Novinky a zajímavosti ze světa IS MU

RSS Máte-li zájem, přihlaste se k odběru novinek e-mailem. Novinky můžete odebírat také pomocí RSS nebo si zařaďte blog mezi sledované, pokud jste uživatel IS MU.
Tento blog píše
FotografieFI:Vývojový tým IS MU, Mgr. Eva Zárybnická, 206552
Starší příspěvky
Kategorie
Vlastníci blogu: FI:Vývojový tým IS MU, Mgr. Eva Zárybnická, 206552
Právo číst: kdokoliv v Internetu, pojmenovaná skupina osob: FI:CVT FI
Právo komentovat: pojmenovaná skupina osob: FI:CVT FI
« 1  ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26  ... 39 »
1. 3.
2016

Vkládání obsahu PDF dokumentů do interaktivních osnov

Dosud nehodnoceno.
Novinky – e-learning

Po barevných ikonkách, které oživí interaktivní osnovu, vyslyšeli vývojáři další uživatelský podnět vedoucí k všestranné použitelnosti této aplikace. Kromě vkládání ikonek, obrázků a videí mohou uživatelé do interaktivní osnovy nově vložit také mnohostránkové PDF dokumenty a listovat jimi přímo v osnově. Díky liště operací, která se v osnově zobrazí a která je většině uživatelů známá ze standardních prohlížečů PDF souborů, je možné zobrazení PDF dokumentu upravit dle individuálních potřeb (zvětšit/zmenšit text, otočit text, vytisknout či stáhnout).

Možnost vkládání PDFka do osnovy ocení uživatelé v případě, když mají hezky zpracované a vysázené PDF dokumenty, jejichž obsah není možné nebo jednoduché předělat do textových oblastí interaktivní osnovy. Přímé vložení obsahu do osnovy v porovnání s pouhým odkazováním na dokumenty působí ve výsledné osnově mnohem kompaktněji a jsou eliminovány rušivé vlivy neustálého přecházení mezi osnovou a odkazovaným dokumentem.

Obr. 1: PDF dokument v interaktivní osnově.

Vložení PDFka do osnovy od uživatele nevyžaduje žádné pokročilé dovednosti. Stačí PDFko nahrát do IS MU, např. do studijních materiálů, upravit dle potřeby přístupová práva, a pak už jen v editačním režimu interaktivní osnovy - podobně jako ikonky - vložit.

Obr. 2: Vkládání PDF dokumentu do interaktivní osnovy.

PDFka v osnovách měla premiéru v přípravných on-line kurzech pro přijímací řízení na Lékařskou fakultu MU nabízených uchazečům z celého světa.

Související novinky:
Na studium medicíny se lze připravit on-line
Barevné ikonky oživují Interaktivní osnovy

Dosud nečteno0 komentářůpermalink
1. 3.
2016

Právní publikace jako pocta profesoru Valentinu Urfusovi

Dosud nehodnoceno.
Novinky – e-learning

Oficiální e-learningový portál Masarykovy univerzity (MU) Elportál představuje publikaci Vliv římského práva na evropské právní myšlení – pocta Valentinu Urfusovi, která je primárně určena studentům stejnojmenného volitelného předmětu (PrF:MV402K). Zabývá se zkoumáním tématu tzv. "veřejnoprávní recepce" římského práva, umožňuje pochopení základního proudu evropského právního vývoje, jehož vyvrcholením je podoba současného právního státu. Výukový text má přiblížit zájemcům historické procesy, které profesor Valentin Urfus vědecky analyzoval, popsal a uvedl do souvislostí na úrovni vysoce vědecké a filosofické, přičemž Urfusův výzkum je zde uzpůsoben pedagogickým účelům. Výuková pomůcka je také dostupná ve verzi pro mobilní zařízení (ePub).

Obr. 1: Profesor Valentin Urfus.
(zdroj: http://is.muni.cz/do/rect/el/estud/praf/js16/urfus/web/index.html)

Z oblasti práva je na Elportálu nyní dostupných celkem 17 publikací.

Dosud nečteno0 komentářůpermalink
18. 1.
2016

Na studium medicíny se lze připravit on-line

Zajímavé | 2 | 2
Novinky – e-learning

Zahraniční zájemci o studium Lékařské fakulty Masarykovy univerzity (LF MU) se mohou radovat. Vyučující LF MU vytvořili v Informačním systému Masarykovy univerzity (IS MU) tři plně e-learningové kurzy v angličtině – chemii, biologii a fyziku, které by měly pomoci s přípravou na přijímací zkoušky.

Kromě klasických výkladů a studijních materiálů, obsahují všechny kapitoly kurzů také "problémy k řešení", které ukazují praktickou aplikaci teoretických informací. Nechybí procvičovací testy, kde mohou studenti korigovat své znalosti a poučit se ze svých chyb. V diskusních fórech pak mohou při komunikaci s tutory nebo mezi sebou navzájem získat chybějící informace. K závěrečným testům, které simulují reálné testy u přijímací zkoušky, je lépe přejít až poté, co si je student svými znalostmi jistý. Test totiž může opakovat jen třikrát.

Zájemci o studium kurzů mají vše na jednom místě. Od nákupu, přes průchod jednotlivými kapitolami až po ukončení probíhá vše automatizovaně v IS MU. Způsob realizace a celý proces od nastavení až po prodej kurzů, včetně několika úprav systému, pomáhali řešit pracovníci IS MU.

Zájemci, kteří kurz již začali studovat, pocházejí z Kypru, Řecka, Německa, Japonska, Velké Británie, USA a dalších zemí.

Obr. 1: Nabídka kurzů LF MU v Obchodním centru MU.

Více informací lze najít v tiskové zprávě.

Dosud nečteno0 komentářůpermalink
18. 1.
2016

E-publikace o lidském těle a matematice na Elportálu

Dosud nehodnoceno.
Novinky – e-learning

Pro zájemce o fungování lidského těla či matematiku připravili vyučující a pracovníci Vývojového týmu Informačního systému Masarykovy univerzity (IS MU) několik nových publikací na Elportálu.

Pohyby v kloubech

Výuková publikace Pohyby v kloubech je zaměřena na pochopení pohybů v jednotlivých kloubech. Je rozdělena do kapitol, z nichž každá je věnována samostatnému kloubu. Pohyby jsou demonstrovány na videu za pomoci figuranta a následně na počítačovém modelu kostry. Prostřednictvím tohoto výukového materiálu je možno se blíže seznámit se stavbou a pohyby v jednotlivých kloubech a zároveň si ucelit své znalosti díky názorným videoukázkám. Výuková pomůcka je určena především studentům předmětu Anatomie pohybového systému I a II a je také dostupná ve verzi pro mobily a tablety (ePub formát).

Obr. 1: Ukázka z publikace Pohyby v kloubech.

Statistika a pravděpodobnost

Popisná statistika je odvětví matematiky, které se snaží přehledně popsat informace obsažené ve velkém počtu dat. Používá k tomu různé tabulky, grafy, funkcionální a číselné charakteristiky a přitom jí k tomu stačí jen elementární matematické prostředky. Multimediální výukový materiál Statistika a pravděpodobnost vznikl jako součást projektu „Centrum interaktivních a multimediálních studijních opor pro inovaci výuky a efektivní učení“ a je primárně určen pro studenty předmětu Pravděpodobnost a statistika, může však posloužit i jiným uživatelům.

Obr. 2: Ukázka z publikace Statistika a pravděpodobnost.

Deterministické modely

Výuková pomůcka Deterministické modely je primárně určena studentům stejnojmenného předmětu Deterministické modely. Text je orientován aplikačně a seznamuje se základy deterministického modelování pomocí diferenciálních a diferenčních rovnic. Vybrané modely zahrnují širokou oblast od ekologie, epidemiologie, biochemie až po ekonomii, neurovědu či genetiku a seznamují jak s postupem při samotné tvorbě a případné revizi modelu, tak se základy teorie diferenciálních a diferenčních rovnic s důrazem na aplikace. Výukový text je doplněn řadou simulací.

Obr. 3: Ukázka z publikace Deterministické modely.

Další publikace lze najít na Elportálu.

Dosud nečteno0 komentářůpermalink
« 1  ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26  ... 39 »