Novinky a zajímavosti ze světa IS MU

RSS Máte-li zájem, přihlaste se k odběru novinek e-mailem. Novinky můžete odebírat také pomocí RSS nebo si zařaďte blog mezi sledované, pokud jste uživatel IS MU.
Tento blog píše
FotografieFI:Vývojový tým IS MU, Mgr. Eva Zárybnická, 206552
Starší příspěvky
Kategorie
Vlastníci blogu: FI:Vývojový tým IS MU, Mgr. Eva Zárybnická, 206552
Právo číst: kdokoliv v Internetu, pojmenovaná skupina osob: FI:CVT FI
Právo komentovat: pojmenovaná skupina osob: FI:CVT FI
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19  ... 39 »
21. 12.
2017

Nové možnosti nastavování práv v odpovědnících

Dosud nehodnoceno.
Novinky – e-learning

Vývojový tým Informačního systému Masarykovy univerzity (IS MU) upravil na základě podnětů od vyučujících i Střediska pro pomoc studentům se specifickými nároky Teiresiás nastavování odpovědníků. V rámci jednoho Popisu odpovědníku lze nyní nastavit různé kombinace časů a práv. Vyučující tak již nemusí nastavovat pro každý termín speciální odpovědník, ale je možné vše nastavit najednou.

Příklad: vyučující učí tři seminární skupiny, každá se učí v jiný den a chce nastavit jeden odpovědník pro všechny skupiny tak, aby vždy mohli odpovídat jen studenti z konkrétní seminární skupiny v den, kdy mají výuku. Pro každou seminární skupinu přes tlačítko 'Přidat skupinu práv a časů' vloží sekci, v rámci které nastaví právo pro konkrétní seminární skupinu a nastaví čas, kdy si student smí odpovědník spustit. Nemusí tak nastavovat tři různé odpovědníky, ale stačí jediný.

Obr. 1: Nastavení skupin práv a časů v odpovědníku.

Lze přidávat i speciální skupinu práv a časů. Tato možnost je výhodou například při nastavování odpovědníků pro studenty se specifickými nároky. Rozdíl spočívá v možnosti nastavit speciální časové nároky na skládání odpovědníku.

Příkladem může být student se zrakovým postižením, který má od lékaře potvrzený nárok na navýšení času skládání testu o 200 %. Vyučující nebo zaměstnanec Teiresiásu MU přes tlačítko 'Přidat speciální skupinu práv a časů' vloží sekci, kde má možnost nastavit procentuální navýšení základního času nastaveného pro ostatní studenty. Opět tak odpadá nutnost vytvářet speciální odpovědník.

Obr. 2: Nastavení speciálního časového nároku v odpovědníku.

Více informací ohledně nastavení odpovědníku lze najít v Nápovědě.

Dosud nečteno0 komentářůpermalink
21. 12.
2017

Elportál představuje další publikaci - tentokrát ze světa mikrobiologie

Dosud nehodnoceno.
Novinky – e-learning

Univerzitní e-learningový portál Masarykovy univerzity (MU) Elportál vydal další elektronickou publikaci Skripta ke cvičení z obecné mikrobiologie, cytologie a morfologie bakterií, která, jak název vypovídá, pomáhá studentům se zorientovat v oblasti mikrobiologie a vede je jednotlivými vyučovacími lekcemi.

Skripta ke cvičení z obecné mikrobiologie, cytologie a morfologie bakterií zahrnují podrobný popis jednotlivých úloh v mikrobiologických cvičeních, a to včetně úvodu do problematiky, interaktivních odkazů na literaturu, zhodnocení výsledků, fotografií, zajímavostí a interaktivních testovacích otázek.

Obr. 1: Ukázka z publikace Skripta ke cvičení z obecné mikrobiologie, cytologie a morfologie bakterií.
Autorky publikace: Mgr. Jana Kopecká, Ph.D., Mgr. Gabriela Rotková, Ph.D.

Publikace usnadňuje studium studentům předmětu PřF:Bi4090c Obecná mikrobiologie - cvičení, PřF:Bi4091c Praktikum z obecné mikrobiologie a PřF:Bi7340 Cytologie a morfologie bakterií - cvičení a je také dostupná ve verzi pro mobilní zařízení (ePub).

Další zajímavé publikace lze najít na Elportálu.

Dosud nečteno0 komentářůpermalink
15. 9.
2017

Pokročilé možnosti správy hodnocení s API poznámkových bloků

Dosud nehodnoceno.
Novinky – e-learning

Na základě podnětů vyučujících zrealizoval Vývojový tým Informačního systému Masarykovy univerzity (IS MU) úpravy týkající se pokročilejších operací nad poznámkovými bloky.

API (Application Programming Interface) poznámkových bloků je rozhraní, které slouží k bezpečné manipulaci s poznámkovými bloky jednotlivých předmětů prostřednictvím aplikací externích systémů. S použitím API poznámkových bloků lze nejen vytvářet a upravovat poznámkové bloky, ale i zjišťovat informace o předmětu, seminárních skupinách, zapsaných studentech a mnoho dalších neméně zajímavých dat. Vyučující tak mohou například provádět složitější operace nad poznámkovými bloky pomocí svých vlastních skriptů a výsledky opět zavést do ISu.

Pro použití API poznámkových bloků je nejprve potřeba nastavit unikátní klíč u cílového předmětu. Vytvoření API klíče se nachází v Záznamníku učitele v sekci Poznámkové bloky.

Následně stačí vyplnit časové rozmezí a IP adresy, ze kterých bude možno API poznámkových bloků používat.

Obr. 1: Zadání časového rozmezí a povolení IP adresy.

Detailní informace o rozsáhlých možnostech a využití API poznámkových bloků se dočtete v Nápovědě IS MU.

Dosud nečteno0 komentářůpermalink
15. 9.
2017

Elportál se rozšířil o další matematickou publikaci

Dosud nehodnoceno.
Novinky – e-learning

Univerzitní e-learningový portál Masarykovy univerzity (MU) Elportál zveřejnil aktualizaci publikace Početní praktikum, která je průvodcem hodinami matematiky pro studenty fyziky.

Sbírka Početní praktikum představuje souborný studijní materiál, usnadňující výběr příkladů, souvisejících s danými tématy. Je rozdělena do dvanácti základních kapitol, které obsahují stručnou teorii a soubor příkladů s uvedeným výsledkem. Čtenáři v ní také najdou interaktivní animace modelů rotačních těles.

Obr. 1: Ukázka z publikace Početní praktikum.
Autor publikace: Mgr. Ing. arch. Petr Kurfürst, Ph.D.

Publikace je určena studentům předmětů PřF: F1422 Početní praktikum 1 a PřF: F2423 Početní praktikum 2 a pokrývá veškerou přednášenou látku.

Další zajímavé publikace lze najít na Elportálu.

Dosud nečteno0 komentářůpermalink
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19  ... 39 »