i aplikace, které se v rozcestníku Student nachází.

Dosud nečteno0 komentářůpermalink
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  ... 128 »