Novinky a zajímavosti ze světa IS MU

RSS Máte-li zájem, přihlaste se k odběru novinek e-mailem. Novinky můžete odebírat také pomocí RSS nebo si zařaďte blog mezi sledované, pokud jste uživatel IS MU.
Tento blog píše
FotografieFI:Vývojový tým IS MU, Mgr. Eva Zárybnická, 206552
Starší příspěvky
Kategorie
Vlastníci blogu: FI:Vývojový tým IS MU, Mgr. Eva Zárybnická, 206552
Právo číst: kdokoliv v Internetu, pojmenovaná skupina osob: FI:CVT FI
Právo komentovat: pojmenovaná skupina osob: FI:CVT FI
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21  ... 39 »
7. 4.
2017

Ohlédnutí za 7. Open space konferencí o e-learningu IS MU

Informačně přínosné | 1 | 1
Novinky – e-learning

Ve středu 15. února 2017 se na Fakultě informatiky Masarykovy univerzity (FI MU) uskutečnil již 7. ročník Open space konference o e-learningu IS MU, který pro vyučující MU připravili pracovníci uživatelské podpory IS MU. Již několik let má počet účastníků na konferenci stoupající tendenci, ale tento ročník ve znamení Aktivizace studentů zaznamenal rekordní účast, a to přes 170 účastníků z řad zaměstnanců a doktorských studentů MU.

Program letošního ročníku konference se zaměřil na výukové aktivity realizované vyučujícími, které mají podpořit průběžnou práci studenta během semestru.
Účastníci tak mohli načerpat nové poznatky a zkušenosti od kolegů z různých fakult týkající se:

  • aktivizace studentů ve vysokokapacitních předmětech,
  • průběžné práce se studenty, při níž využívají e-learningové agendy IS MU,
  • Peer instruction metody,
  • rychlého ověřování znalostí na prezenčním semináři,
  • online hlasování během přednášky,
  • a nástrojů pro MOOC a pro kurzy pro veřejnost.

V průběhu celé konference byly pro učitele připraveny tematicky zaměřené stánky, kde se mohli zastavit na konzultaci nebo se inspirovat připravenými ukázkami.

Obr. 1: Open space konference o e-learningu IS MU, 2017.

Po představení několika plánovaných novinek v IS MU proběhlo v závěru programu konference vyhlášení výherců tipovací soutěže. Soutěžní otázka zněla "Který z designů ISu (základní, šedý, žlutý, černý) má zapnuto nejvíce uživatelů?" a "Kolik uživatelů ho má zapnuto?", správná odpověď na ni byla, že nejvíce uživatelů má zapnutý základní design, a to 34 968 uživatelů. Do soutěže se zapojilo celkem 62 hlasujících, správnou odpověď odevzdalo 51 z nich. Autorkou nejpřesnějšího tipu byla vyučující z Filozofické fakulty (35 000), příliš se neodchýlily ani tipy soutěžících z Lékařské fakulty (35 237) a Ekonomicko-správní fakulty (35 642). Všichni 3 výherci dostali od organizátorů drobný upomínkový dárek.

Pozitivní ohlasy od účastníků konference a letošní rekordní účast nasvědčuje rostoucímu zájmu o prostředí, kde si mohou akademici vzájemně vyměňovat zkušenosti a kde se dozví informace z oblasti e-learningu, novinky a plány v rozvoji. Doufáme, že bude další ročník minimálně stejně tak úspěšný jako ten letošní.

Podrobný report z průběhu konference si lze přečíst zde.

Více informací na: http://www.elportal.cz/osk2017/.

Dosud nečteno0 komentářůpermalink
7. 4.
2017

Elportál přináší publikace z fakult - dnes na téma zdraví anebo chemických termínů

Dosud nehodnoceno.
Novinky – e-learning

Univerzitní e-learningový portál Masarykovy univerzity (MU) Elportál představuje hned několik nových publikací.

Chemistry – Vocabulary and Reading

Publikace Chemistry – Vocabulary and Reading poslouží zejména studentům příslušných předmětů na Pedagogické a Přírodovědecké fakultě MU jako interaktivní slovník obsahující užitečné odborné termíny, včetně nahrávek správné výslovnosti, které byly pořízeny rodilými mluvčími. K dispozici jsou také krátké nahrávky souvislých chemických textů s textovým přepisem.

Obr. 1: Ukázka z e-publikace Chemistry – Vocabulary and Reading.

Základy ošetřovatelských postupů a intervencí

Multimediální elektronický výukový materiál Základy ošetřovatelských postupů a intervencí klade důraz na názornost a přehlednost ošetřovatelských metod, postupů a činností prostřednictvím detailní fotodokumentace v souladu s nejnovějšími trendy ošetřovatelství. K dispozici je přehled základních ošetřovatelských postupů a součástí textu je také aplikace určená k procvičování odborné terminologie. Publikace je určena především studentům programu Ošetřovatelství na Lékařské fakultě MU.

Obr. 2: Ukázka z e-publikace Základy ošetřovatelských postupů a intervencí.

Metodický materiál k výuce první pomoci

Metodický materiál k výuce první pomoci je určen budoucím i současným pedagogům, kteří v souladu s požadavky Rámcově vzdělávacích programů na II. stupni základních škol a na středních školách do výuky zařazují témata první pomoci. Ve vztahu k výuce na MU je doporučeným studijiním zdrojem předmětů První pomoci na Fakultě sportovních studií MU.

Obr. 3: Ukázka z e-publikace Metodický materiál k výuce první pomoci.

Všechny tyto výukové pomůcky jsou také dostupné ve verzi pro mobilní zařízení (ePub).

Další zajímavé publikace lze najít na Elportálu.

Dosud nečteno0 komentářůpermalink
22. 2.
2017

Elportál ukazuje, jak rozvíjet vztah školáků k pohybovým aktivitám

Dosud nehodnoceno.
Novinky – e-learning

Univerzitní e-learningový portál Masarykovy univerzity (MU) Elportál představuje novou publikaci Vodní pohybové pohádky nejen pro předškoláky, která zábavnou formou pomáhá rozvíjet pozitivní vztah předškoláků k pohybovým aktivitám a motivovat je ke sportu. Tato metodická publikace je určena zejména studentům předmětu Pedagogické fakulty Hra v životě dítětě 3 - pohybové hry a hraní, dále pak učitelům MŠ a ZŠ a vedoucím volnočasových aktivit.

Příručka má za cíl propojit dětský pohádkový svět s pohybem, v tomto případě s vodními aktivitami a základními plaveckými pohybovými dovednostmi. Důraz je kladen na plavání jako univerzální pohybovou aktivitu, kterou lze pěstovat do vysokého věku, tudíž má ze zdravotního a psychologického hlediska pro děti význam i do budoucnosti. Přispívá k uvědomění zdravého životního stylu pro děti nejlépe přijatelnou a zábavnou formou.

Obr. 1: Ukázka z e-publikace Vodní pohybové pohádky nejen pro předškoláky.

Výuková pomůcka je také dostupná ve verzi pro mobilní zařízení (ePub).

Další zajímavé publikace lze najít na Elportálu.

Dosud nečteno0 komentářůpermalink
22. 2.
2017

Elportál přináší publikaci o španělském verši

Informačně přínosné | 1 | 1
Novinky – e-learning

Univerzitní e-learningový portál Masarykovy univerzity (MU) Elportál přináší novou multimediální publikaci E-manual de Métrica española o španělském verši. Tento elektronický materiál ocení nejen studenti předmětů Filosofické fakulty MU Métrica española a Teorie literatury, ale i všichni ostatní zájemci o toto téma.

Kromě samotného výkladu nabízí materiál nahrávky fragmentů básní použitých jako příklady, slovník pojmů a interaktivní cvičení ke každé kapitole. Důraz je kladen na španělskou poezii a rozvíjení schopnosti přemýšlení o poezii v kontextu historickém a komparativním.

Obr. 1: Ukázka z e-publikace E-manual de Métrica española.

Publikace je také dostupná ve verzi pro mobilní zařízení (ePub).

Na Elportálu lze najít i publikace z mnoha dalších zajímavých oblastí.

Dosud nečteno0 komentářůpermalink
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21  ... 39 »