Novinky a zajímavosti ze světa IS MU

RSS Máte-li zájem, přihlaste se k odběru novinek e-mailem. Novinky můžete odebírat také pomocí RSS nebo si zařaďte blog mezi sledované, pokud jste uživatel IS MU.
Tento blog píše
FotografieFI:Vývojový tým IS MU, Mgr. Eva Zárybnická, 206552
Starší příspěvky
Kategorie
Vlastníci blogu: FI:Vývojový tým IS MU, Mgr. Eva Zárybnická, 206552
Právo číst: kdokoliv v Internetu, pojmenovaná skupina osob: FI:CVT FI
Právo komentovat: pojmenovaná skupina osob: FI:CVT FI
« 1  ... 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35  ... 39 »
11. 9.
2012

Sledování činnosti studenta během testu

Dosud nehodnoceno.
Novinky – e-learning

Agenda Odpovědníky slouží k ověřování znalostí studentů, procvičování získaných vědomostí, vytváření a skenování písemek či provádění nejrůznějších průzkumů nebo anket. S každoročně se zvětšujícím počtem studentů zkoušených pomoci odpovědníku, se zvyšuje i obliba on-line zkoušení studentů přímo v počítačových učebnách.

Vzhledem k tomu, že se učitelé potýkali s nekorektním jednáním ze strany studentů při online testech (více zde), se Vývojový tým IS MU rozhodl zprovoznit aplikaci na monitorování činnosti studenta během skládání testu.

Rozhodne-li se vyučující tuto aplikaci při zkoušení použít (např. u učeben bez speciálních zkouškových účtů, při nemožnosti dostatečné vizuální kontroly v průběhu testu apod.), je třeba s její aktivaci počítat již před samotným započetím testu, a to zatržením příslušného políčka a nastavením časového intervalu pro skládání testu nepřesahujícího 5 hodin.

Obr. 1: Nastavení sledování činnosti studentů v odpovědníku.

Po skončení testu je možné si logy se všemi záznamy o podezřelých aktivitách během testu pohodlně exportovat do PDF.

Je třeba zdůraznit, že aplikace v žádném případě neslouží k jakémukoli sledování studentů mimo průběh samotného testu.

Aplikace je dostupná v Záznamníku učitele v sekci Odpovědníky - Správa odpovědníku.

11. září 2012

Dosud nečteno0 komentářůpermalink
10. 7.
2012

Nový projekt na podporu e-learningu

Informačně přínosné | 1 | 1
Novinky – e-learning

Vývojový tým Informačního systému Masarykovy univerzity (IS MU) dlouhodobě usiluje o co nejefektivnější využívání ICT ve výuce. Snaží se proto nabídnout uživatelům nejen nástroje pro správu výuky a e-learning, ale také služby uživatelské podpory a odborníků na tvorbu multimediálních vzdělávacích pomůcek.

Prostřednictvím nového projektu Centrum interaktivních a multimediálních studijních opor pro inovaci výuky a efektivní učení budou moci pedagogové MU spolupracovat s odborníky na informační technologie při tvorbě výukových pomůcek. Jejich tvorba často vyžaduje kromě odborných znalostí také netriviální IT dovednosti, resp. znalost specializovaného software. Proto je spolupráce pedagogů (odpovědných za odbornou a didaktickou stránku) a techniků (realizujících technické zpracování) velice přínosná. V projektu vzniknou hodnotné studijní opory obsahující animace, video a audio nahrávky, schémata, obrázky, prezentace aj. Celkově je v projektu plánována inovace 200 předmětů s dopadem na nejméně 15 000 studentů. Projekt je také zaměřen na další vzdělávání pedagogů a administrativních pracovníků v oblasti IT a na rozvoj spolupráce a sdílení zkušeností v e-learningu mezi Fakultou informatiky a pracovišti na všech fakultách MU.

Více informací o projektu naleznete na stránkách projektu.

V případě zájmu o spolupráci na inovaci předmětů s odborníky kontaktujte svého e-technika nebo pracovníky Servisního střediska.

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky a potrvá od 1. 6. 2012 do 31. 5. 2015.

10. července 2012

Dosud nečteno0 komentářůpermalink
26. 3.
2012

Přehrávání videí on-line v IS MU snadno a rychle

Zajímavé | 2 | 2
Novinky – e-learning

Vývojový tým Informačního systému Masarykovy univerzity (IS MU) přichází s novinkou v oblasti elektronické podpory výuky. Systém nyní nabízí přímou podporu přehrávání videí on-line, což znamená, že video v běžném formátu (mj. AVI, MPG, MOV) uložené v IS MU lze přehrát přímo ve stránce prohlížeče. Odpadá tedy nutnost stáhnout video nejprve na disk počítače a přehrávat jej pomocí další aplikace z počítače (přehrávače videí). Samozřejmostí je propojení s e-learningovými agendami ISu, jako jsou Interaktivní osnovy, či Odpovědníky a systém ochran proti neoprávněnému přístupu k video souborům. Vývojový tým tak reaguje na četné požadavky z řad uživatelů.

Každý video soubor uložený v Informačním systému nabízí možnost vytvořit k sobě přehrávač videa. Vytvoření přehrávače je jednoduché a nevyžaduje žádné odborné znalosti, o veškeré činnosti spojené s přípravou videa pro jeho přehrávání on-line se stará IS MU. Vytvořenému přehrávači i původnímu video souboru lze běžným způsobem nastavit přístupová práva. To umožňuje majitelům videa nastavit přístup tak, že si určení uživatelé budou moci video přehrát, ale nikoli stáhnout na disk počítače. Zamezí se tak nechtěnému a nekontrolovatelnému šíření autorských videozáznamů po internetu.

Obr. 1: Ukázka přehrávače videa v IS MU.

Podpora v e-learningových agendách

Interaktivní osnovy
Vložit video soubor do Interaktivní osnovy lze snadno prostřednictvím odkazu "Video" v editaci osnovy. Pak uživateli stačí jen v ISu najít video soubor, který chce vložit, a o zbytek se postará sám IS.

Obr. 2: Odkaz "Video" v editaci Interaktivní osnovy IS MU.

Odpovědníky
Pro umístění video souboru do libovolného elektronického testu v Odpovědnících IS MU stačí zkopírovat adresu přehrávače videa na místo, kde chce uživatel přehrávač zobrazit, a editovanou otázku uložit.

Obr. 3: Vložení videozáznamu do Odpovědníku IS MU.

Do ostatních agend IS MU, či vlastních materiálů lze video jednoduše začlenit pomocí "Kódu pro vložení videa", neboli kódu v jazyku HTML, který uživatel jednoduše najde v části "Sdílet video" umístěné u každého vytvořeného přehrávače.

Obr. 4: Nabídka "Sdílet video" dostupná u každého vytvořeného přehrávače videa.

Více informací naleznete v Nápovědě.

26. března 2012

Dosud nečteno0 komentářůpermalink
21. 10.
2011

Open space konference o e-learningu IS MU

Zajímavé | 1 | 1
Novinky – e-learning

Ve čtvrtek 15. září 2011 se v nových prostorách Knihovny UKB konala Open space konference o e-learningu IS MU, v rámci které připravili pracovníci uživatelské podpory IS MU pro účastníky bohatý program. Učitelé se mohli nechat inspirovat prezentacemi výsledků spolupráce učitelů se Servisním střediskem pro e-learning MU a e-techniky.

Díky netradičnímu "open space" formátu měli učitelé možnost navštívit také otevřená tematická stanoviště s praktickými ukázkami práce s e-learningovými nástroji IS MU, vyzkoušet si práci s ISem a individuálně konzultovat možnosti nasazení konkrétních e-learningových pomůcek dle jejich didaktického záměru. Část konference byla věnována také Elportálu, autorskému zákonu v souvislosti s využíváním cizích děl při výuce a postupům při kontrole podobnosti studentských prací. Na praktickém workshopu se mohl každý účastník zdokonalit ve vybraných aplikacích IS MU nebo také ve tvorbě prezentací (MS PowerPoint).

Další informace včetně fotogalerie naleznete na stránkách konference.

Konference byla organizována v rámci projektu Systém vzdělávání pro inovaci studijních programů s podporou IT, který je spolufinancován z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (Evropský sociální fond) a ze státního rozpočtu ČR.

21. října 2011

Dosud nečteno0 komentářůpermalink
« 1  ... 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35  ... 39 »