Novinky a zajímavosti ze světa IS MU

RSS Máte-li zájem, přihlaste se k odběru novinek e-mailem. Novinky můžete odebírat také pomocí RSS nebo si zařaďte blog mezi sledované, pokud jste uživatel IS MU.
Tento blog píše
FotografieFI:Vývojový tým IS MU, Bc. Michaela Martišová, 433567
Starší příspěvky
Kategorie
Vlastníci blogu: FI:Vývojový tým IS MU, Bc. Michaela Martišová, 433567
Právo číst: kdokoliv v Internetu, pojmenovaná skupina osob: FI:CVT FI
Právo komentovat: pojmenovaná skupina osob: FI:CVT FI
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18  ... 128 »
15. 8.
2018

Úplné zobrazení interaktivní osnovy

Zajímavé | 5 | 5
Novinky – e-learning

Vývojový tým Informačního systému Masarykovy univerzity (IS MU) v reakci na podněty vyučujících doplnil možnost zobrazení celé interaktivní osnovy včetně všech jejích součástí. Tuto funkci mohou učitelé i studenti využít pro rychlý náhled na obsah osnovy. Uživatelé tak získávají jednoduchý způsob, jak mít přehled o jednotlivých aktivitách v rámci kurzu.

Celou interaktivní osnovu uživatel zobrazí pomocí odkazu „Prohlédnout vše“, který se nachází u informací o osnově pod seznamem jejích kapitol v pravém navigačním sloupci. Při procházení rozbalené osnovy se barevně zvýrazní kapitola, kterou si uživatel prohlíží, což ještě více usnadňuje jeho orientaci.

Obr. 1: Umístění odkazu k úplnému rozbalení interaktivní osnovy.

Vyučující tedy získávají možnost, jak si snadno ověřit, že jejich interaktivní osnova obsahuje všechny informace, které v příslušných kapitolách chtěli mít. Navíc mohou velmi rychle zkontrolovat funkčnost jednotlivých prvků obsažených v interaktivní osnově, včetně odkazovaných dokumentů či videí. Studenti mají díky této funkci přehled o činnostech, které je čekají, což jim umožní lepší plánování studijních povinností během semestru.

O předešlých změnách v aplikaci Interaktivní osnovy jsme informovali v novince Interaktivní osnovy v novém hávu.

Dosud nečteno0 komentářůpermalink
15. 8.
2018

Činnost Informačního systému MU v roce 2017

Informačně přínosné | 1 | 1
Novinky

Vývojový tým Informačního systému MU (IS MU) zveřejnil výroční zprávu o provozu a vývoji IS MU za rok 2017.

Rozvoj Informačního systému MU byl v roce 2017 zaměřen na studijní administrativu spojenou s implementací úprav souvisejících s novelou VŠ zákona, přípravami na novou strukturu studia, kdy se obory mění na programy, a novým studijním a zkušebním řádem Masarykovy univerzity. Vývoj se soustředil na nové možnosti elektronické správy studia a na rozvoj e-learningových nástrojů určených pro výuku. V souladu s moderními technologiemi a potřebami univerzity byl zveřejněn nový responzivní design před začátkem podzimního semestru ke dni 15. září 2017. Nový design zohledňuje jednotný vizuální styl MU a umožňuje pohodlné ovládání aplikací z mobilních zařízení.

Dále lze také vyzdvihnout novou verzi Správce souborů, pomocí kterého je nyní snadnější soubory nahrávat a prohlížet přímo prostřednictvím mobilních zařízení. Aplikace dále nově podporuje uživateli oblíbenou funkci drag&drop.

Uvedené plány na rok 2018 zahrnují například realizaci změn související s účinností evropského nařízení tzv. GDPR, novými akreditacemi a postupným úplným přechodem na nový responzivní design IS MU.

Obr. 1: Graf využití Informačního systému za rok 2017. Vodorovně jsou znázorněny měsíce roku, svisle počet otevřených stránek na is.muni.cz v příslušném měsíci. Barevně se zobrazují autentizované přístupy po jednotlivých fakultách a šedé sloupce v pozadí znázorňují neautentizované přístupy.

I v tomto roce budou uživatelé o novinkách v IS MU informováni prostřednictvím Novinek, k jejichž odběru se lze přihlásit, či Deníčku.

Výroční zprávy z předchozích let jsou pro uživatele IS MU dostupné na cestou Osobní administrativa → Systém .. Obecné → Výroční zprávy.

Nebo neautentizovaně přes Veřejné služby Informačního systému → Podrobnosti o našem systému .. Články a výroční zprávy.

Dosud nečteno0 komentářůpermalink
15. 8.
2018

První e-kurz získal ISBN

Zajímavé | 1 | 1
Novinky – e-learning

Univerzitní e-learningový portál Masarykovy univerzity (MU) Elportál zveřejnil další e-kurz Cvičební programy pro onkologické pacientky po léčbě rakoviny prsu, který je určen onkologickým pracovištím i onkologickým pacientkám po léčbě rakoviny prsu a pro širokou odbornou i laickou veřejnost.

Jako první z e-kurzů úspěšně prošel recenzním řízením a bylo mu přiděleno ISBN.

Učební text se skládá z teoretické a praktické části. V teoretické části je zpracována problematika diagnózy rakoviny prsu, sumarizace poznatků z oblasti vlivu pohybové aktivity na onkologická onemocnění a doporučené cvičební programy po léčbě. V praktické části jsou předloženy obecné principy stavby cvičební jednotky, didaktické zásady cvičení a metodika.

Obr. 1: Ukázka z e-kurzu Cvičební programy pro onkologické pacientky po léčbě rakoviny prsu.

Kurz je otevřen všem zájemcům z řad Masarykovy univerzity, ale i široké veřejnosti.

Dosud nečteno0 komentářůpermalink
15. 8.
2018

Konec nečitelnému textu při kopírování z jiného zdroje

Zajímavé | 3 | 5
Novinky

Častým problémem, se kterým se dosud uživatelé Informačního systému Masarykovy univerzity (IS MU) potýkali, bylo znehodnocení textu při kopírování z jiného zdroje do IS. Tento zdánlivě jednoduchý problém však vyžadoval netriviální úsilí Vývojového týmu IS MU ve snaze takovým případům předejít.

Při kopírování textu myší z lokální aplikace (například Wordu) docházelo za jistých okolností k tomu, že Word vložil do výběru speciální „neviditelné“ formátovací značky, které v běžném textovém poli prohlížeče nedávají smysl (například tzv. vertikální tabulátor). Protože nešlo o platné znaky pro příslušný účel, IS zkoušel předpokládat, že vstupní text je asi v jiné znakové sadě, než je implicitní UTF-8. Tímto se ovšem vkládaný text poškodil v případě, že skutečně byl skoro celý v UTF-8 a jenom obsahoval navíc nějaký nepovolený znak.

Proto byla detekce vstupního kódování znaků v ISu upravena tak, že systém nyní daleko silněji předpokládá, že vkládaný text je v UTF-8, čímž by tento problém ve většině případů již neměl nastávat.

Pokud přesto uživatelé zaznamenají poškození vkládaného textu při kopírování z některé lokální aplikace, mají možnost se obrátit svého fakultního IS-technika s popisem konkrétní situace.

Dosud nečteno0 komentářůpermalink
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18  ... 128 »