Novinky a zajímavosti ze světa IS MU

RSS Máte-li zájem, přihlaste se k odběru novinek e-mailem. Novinky můžete odebírat také pomocí RSS nebo si zařaďte blog mezi sledované, pokud jste uživatel IS MU.
Tento blog píše
FotografieFI:Vývojový tým IS MU, Mgr. Eva Zárybnická, 206552
Starší příspěvky
Kategorie
Vlastníci blogu: FI:Vývojový tým IS MU, Mgr. Eva Zárybnická, 206552
Právo číst: kdokoliv v Internetu, pojmenovaná skupina osob: FI:CVT FI
Právo komentovat: pojmenovaná skupina osob: FI:CVT FI
« 1  ... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31  ... 39 »
14. 1.
2015

5. ročník Open space konference o e-learningu IS MU

Informačně přínosné | 2 | 2
Novinky – e-learning

Pracovníci Informačního systému Masarykovy univerzity (IS MU) připravují již 5. ročník Open space konference o e-learningu IS MU pro učitele a doktorské studenty MU. Tematické zaměření konference je elektronické zkoušení - přednášet budou jak odborníci na metodologii testování, tak i učitelé MU zkoušející v IS MU pomocí odpovědníků či skenováním. Vedle prezentací budou účastníkům k dispozici také "open space" stánky, na kterých se mohou zapojit do moderované diskuse se zkušenými vyučujícími.

Termín: 11. únor 2015

Místo: Fakulta informatiky Masarykovy univerzity

Web konference: http://elportal.cz/osk2015/

Obr. 1: Fotografie ze 4. ročníku konference.

Přihlášení na konferenci je zdarma a probíhá prostřednictvím registračního formuláře na webových stránkách konference. V rámci doprovodného programu konference se můžete přihlásit i na komentovanou prohlídku technologií a běžně nepřístupných prostor v nové budově Fakulty informatiky.

Na Vaši účast se těší tým Informačního systému Masarykovy univerzity.

Konference je organizována v rámci projektu Centrum interaktivních a multimediálních studijních opor pro inovaci výuky a efektivní učení, který je spolufinancován z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (Evropský sociální fond) a ze státního rozpočtu ČR.


logolink OP VK, CZ.1.07/2.2.00/28.0041

Dosud nečteno0 komentářůpermalink
8. 12.
2014

Export odpovědí z Odpovědníků

Dosud nehodnoceno.
Novinky – e-learning

Agenda Odpovědníky slouží především k testování znalostí studentů, k ověřování a procvičování získaných vědomostí či k realizaci zkoušek u PC nebo skenování písemek. Praktické využití aplikace Odpovědníky i metodika testování bude tématem na 5. ročníku Open space konference o e-learningu IS MU. Více na webových stránkách konference.

Vývojový tým Informačního systému MU (IS MU) nyní rozšířil tuto agendu o možnost exportu odpovědí z odpovědníků, díky které získají učitelé v přehledné formě všechny odpovědi a mohou je dále zpracovávat např. v tabulkovém procesoru. V aplikaci lze nastavit vlastnosti exportu, např. zda mají být exportované otázky a možnosti zobrazeny textově/číselně, zda exportovat všechny odpovědi nebo pouze odpovědi vybraných studentů apod. Dále lze zvolit formát exportovaného souboru a způsob kódování. Pro kontrolu exportovaných dat slouží výpis na obrazovku nebo výstup pro tisk z prohlížeče. Pro další zpracování odpovědí lze použít export do textového souboru nebo formátů určených pro zpracování v Excelu.

Obr. 1: Kontrolní výpis odpovědí na obrazovku.

Vyučující naleznou aplikaci v Záznamníku učitele:
Učitel → Správa odpovědníku → Export odpovědí (mezi odkazy dole na stránce).

V případě, že byl odpovědník vytvářen mimo předmět, je aplikace dostupná na stejném místě jako vytváření a správa nepředmětových odpovědníků:
Elportál → Vstup do nepředmětových e-l aplikací IS MU → Export odpovědí.

Podobná funkcionalita byla dostupná již dříve, prostřednictvím samostatného nástroje Extraktoru (Extrakce odpovědí z Odpovědníků), jednoho z externích nástrojů podporujícího zavádění pokročilých i multimediálních prvků do e-learningových agend v IS MU. Všechny tyto externí nástroje jsou dostupné na Elportálu, funkce Extraktoru byly však pro svoji užitečnost a četné využití integrovány také přímo do IS MU.

O předchozích změnách v Odpovědnících jsme informovali v novinkách Novinky v e-learningových aplikacích, Počítání slov a znaků v odpovědnících a diskusních fórech nebo Novinky v aplikaci Odpovědníky.

Dosud nečteno0 komentářůpermalink
1. 10.
2014

Novinky v e-learningových aplikacích

Dosud nehodnoceno.
Novinky – e-learning

Na základě podnětů od uživatelů provedl Vývojový tým Informačního systému (IS MU) několik změn v oblasti e-learningu. Novinky se týkají Poznámkových bloků, Odpovědníků či Individuálních informací o studentovi v Záznamníku učitele.

Individuální informace o studentovi: Odevzdané soubory
V souhrnných informacích o studentovi se nově zobrazují jeho odevzdané soubory v Odevzdávárnách. Vypisují se všechny soubory najednou včetně data vložení. Vyučujícím tak IS umožňuje snadnější nalezení odevzdané práce konkrétního studenta bez ohledu na strukturu složek.

Poznámkové bloky: Přenos hodnocení
Převod bodů na známku je nyní jednodušší. Po využití funkce Poznámkových bloků "ohodnotit dle bodů" se nově zobrazuje tip: Nezapomeňte přenést hodnocení a studentům hodnocení udělit. Klikatelný odkaz umožňuje rychlé spuštění aplikace hromadného zadávání známek, bez nutnosti dohledávání nově vytvořeného bloku.

Poznámkové bloky: Přizpůsobení velikosti okna
Do editace bloků byla přidána volba, která umožňuje přizpůsobit velikost okna poznámkového bloku velikosti textu. Změna zlepšuje čitelnost dlouhých textů, nyní tak již nebude nutné zvětšovat textové pole pro každého studenta zvlášť.
Poznámkové bloky: Student smí nahlížet do bloku a statistiky od určitého data
V parametrech poznámkových bloků přibyla možnost nastavit datum a čas, od kdy mohou studenti nahlížet na své výsledky nebo statistiky bodů. Zveřejnění proběhne automaticky ve stanoveném termínu.

Změna je dostupná přes Záznamník učitele -> Poznámkové bloky -> Úprava nastavení: parametry.

Poznámkové bloky: Zamezení editace dvěma uživateli
Do zadávání hodnocení s možností editace poznámkových bloků byla přidána kontrola, která upozorní vyučující v případě, že někdo souběžně edituje tentýž blok. Ošetření tak zabraňuje eventuálnímu vzájemnému přepsání a před samotným uložením uživatele upozorní, že mezi jeho otevřením bloku a odesláním hodnocení byla provedena změna.
Aplikace je dostupná v části Poznámkové bloky -> Zadávání hodnocení se zobrazením obsahu bloku nebo v části Hodnocení -> Jiné zadávání hodnocení: formulářem s více studenty -> Do formuláře zahrnout poznámkový blok.
Odpovědníky: Prohlídka korekcí
Do průchodů odpovědníků byl zaveden nový stav korekce, který zobrazuje změny provedené aplikací Korekce správných/špatných odpovědí v hodnotící části. Změna poskytuje uživateli náhled na provedené úpravy.

O přechozích novinkách v e-learningu jsme již dříve informovali v novinkách Nová verze agendy Rozpisy témat, Počítání slov a znaků v odpovědnících a diskusních fórech, Třídění poznámkových bloků nebo Přehrávání videí v diskusních fórech.

Dosud nečteno0 komentářůpermalink
1. 10.
2014

Servisní středisko představuje realizované výukové pomůcky

Dosud nehodnoceno.
Novinky – e-learning

Tým techniků Servisního střediska pro e-learning vytvořil inspirativní dokument "Případové studie realizovaných výukových pomůcek", jehož hlavním cílem je seznámit vyučující se zajímavými ukázkami vybraných e-learningových studijních materiálů. Dokument obsahuje ukázky pomůcek (animace, schémata, videozáznamy, online testy, drily atp.) reálně užívaných při výuce oborů jako je např. lékařství, matematika, jazyky či sport. Slouží tak jako inspirace pro další učitele, kteří by se chtěli dozvědět více o možnostech rozšíření svých kurzů o e-learningové materiály.

Obr. 1, 2: Ukázky z dokumentu "Případové studie realizovaných výukových pomůcek".

Ukázky jsou doplněny o ohlasy vyučujících. Ti zde přibližují postup inovace a formu spolupráce se Servisním střediskem, které se na výrobě materiálů podílelo po technické stránce. Také popisují důvody, které je ke zpracování inovací vedly, či své zkušenosti se zapojením výsledných materiálů do výuky.

Obr. 3: Ukázka původní formy materiálů. Ty sloužily především jako podkladový materiál.

Součástí případových studií jsou také náhledy podkladů, ze kterých výsledné materiály vznikaly. Díky těmto ukázkám lze jednoduše srovnat rozdíl mezi původní a inovovanou verzí materiálů.

Tento dokument, ale i další ukázky práce Servisního střediska, naleznete na stránce https://is.muni.cz/elportal/zakazky/.

Dosud nečteno0 komentářůpermalink
« 1  ... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31  ... 39 »