Novinky a zajímavosti ze světa IS MU

RSS Máte-li zájem, přihlaste se k odběru novinek e-mailem. Novinky můžete odebírat také pomocí RSS nebo si zařaďte blog mezi sledované, pokud jste uživatel IS MU.
Tento blog píše
FotografieFI:Vývojový tým IS MU, Bc. Michaela Martišová, 433567
Starší příspěvky
Kategorie
Vlastníci blogu: FI:Vývojový tým IS MU, Bc. Michaela Martišová, 433567
Právo číst: kdokoliv v Internetu, pojmenovaná skupina osob: FI:CVT FI
Právo komentovat: pojmenovaná skupina osob: FI:CVT FI
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19  ... 128 »
15. 8.
2018

Elportál zveřejnil publikaci ze světa řízení lidských zdrojů

Zajímavé | 1 | 1
Novinky – e-learning

Univerzitní e-learningový portál Masarykovy univerzity (MU) Elportál aktualizoval elektronickou publikaci Pojmy z řízení lidských zdrojů a psychologie práce, která je značně rozšířená oproti prvnímu vydání.

Slučuje a propojuje obsah tří knih: Výkladového slovníku řízení lidských zdrojů a dvou dílů Encyklopedie psychologie práce. Online encyklopedie Pojmy z řízení lidských zdrojů a psychologie práce je publikace umožňující vyhledávat výklady téměř 450 pojmů využívaných v řízení lidských zdrojů, psychologii práce, personalistice a příbuzných oborech.

Obr. 1: Ukázka z publikace Pojmy z řízení lidských zdrojů a psychologie práce.

Publikaci využívají k výuce studenti předmětů ESF:MPH_RLIZ Řízení lidských zdrojů a FSS:PSY409 Psychologie organizace.

Další zajímavé publikace lze najít na Elportálu.

Dosud nečteno0 komentářůpermalink
5. 4.
2018

Aplikace, která pomůže studentům k červenému diplomu?

Informačně přínosné | 4 | 4
Novinky

V dílně Vývojového týmu Informačního systému Masarykovy univerzity (IS MU) vznikla nová aplikace, která je reakcí na další z novinek Studijního a zkušebního řádu MU schváleného v červnu loňského roku Akademickým senátem MU. Samozřejmostí je moderní responzivní design aplikace.

Podle platného Studijního a zkušebního řádu MU má student jednou za semestr právo opravit si získané úspěšné hodnocení v jednom předmětu. Pokud této možnosti chce využít, může žádost podat přímo v ISu prostřednictvím aplikace Žádost o opravu úspěšného hodnocení.

To, že aplikace pohlídá všechny požadované podmínky a následná opatření, ocení hlavně učitelé a referenti studijních oddělení. Má-li například student předmět zapsán ve více studiích, je jeho žádost podána ve všech studiích. Anebo když je žádost podána a současně je student přihlášen na zkušební termín, systém už mu nedovolí vzít žádost zpět. Administrativu spojenou s opravou známky (ruční mazání známky nebo přihlášení studenta na zkušební termín) nemusí učitel vůbec řešit. Systém studentovi známku v hodnocení smaže, a tak se může sám přihlásit k vypsaným zkušebním termínům.

Obr. 1: Rozcestník Student, kde je možné žádost podat.

Aplikaci studenti najdou v rozcestníku Student v záložce Konec semestru.

Referenti studijního oddělení mohou s žádostí studenta manipulovat v aplikaci dostupné z rozcestníku Studijní. Žádost mohou ve výjimečných případech místo studenta stornovat a vrátit mu tak původní hodnocení.

Poprvé mohou aplikaci využít jak studenti, tak úředníci v nejbližším zkouškovém období.

Obr. 2: Student: aplikace pro podání žádosti.

Dosud nečteno0 komentářůpermalink
5. 4.
2018

Vyhledávání v popředí mezi navigačními prvky v IS MU

Informačně přínosné | 2 | 2
Novinky

Se zveřejněním nového responzivního designu Informačního systému Masarykovy univerzity (IS MU), zahrnujícího i přehlednější rozmístění prvků na stránce, se změnila také koncepce navigace uživatele v systému. Kromě tematických dlaždic umístěných na titulní straně systému a uživatelsky konfigurovatelného levého panelu s odkazy na jednotlivé aplikace zveřejnil Vývojový tým IS MU zcela novou verzi vyhledávání s novinkou v podobě podpory našeptávače.

Zjednodušení titulní strany a přizpůsobení IS MU pro mobilní zařízení vedlo k nasazení vyhledávání jako jednoho z hlavních navigačních prvků v systému. Pro urychlení procesu vyhledání požadavku byl také implementován našeptávač, který se uživatelům snaží nabízet pravděpodobné výsledky z relevantních kategorií již během psaní dotazu do vyhledávače.

Navrhované výsledky našeptávač kvůli přehlednosti a širokému spektru dat agreguje do těchto kategorií:

 • Aplikace
 • Lidé
 • Dokumenty
 • Předměty
 • Nápověda
 • Ostatní

Obr. 1: Nové vyhledávání s našeptávačem.

Uživatelé se mohou podílet na vylepšování vyhledávání prostřednictvím funkce "Nenašli jste, co jste hledali?". S její pomocí lze popsat výsledek, který pro zadaný vyhledávaný výraz očekávali, ale nenašli. Vývojový tým IS MU tento seznam průběžně zpracovává a zasahuje do vyhledávacích procesů tak, aby bylo docíleno požadované optimalizace, ale zároveň touto úpravou nedošlo ke změně preferovaných a již dříve optimalizovaných výsledků.

Pokud uživatel v našeptaných výsledcích nenajde, co hledal, stačí kliknout na "Najít více" (nebo stisknout Enter) a vyhledávání ho přesměruje na fulltextové výsledky vyhledávání, jak tomu bylo doposud. Ve vyhledávání lze pokračovat také pouze v rámci jedné agendy pomocí šipky u každé kategorie našeptaných výsledků.

Vyhledávání je neustále vylepšováno. Již nyní mohou uživatelé vyzkoušet jeho nové funkce, například:

 • zadávání chytřejších dotazů typu "rektor", "rmu pravnik", "proděkan esf",
 • vyhledávání dle klapky osoby (ve tvaru "klapka xxxx"),
 • podpora mých aplikací (například "moje úschovna", "moje přihlášky", "moje témata", "můj rozvrh"),
 • podpora vyhledávání například akademických senátů nebo vědeckých rad.

Mezi připravované funkce patří vyhledávání i mezi pracovišti a oprava překlepů při vyhledávání.

Dosud nečteno0 komentářůpermalink
5. 4.
2018

Ohlédnutí za 8. Open space konferencí o e-learningu IS MU

Zajímavé | 1 | 1
Novinky – e-learning

Ve středu 14. února 2018 se na Fakultě informatiky Masarykovy univerzity (FI MU) uskutečnil již 8. ročník Open space konference o e-learningu IS MU, který pro vyučující MU připravili pracovníci uživatelské podpory IS MU. Celkem 157 účastníků z řad zaměstnanců a doktorských studentů MU se na konferenci mohlo inspirovat krátkými Skype hovory ve výuce, řešenými video příklady či virtuální učebnicí pro studium morfologie kostry člověka. Dozvěděli se také praktické důsledky GDPR v e-learningu IS MU a zhlédli ilustrace a ukázky jednotlivých kroků. Kromě toho viděli i možnosti využití analýzy výukových dat z pohledu učitele.

Program letošního ročníku konference se zaměřil na výukové aktivity realizované vyučujícími, které oni sami považují za nejvíce smysluplné. Účastníci tak mohli načerpat nové poznatky a zkušenosti od kolegů z různých fakult týkající se:

 • vyhodnocování obtížnosti testů a důvodů k revizi otázek,
 • toho, co přináší pravidelné průběžné testování studentům a co učiteli,
 • toho, zda se vyplácí příprava interaktivní osnovy,
 • jaké úsilí stoji zajistit v hodinách krátké hovory s experty z celého světa,
 • multimédií, která dokáží zpřístupnit cenné sbírky i velkému množství studentů.

V průběhu celé konference byly pro učitele připraveny tematicky zaměřené stánky, kde se mohli zastavit na konzultaci nebo se inspirovat připravenými ukázkami. Nejvíce zájemců o konferenci z hlediska počtu účastníků se našlo na Filozofické fakultě, při přepočítání na podíl účastníků fakulty však dominuje Fakulta informatiky.

Obr. 1: Open space konference o e-learningu IS MU, 2018.

Kromě aktuálního a diskutovaného tému GDPR ve vztahu k e-learningu zazněl na konferenci také přehled novinek v IS MU a připravovaných agend a aplikací. Na závěr byl také posluchačům představen dokument Strategie e-learningu. Po dobu konference mohli účastníci vyplňovat soutěžní křížovku, tři vylosovaní výherci dostali od organizátorů drobný upomínkový dárek.

Více informací na: http://www.elportal.cz/osk2018/.

Dosud nečteno0 komentářůpermalink
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19  ... 128 »