VLVL9X63c Internal medicine part 3

Faculty of Medicine
Spring 2008
Extent and Intensity
0/3/0. 4 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
doc. MUDr. Mojmír Blaha, CSc. (seminar tutor)
MUDr. Darja Krusová, Ph.D. (seminar tutor)
doc. MUDr. Helena Němcová, CSc. (seminar tutor)
prof. MUDr. Petr Němec, Ph.D. (seminar tutor)
MUDr. Věra Olšovská, Ph.D. (seminar tutor)
MUDr. Jindřich Olšovský, Ph.D. (seminar tutor)
MUDr. Luděk Pluháček, Ph.D. (seminar tutor)
MUDr. Aleš Průcha (seminar tutor)
MUDr. Ivan Řiháček, Ph.D. (seminar tutor)
MUDr. Dorota Sobotová, CSc. (seminar tutor)
prof. MUDr. Vladimír Soška, CSc. (seminar tutor)
MUDr. Otmar Stránský (seminar tutor)
doc. MUDr. Kamil Ševela, CSc. (seminar tutor)
doc. MUDr. Jiří Špác, CSc. (seminar tutor)
MUDr. Karola Ulbrychová (seminar tutor)
MUDr. Dalibor Zeman (seminar tutor)
Eva Kašpárková (assistant)
Guaranteed by
prof. MUDr. Miroslav Souček, CSc.
Second Department of Internal Medicine - Institutions shared with St. Anne's Faculty Hospital - Faculty of Medicine
Contact Person: doc. MUDr. Helena Němcová, CSc.
Timetable of Seminar Groups
VLVL9X63c/01: Mon 3. 3. to Fri 14. 3. each working day 7:30–12:20 IKII N04001
VLVL9X63c/02: Mon 18. 2. to Fri 29. 2. each working day 7:30–12:20 IKII N04001
VLVL9X63c/03: Mon 26. 5. to Fri 6. 6. each working day 7:30–12:20 IKII N04001
VLVL9X63c/04: Mon 12. 5. to Fri 23. 5. each working day 7:30–12:20 IKII N04001
VLVL9X63c/05: Mon 28. 4. to Fri 9. 5. each working day 7:30–12:20 IKII N04001
VLVL9X63c/06: Mon 14. 4. to Fri 25. 4. each working day 7:30–12:20 IKII N04001
VLVL9X63c/07: Mon 31. 3. to Fri 11. 4. each working day 7:30–12:20 IKII N04001
VLVL9X63c/08: Mon 17. 3. to Fri 28. 3. each working day 7:30–12:20 IKII N04001
Prerequisites (in Czech)
( VLFA0822p Pharmacology II - L || VLFA0722p Pharmacology - L ) && VLVL7X61c Internal medicine part 1
Splněné prerekvizity. Teoretické znalosti z patologické anatomie, patologické fyziologie, farmakologie z problematiky týkající se bloku č. 3. Aktivní účast na seminářích.
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Syllabus (in Czech)
 • NEFROLOGIE
 •  Vyšetřovací metody v nefrologii
 • klinické metody měření glomerulární filtrace, tubulární funkce (vylučování elektrolytů, koncentrační a zřeďovací schopnost, acidifikační činnost), vyšetření proteinurií, rtg, ultrasonografické a izotopové vyšetření ledvin. Renální biopsie: indikace, kontraindikace, provedení, komplikace,klinická interpretace histologického nálezu
 •  Diferenciální diagnostika erytrocyturie, leukocyturie, cylindrurie
 • vyšetření močového sedimentu, diferenciálně diagnostická rozvaha u nemocných s erytrocyturií, proteinurií a cylindrurií
 •  Akutní glomerulonefritis
 • etiopatogenese, klinický obraz, laboratorní nálezy, diferenciálně diagnostická rozvaha a možnosti terapie akutní glomerulonefritidy
 •  Chronická glomerulonefritis
 • etiopatogenese, klinický obraz, laboratorní nálezy, diferenciálně diagnostická rozvaha a možnosti chronické glomerulonefritidy, sekundárních glomerulopatií při amyloidoze, systémové vaskulitidě, systémových onemocnění pojiva.
 •  Nefrotický syndrom
 • klinický obraz, etiopatogenese a možnosti terapie nefrotického syndromu
 •  Postižení ledvin u diabetu a možnosti terapie
 • klinický obraz, etiopatogenese a možnosti terapie diabetické nefropatie
 •  Nádory ledvin a močových cest
 • diagnostické možnosti a klinický obraz při nádorech ledvin a močových cest, při polycystické chorobě ledvin
 •  Intercsticiální nefritis bakteriální (akutní, chronická)
 • etiopatogenese, klinický obraz, diferenciální diagnostika a léčebné postupy a akutní a chronické bakteriální intersticiální nefritidy
 •  Intersticiální nefritidy, refluxová nefropatie
 • klinický obraz, diagnostika a léčení intersticiálních nefritid metabolických, refluxové nefropatie
 •  Urolitiáza a její komplikace
 • klinický obraz, diagnostika a léčení urolitiázy a jejich komplikací
 •  Akutní renální insuficience
 • akutní selhání ledvin prerenálního, renálního a postrenálního typu - klinický obraz a možnosti terapie
 •  Diferenciální diagnostika oligoanurií
 • etiopatogenese, klinický obraz, možnosti terapie oligoanurických stavů
 •  Chronická renální insuficience
 • chronické selhání ledvin: etiopatogenese, klinický obraz, možnosti terapie v predialyzační fázi (dieta, medikamentózní léčení)
 •  Léčení chronické renální iunsuficience v dialyzační fázi
 • indikace a kontraindikace, zahájení pravidelné hemodialýzy, peritoneální dialýzy, možnosti těchto léčebných postupů, komplikace, doprovodná terapie
 • Transplantace ledvin
 • indikace a kontraindikace transplantace ledvin, péče o nemocné po transplantaci ledvin, komplikující onemocnění po transplantaci ledvin
 • ENDOKRINOLOGIE
 • Speciální vyšetřovací metody v endokrinologii. Laboratorní diagnostika a funkční testy. Hormonální vyšetření. Dynamické funkční testy, stimulační testy, supresní testy.Zobrazovací metody Sonografie. Rentgenové zobrazovací metody. Scintigrafické metody. Cytologické, histologické vyšetření. Symptomy a klinická diagnostika. Choroby hypofýzy. Adenohypofýza. Neurohypofýza.
 • Hormonálně neaktivní expanze v oblasti tureckého sedla definice, etiopatogeneza, klinický obraz, diagnostika, diferenciální diagnostika, terapie, prognóza.
 • Hypopituitarizmus
 • definice, etiopatogeneza, klinický obraz, diagnostika, diferenciální diagnostika, terapie, prognóza.
 • Diabetes insipidus
 • definice, etiopatogeneza, klinický obraz, diagnostika, diferenciální diagnostika, terapie, prognóza.
 • Syndrom nepeřiměřené sekrece antidiuretického hormonu
 • definice, etiopatogeneza, klinický obraz, diagnostika, diferenciální diagnostika, terapie, prognóza.
 • Akromegalie a gigantizmus
 • definice, etiopatogeneza, klinický obraz, diagnostika, diferenciální diagnostika, terapie, prognóza.
 • Hyperprolaktinémie
 • definice, etiopatogeneza, klinický obraz, diagnostika, diferenciální diagnostika, terapie, prognóza.
 • Cushingova choroba
 • definice, etiopatogeneza, klinický obraz, diagnostika, diferenciální diagnostika, terapie, prognóza.
 • Centrální hypertyreóza
 • Choroby štítné žlázy
 • Eufunkční struma
 • definice, etiopatogeneza, klinický obraz, diagnostika, diferenciální diagnostika, terapie, prognóza.
 • Hyperthyreóza
 • definice, etiopatogeneza, klinický obraz, diagnostika, diferenciální diagnostika, terapie, prognóza.
 • Thyreotoxická krize
 • definice, etiopatogeneze, klinický obraz, diagnostika, diferenciální diagnostika, terapie, prognóza.
 • Hypothyreóza
 • definice, etiologie, klinický obraz, diagnostika, diferenciální diagnostika, terapie, prognóza.
 • Záněty štítné žlázy
 • Akutní thyreoitida
 • klinický obraz, diagnostika, terapie.
 • Subakutní thyreoitida
 • klinický obraz, diagnostika, diferenciální diagnostika, terapie
 • Chronická autoimunitní thyreoiditida
 • klinický obraz, diagnostika, terapie
 • Nádory štítné žlázy
 • Diferencovaný karcinom štítné žlázy
 • klinický obraz, diagnostika, terapie, prognóza. Anaplastický karcinom štítné žlázy. Medulární karcinom štítné žlázy.
 • Choroby příštitných tělísek
 • Primární hyperparathyreóza
 • definice, etiopatogeneza, klinický obraz, diagnostika, diferenciální diagnostika, terapie, prognóza
 • Sekundární hyperparathyreóza
 • klinický obraz, diagnostika, diferenciální diagnostika, terapie, prognóza.
 • Terciální hyperparathyreóza
 • etiopatogeneza, klinický obraz, diagnostika, diferenciální diagnostika, terapie, prognóza.
 • Hypoparathyreóza
 • etiopatogeneza, klinický obraz, diagnostika, diferenciální diagnostika, terapie, prognóza.
 • Pseudohypoparathyreóza.
 • Choroby nadledvin
 • Choroby kůry nadledvin
 • Primární adrenokortikální nedostatečnost - Addisonova nemoc
 • definice, etiopatogeneza, klinický obraz, diagnostika, diferenciální diagnostika, terapie, prognóza.
 • Akutní adrenokortikální krize
 • klinický obraz, diagnostika, terapie, prognóza.
 • Primární hyperkortizolizmus - Cushingův syndrom
 • definice, etiopatogeneza, klinický obraz, diagnostika, diferenciální diagnostika, terapie, prognóza.
 • Primární hyperaldosteronizmus - Connův syndrom
 • definice, etiopatogeneza, klinický obraz, diagnostika, diferenciální diagnostika, terapie, prognóza.
 • Syndrom adrenální virilizace
 • definice, etiopatogeneza, klinický obraz, diagnostika, diferenciální diagnostika, terapie, prognóza.
 • Choroby dřeně nadledvin - Feochromocytom
 • definice, etiopatogeneza, klinický obraz, diagnostika, diferenciální diagnostika, terapie, prognóza.
 • Afunkční nádory nadledvin - incidentalomy
 • Syndrom polycystických ovarií
 • definice a epidemiologie, etiopatogeneza, klinický obraz, diagnostika, diferenciální diagnostika, terapie.
 • Neuroendokrinní nádory
 • Karcinoid
 • definice, epidemiologie, etiopatogeneza, klinický obraz, diagnostika, diferenciální diagnostika, terapie, prognóza.
 • Gastrinom
 • definice a epidemiologie, klinický obraz, diagnostika, diferenciální diagnostika, terapie, prognóza.
 • Inzulinom
 • definice a epidemiologie, etiopatogeneza, klinický obraz, diagnostika, diferenciální diagnostika, terapie, prognóza.
 • Další hormonálně aktivní nádory GIT - Glukagonom VIPom
 • Somatostatinom
 • Mnohočetná endokrinní neoplazie
 • definice,epidemiologie, etiopatogeneza, klinický obraz, diagnostika, diferenciální diagnostika, terapie. Autoimunitní polyglandulární syndrom.
 • DIABETOLOGIE
 • Inzulin, kontrainzulární hormony, klasifikace diabetu, příznaky diabetu.
 • Diabetes mellitus 1.typu
 • definice, epidemiologie, etiopatogeneza, klinický obraz, diagnostika, diferenciální diagnostika, terapie, kritéria kompenzace,prognóza, posudkové hledisko.
 • Diabetes mellitus 2. typu
 • definice, etiopatogeneza, klinický obraz, diagnostika, chronické komplikace, terapie, prognóza.
 • Sekundární diabetes mellitus
 • definice,epidemiologie,klinický obraz, diagnostika, diferenciální diagnostika, terapie, prognóza
 • Gestační diabetes mellitus
 • definice,epidemiologie, etiopatogeneza, klinický obraz, diagnostika, diferenciální diagnostika, terapie, prognóza.
 • Hraniční poruchy glukózové homeostázy.
 • Akutní komplikace diabetu - Ketoacidotické hyperglykemické kóma
 • definice, etiologie, klinický obraz, diagnostika, diferenciální diagnostika, terapie,komplikace, prognóza.
 • Akutní komplikace diabetu - Neketoacidotické hyperosmolární kóma
 • definice, etiologie, klinický obraz, diagnostika, diferenciální diagnostika, terapie,prognóza. Laktacidotické kóma
 • Hypoglykémie a hypoglykemické kóma
 • definice, etiologie, klinický obraz, diagnostika, diagnostika, terapie, prognóza.
 • Chronické komplikace diabetu
 • Specifické komplikace - Diabetická nefropatie. Diabetická retinopatie. Diabetická neuropatie
 • definice,epidemiologie, etiolopatogeneza, klinický obraz, diagnostika, diferenciální diagnostika, terapie, prognóza.
 • Nespecifické komplikace - Makrovaskulární - Ostatní nespecifické
 • definice, etiologie, patogeneza, klinický obraz, diagnostika,prevence, terapie, prognóza.
 • Diabetická noha
 • definice, epidemiologie, patogeneza, klinický obraz, diagnostika, terapie,prognóza.
 • REVMATOLOGIE
 • Nesteroidní antirevmatika - mechanizmus účinku - klasifikace - nežádoucí účinky.
 • Speciální vyšetřovací metody - klinické vyšetření, laboratorní vyšetření, zobrazovací metody.
 • Difúzní,systémové nemoci pojiva
 • Revmatoidní artritida
 • definice,epidemiologie, etiopatogeneza, klinický obraz, diagnostika, diferenciální diagnostika, terapie,komplikace, prognóza, posudkové hledisko.
 • Systémový lupus erytematodes
 • definice,epidemiologie, etiologie,patogeneza, klinický obraz, diagnostika, diferenciální diagnostika, terapie,prognóza.
 • Antifosfolipidový syndrom
 • Systémová sklerodermie
 • definice,epidemiologie, etiologie,patogeneza, klinický obraz, diagnostika, diferenciální diagnostika, terapie, prognóza.
 • Sjo"grenův syndrom
 • definice, etiologie,patogeneza, klinický obraz, diagnostika, diferenciální diagnostika, terapie, prognóza.
 • Idiopatické zánětlivé myopatie
 • definice,epidemiologie, etiologie,patogeneza, klinický obraz, diagnostika, diferenciální diagnostika, terapie, prognóza.
 • Systémové vaskulitidy - Obrovskobuněčná arteriitida - Takayasu arteriitida - Polyarteriitis nodosa - Kawaskiho nemoc - Mikroskopická polyangiitida - Wegenerova granulomatóza - Henochova-Scho"nleinova purpura - Esenciální kryoglobulinemie a kožní leukocytoklastická vaskulitida
 • definice,epidemiologie, klinický obraz, diagnostika, diferenciální diagnostika, terapie, prognóza.
 • Arteritidy se vztahem k infekci
 • Infekční arteritida
 • definice,epidemiologie, etiologie,patogeneza, klinický obraz, diagnostika, diferenciální diagnostika, terapie,prognóza.
 • Reaktivní artritidy
 • definice,epidemiologie, etiologie,patogeneza, klinický obraz, diagnostika, diferenciální diagnostika, terapie,prognóza.
 • Revmatická horečka
 • definice,epidemiologie, etiologie,patogeneza, klinický obraz, diagnostika, diferenciální diagnostika, terapie, prognóza.
 • Séronegativní spondylartritidy
 • Ankylozující spondylitida
 • definice,epidemiologie, etiologie,patogeneza, klinický obraz, diagnostika, diferenciální diagnostika, terapie, prognóza, posudkové hledisko.
 • Psoriatická spondylartritida
 • definice,epidemiologie, etiologie,patogeneza, klinický obraz, diagnostika, terapie, prognóza, posudkové hledisko.
 • Enteropatické spondylatritidy
 • definice,epidemiologie, etiologie,patogeneza, klinický obraz, diagnostika, diferenciální diagnostika,terapie,prognóza.
 • Osteoratróza
 • definice,epidemiologie, etiologie,patogeneza, klinický obraz, diagnostika, diferenciální diagnostika, terapie, prognóza, posudkové hledisko.
 • Artritidy indukované krystaly
 • Dna - arthritis uratica
 • definice,epidemiologie, etiologie,patogeneza, klinický obraz, diagnostika, diferenciální diagnostika, terapie, prognóza, posudkové hledisko.
 • Chondrokalcinóza
 • Mimokloubní revmatismus
 • Fibromyalgie
 • definice,epidemiologie, klinický obraz, diagnostika, diferenciální diagnostika, terapie, prognóza.
 • Syndrom bolestivého ramene
 • klinický obraz, diagnostika, terapie.
 • Syndrom karpálního tunelu
 • klinický obraz, diagnostika, terapie, prognóza.
 • Metabolická kostní onemocnění - Osteoporóza definice,epidemiologie, klinický obraz, diagnostika, terapie, komplikace, prognóza.
 • Osteomalacie
 • definice, etiologie, klinický obraz, diagnostika, diferenciální diagnostika, terapie, prognóza.
 • Pagetova choroba
 • etiologie, klinický obraz, diagnostika, terapie, prognóza.
 • PORUCHY VODNÍHO A IONTOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ, PORUCHY ACIDOBAZICKÉ ROVNOVÁHY.
 • Poruchy vodního hospodářství
 • Celková tělesná voda a poruchy její distribuce - Osmolalita a její poruchy
 • Poruchy iontového hospodářství
 • Natrium a poruchy jeho metabolismu - Kalium a poruchy jeho metabolismu - Chloridy a poruchy jejich metabolismu - Kalcium a poruchy jeho metabolismu - Magnesium a poruchy jeho metabolismu
 • Poruchy acidobazické rovnováhy
 • reakce orhanizmu na poruchy acidobazické rovnováhy. Metabolická acidóza. Metabolická alkalóza. Respirační acidóza. Respirační alkalóza. Kombinované poruchy ABP. vyšetřování ABR.
 • PORUCHY VÝŽIVY
 • Parenterální výživa
 • indikace, kontraindikace, komplikace
 • Roztoky pro parenterální výživu
 • Enterální výživa
 • indikace, kontraindikace, komplikace
 • Aplikace enterální výživy, druhy enterální výživy,
 • Energetická potřeba
Literature
 • Dítě Petr et all :Vnitřní lékařství Druhé,doplněné a přepracované vydání
 • Souček M., et all: Vnitřní lékařství pro stomatology
Assessment methods (in Czech)
Poznámka k ukončení: Zápočet je udělen po absolvování blokové stáže a úspěšně zvládnutém písemném testu z problematiky Vnitřního lékařství -blok 3.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course is taught each semester.
The course is also listed under the following terms Spring 2000, Autumn 2000, Spring 2001, Autumn 2001, Spring 2002, Autumn 2002, Spring 2003, Autumn 2003, Spring 2004, Autumn 2004, Spring 2005, Autumn 2005, Spring 2006, Autumn 2006, Spring 2007, Autumn 2007, Autumn 2008, Spring 2009, Autumn 2009, Spring 2010, Autumn 2010, Spring 2011, Autumn 2011, Spring 2012, Autumn 2012, Spring 2013, Autumn 2013, Spring 2014, Autumn 2014, Spring 2015, Autumn 2015, Spring 2016, Autumn 2016, Spring 2017, Autumn 2017, Spring 2018, autumn 2018, spring 2019, autumn 2019, spring 2020, autumn 2020, spring 2021, autumn 2021, spring 2022, autumn 2022, spring 2023.
 • Enrolment Statistics (Spring 2008, recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/med/spring2008/VLVL9X63c