VLCH0731p Surgery I - lectures

Faculty of Medicine
Autumn 2015
Extent and Intensity
1/0. 0 credit(s). Type of Completion: -.
Teacher(s)
Mgr. MUDr. Štěpánka Bibrová, Ph.D. (lecturer)
doc. MUDr. Eva Brichtová, Ph.D. (lecturer)
prof. MUDr. Ivan Čapov, CSc. (lecturer)
MUDr. Lumír Kunovský, Ph.D. (lecturer)
doc. MUDr. Jindřich Leypold, CSc. (lecturer)
doc. MUDr. Igor Penka, CSc. (lecturer)
prof. MUDr. Ladislav Plánka, Ph.D. (lecturer)
MUDr. Vladimír Procházka, Ph.D. (lecturer)
doc. MUDr. Lenka Veverková, Ph.D. (lecturer)
prof. MUDr. Jindřich Vomela, CSc., LL.M. (lecturer)
prof. MUDr. Jan Wechsler, CSc. (lecturer)
prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc. (lecturer)
Lucie Kučerová (assistant)
Guaranteed by
prof. MUDr. Zdeněk Kala, CSc.
Second Department of Surgery - Institutions shared with St. Anne's Faculty Hospital - Faculty of Medicine
Supplier department: Second Department of Surgery - Institutions shared with St. Anne's Faculty Hospital - Faculty of Medicine
Timetable
Mon 26. 10. to Fri 18. 12. Wed 13:20–15:00 B11/114
 • Timetable of Seminar Groups:
VLCH0731p/VLA: Mon 21. 9. to Fri 13. 11. Fri 13:20–15:00 N02011
Prerequisites (in Czech)
VSPF0622p Pathophysiology II - lect. && VSPA0622p Pathology II - lecture && VLCP0622c Introduc. to surgery II -pr. && VSIP0622c Introduction to internal II-pr && VLFA0621c Pharmacology I - p
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives
Main objectives of this lecture is to introduce the basic information about head, neck, thoracic (mediastinum, gullet, lungs) and abdominal (stomach, duodenum, small intestine, colon, rectum, pancreas, liver, billiary system, abdominal wall hernia) surgery - incidence rate, etiology, patogenesis, diagnosis, treatment, prognosis.
Syllabus
 • Head and neck surgery
 • Surgery of the breast, trauma of the chest wall
 • Lung surgery, mediastinum, oesophagus
 • Hernias of the abdomen, diaphragma
 • Surgery of the spleen and pancreas
 • Stomach, duodenum, intestinal surgery
 • Colon, rectum and anus
Literature
 • Náhradní obsah: L.W. Way, Současná chirurgická diagnostika a léčba, 1998, Grada Publ., ISBN 80-7169/397/9, Sabiston- Textbook of Surgery, ISBN 0-7216-1259-8. Doplňky: Ján Černý, Špeciálna chirurgia, Osveta 1996, S. Schwartz: Textbook of Surgery, L.W. Way
 • ŠNAJDAUF, Jiří and Richard ŠKÁBA. Dětská chirurgie. 1. vyd. Praha: Galén, 2005. 395 s. ISBN 807262329X. info
 • STAFFA, Robert. Záchrana kriticky ischemické končetiny -pedální bypass (Salvage of critically ischemic limg - pedal bypass grafting). 1. vyd. Praha: Grada Publishing, a.s., 2005. 112 pp. Grada Publishing Avicenum 2090. ISBN 80-247-0957-0. info
 • ZEMAN, Miroslav. Speciální chirurgie. 2. vyd. Praha: Galén, 2004. xxiii, 575. ISBN 8072622609. info
 • ŠNAJDAUF, Jiří, Karel CVACHOVEC and Tomáš TRČ. Dětská traumatologie. 1. vyd. Praha: Galén, 2002. xv, 180. ISBN 8072621521. info
 • FIRT, Pavel. Cévní chirurgie. Praha: Avicenum, 1991. ISBN 80-201-0047-4. info
 • SABISTON, David C. Textbook of Surgery. 1991. ISBN 0-7216-3492-3. info
Teaching methods
lecture
Assessment methods
This lecture is not credited, it is a part of continual preparation for state final examination in surgery at the end of the education.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Study Materials
Information on completion of the course: Předložení prezentace na téma probírané v daném semestru. Nutná 100% účast na stážích.
The course is taught each semester.
General note: Pro výuku ve FN Brno Bohunice: nutné převlékání (bílý plášť a přezůvky) v šatně pro mediky v -1.NP lůžkového traktu; výuka probíhá i v posluchárnách jiných klinik ve FN Brno. Aktuální rozpis je zveřejněn na vývěsce pro studenty na CHK v 7.NP.
The course is also listed under the following terms Autumn 2000, Autumn 2001, Autumn 2002, Autumn 2003, Autumn 2004, Autumn 2005, Autumn 2006, Autumn 2007, Autumn 2008, Autumn 2009, Autumn 2010, Autumn 2011, Autumn 2012, Autumn 2013, Autumn 2014, Spring 2016, Autumn 2016, Spring 2017, Spring 2018, autumn 2018, autumn 2019, autumn 2020.
 • Enrolment Statistics (Autumn 2015, recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/med/autumn2015/VLCH0731p