Novinky a zajímavosti ze světa IS MU

RSS Máte-li zájem, přihlaste se k odběru novinek e-mailem. Novinky můžete odebírat také pomocí RSS nebo si zařaďte blog mezi sledované, pokud jste uživatel IS MU.
Tento blog píše
FotografieFI:Vývojový tým IS MU, Bc. Michaela Martišová, 433567
Starší příspěvky
Kategorie
Vlastníci blogu: FI:Vývojový tým IS MU, Bc. Michaela Martišová, 433567
Právo číst: kdokoliv v Internetu, pojmenovaná skupina osob: FI:CVT FI
Právo komentovat: pojmenovaná skupina osob: FI:CVT FI
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15  ... 128 »
27. 2.
2019

Katalog technologií ve výuce pro vyučující Masarykovy univerzity

Dosud nehodnoceno.
Novinky

Vývojový tým Informačního systému Masarykovy univerzity (IS MU) nyní rozšířil Elportál o Katalog technologií ve výuce na Masarykově univerzitě. Tato sekce poskytuje přehled e-learningových prostředků, platforem, nástrojů a online služeb, které jsou ve výuce na univerzitě využívány.

Obr. 1: Ukázka možných technologií ve výuce.

Každá položka katalogu obsahuje popis technologie, její omezení, dostupnost a například i evidenci předmětů, kde vyučující pomůcku využívají. V diskuzi mohou vyučující sdílet podněty a příklady dobré praxe. Pokud znají zajímavou technologii, která v seznamu zatím chybí, mohou pomocí dotazníku iniciovat její doplnění do katalogu.

Obr. 2: Ukázka blíže popsaných možností použití technologií ve výuce.

Katalog technologií ve výuce souvisí s cíli a prioritami, které si v oblasti e-learningu univerzita vytyčila v dokumentu Strategie e-learningu Masarykovy univerzity 2018 – 2020.

E-learning na univerzitě by měl být v roce 2020 v podobě tzv. blended learningu1 a měl by mapovat různé e-learningové prostředky (platformy, nástroje a online služby), které jsou na univerzitě využívány, na jedno přehledné místo, což usnadní vyučujícím rozhodování, zda takový nástroj využít či nikoliv.

Katalog je dostupný uživatelům pouze v autentizované části IS MU v sekci E-learning → Katalog technologií ve výuce na Masarykově univerzitě.[1] „Jde tedy o integraci elektronických zdrojů a nástrojů do vyučování a učení s cílem plně využít potenciál ICT v synergii s osvědčenými metodami a prostředky používanými v tradiční výuce.” Převzato z: ZOUNEK, Jiří. Současný e-learning – vymezení problematiky. E-learning – jedna z podob učení v moderní společnosti, 2013.

Dosud nečteno0 komentářůpermalink
20. 12.
2018

Posviťte si na IS nejen o Vánocích

Zajímavé | 1 | 1
Novinky

Měsíce v kalendáři se postupně prostřídaly a opět tu máme konec roku, kdy si obvykle každý z nás rekapituluje významné změny a události za uplynulých 365 dní.

Co se týče Informačního systému Masarykovy univerzity (IS MU), máme za sebou celý rok provozu systému v novém responzivním designu, který v současné době používají všichni uživatelé přihlášení do systému. Vývojový tým zároveň připravil několik zcela nových aplikací, které usnadní uživatelům práci se samotným systémem i studijními záležitostmi.

Studenti jistě ocení Plánovač studia, který jim pomůže zvládnout organizaci předmětů, které mají absolvovat. Každý den rovněž mohou využít zbrusu nový Kalendář, kde naleznou všechny důležité termíny. Nejen učitelům a úředníkům se jistě také zalíbí pohodlné používání nového Správce souborů.

Víme, že změny nejsou vždy jednoduché, a proto nabízíme uživatelům nového pomocníka v podobě Akademie ISu. Kdo je hravý, může díky této aplikaci proniknout do tajů systému a dozvědět se o zajímavých vychytávkách. Za odměnu pak získá patřičné odznaky a výlet do vesmíru prostřednictvím speciálního motivu.

Akademie ISu je prozatím v systému schovaná, tak kdopak ji dokáže najít?

Dosud nečteno0 komentářůpermalink
13. 12.
2018

Kompletní proměna aplikace Správce souborů

Zajímavé | 4 | 4
Novinky

S postupnou modernizací funkcí a designu jednotlivých aplikací Informačního systému Masarykovy univerzity (IS MU) se dostalo změny i jedné z nejvyužívanějších aplikací, a to Správci souborů. Se Správcem souborů se v různých formách setkávají všichni uživatelé IS MU a některé uživatele tak nový vzhled této aplikace mohl poměrně překvapit. Nový design této aplikace však představuje velký krok k optimalizaci ISu pro zobrazování na mobilních zařízeních a zároveň i k většímu uživatelskému pohodlí při používání této aplikace.

Výrazné změny prodělala v první řadě úvodní stránka aplikace Správce souborů. Po spuštění aplikace je uživatel přesměrován do rozcestníku, který je rozčleněn do několika kategorií, jež odpovídají nejdůležitějším oblastem, v nichž může uživatel pracovat se soubory v rámci ISu. Mezi tyto kategorie patří:

  • Nedávno prohlížené soubory – zobrazí soubory, s nimiž uživatel naposledy pracoval,
  • Dokumenty – kategorie obsahuje oficiální dokumenty pracovišť školy, Úřední desku MU či Předpisy MU,
  • Studium – je rozcestníkem na všechny soubory týkající se studia, jako jsou Studijní materiály nebo Poskytovny,
  • Moje soubory – umožňuje pohodlně přejít do aplikací, jež slouží jako úložiště vlastních dat v ISu, jako je Úschovna nebo Můj Web.

Kategorie jsou navíc doplněny i vyhledávacím polem, které se nachází v horní části aplikace. Toto pole umožňuje vyhledávat v rámci všech uživateli dostupných souborů ve čtyřech základních oblastech v rámci ISu – na Dokumentovém serveru, ve Studijních materiálech, v rámci aplikace Můj Web a v archivu Závěrečných prací. Uživatel v rozcestníku také nalezne přístup k souborům, které si označil hvězdičkou pro rychlý přístup, dále složky označené jako sledované, odkaz do adresáře Popelnice či nástroje pro vyhledávání podobností souborů.

Obr. 1: Správce souborů.

Nejvýraznější změna nastala ve Správci souborů při samotné práci se soubory. Nové prostředí je uživatelsky mnohem přehlednější i přesto, že si zachovalo veškeré funkce „starého“ designu. První výraznou změnou, na kterou uživatel při práci s novým Správcem souborů narazí, je změna celkového rozložení jednotlivých částí aplikace.

Svou původní pozici si ponechala především oblast zobrazující jednotlivé soubory. Soubory a složky jsou i nadále zobrazeny pomocí řádkového výpisu s informacemi představujícími název souboru či složky, jméno vkládajícího, datum vložení a nastavení práv. Uživatel si rovněž může zvolit možnost zobrazení ikon. Označené soubory jsou zvýrazněny zatrženým checkboxem před svým názvem a barevným podbarvením příslušného řádku. Výraznou změnou prošla ikona znázorňující nastavení práv, které je nyní reprezentováno pomocí řady tří vzestupných barevných bodů. Další výraznou změnou je proměna označení souboru jako nepřečteného. Soubor, který si uživatel zatím neotevřel, je označen modrou svislou čarou na začátku příslušného řádku.

V horní části obrazovky může uživatel najít řádek s odkazy na různá místa v rámci ISu, v nichž může pracovat s dokumenty. V první řadě se zde nachází odkaz s názvem Soubory, který uživatele přesměruje k již představenému rozcestníku Správce souborů. Další odkazy v řadě směřují na Dokumentový server, Úřední desku či Studijní materiály. Pod řádkem s rychlými odkazy lze využít nástroje pro nahrání souborů a odkaz do právě otevřeného adresáře.

Důležitou proměnou prošel i panel nástrojů pro práci se soubory a složkami, jenž získal novou pozici v pravé části obrazovky. Uživatel zde může nalézt veškeré nástroje, které lze využít při práci se soubory, jako jsou nástroje pro upravení práv, nastavení atributů, přesunutí do popelnice, vyhledávání podobných souborů a množství dalších operací. Stejnou nabídku nástrojů pro práci se souborem si může uživatel vyvolat také po kliknutí pravým tlačítkem myši na daný soubor.

Obr. 2: Ukázka operací se souborem.

Aplikaci Správce souborů uživatelé naleznou na své titulní straně ISu v rámci dlaždice Soubory nebo také pomocí vyhledávání.

Dosud nečteno0 komentářůpermalink
13. 12.
2018

Absolventská síť MU se dočkala nového vzhledu

Vtipné | 1 | 1
Novinky

Od přepnutí Informačního systému Masarykovy Univerzity (IS MU) do nového responzivního designu uplynulo jen pár měsíců a nové grafiky se dočkal i prostor pro setkávání absolventů, tzv. Absolventská síť, která je dostupná na adrese https://is.muni.cz/absolventi/.

Změny jsou patrné již na úvodní stránce Absolventské sítě, která je převedena do responzivního designu. Zobrazení Absolventské sítě se tedy přizpůsobuje velikosti monitoru či displeje zařízení, a proto je přehledné i na mobilních zařízeních.

Obr. 1: Úvodní stránka Absolventské sítě.

Také proces přihlášení a validace absolventů se změnil. Zatímco dříve byla důvěryhodnost absolventů posuzována na základě zaslaných dokumentů a doplňujících otázek, v současné době si kromě toho mohou absolventi zvolit i rychlejší metodu validace, a to sice zadáním čísla diplomu.

Obr. 2: Možnosti validace absolventa.

Aktualizovaná verze Absolventské sítě dále reaguje na Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a v přehledné formě nabízí absolventům informace o datech, která o nich systém zpracovává. Zveřejňování osobních údajů lze nastavit zcela na míru, uživatelé se tak nemusejí bát o bezpečnost svých dat a mohou se v klidu věnovat diskusním fórům, inzerovat, navazovat nové kontakty či obnovovat kontakty se svými bývalými spolužáky, realizovat své projekty a nápady, využívat elektronických zdrojů a úložných kapacit IS MU a v neposlední řadě také sledovat dění na univerzitě.

O implementaci nového designu IS MU jsme informovali v novince Další krůčky v nasazování nového designu IS MU.

Dosud nečteno0 komentářůpermalink
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15  ... 128 »