SZ6025 Analysis and Interpretation of Educational Situations in Schools

Faculty of Education
Spring 2018
Extent and Intensity
0/2/0. 2 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
doc. Mgr. Kateřina Lojdová, Ph.D. (lecturer)
Mgr. Jana Boumová, DiS., Ph.D. (seminar tutor)
doc. PaedDr. Hana Horká, CSc. (seminar tutor)
doc. PhDr. Stanislav Střelec, CSc. (seminar tutor)
doc. Mgr. Jana Kratochvílová, Ph.D. (assistant)
Guaranteed by
doc. Mgr. Kateřina Lojdová, Ph.D.
Department of Education - Faculty of Education
Supplier department: Department of Education - Faculty of Education
Timetable of Seminar Groups
SZ6025/01: Tue 13:00–14:40 učebna 35, K. Lojdová, S. Střelec
SZ6025/02: Tue 14:50–16:30 učebna 37, J. Boumová, H. Horká, S. Střelec
Prerequisites (in Czech)
! NOWANY ( SZ6013 Drama Education in Teaching Practice , SZ6014 Global Development Education in Teachers Preparation , SZ6016 Methods of Respecting Education Training , SZ6017 Multicultural Lectures at Secondary Education , SZ6018 Personal and Social Education , SZ6019 Support of Student's Elf-development through Coaching Techniques , SZ6020 Education of Student's with Different Mother Tongue Language , SZ6021 Social Pathology in Secondary Education , SZ6022 Values Education in Teaching Practice , SZ6023 Gifted Student's Education , SZ6024 Education in Teaching Practice , SZ6015 Cross-curricular Subjects in the National Framework Programme )
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
The capacity limit for the course is 48 student(s).
Current registration and enrolment status: enrolled: 5/48, only registered: 0/48, only registered with preference (fields directly associated with the programme): 0/48
fields of study / plans the course is directly associated with
there are 37 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives
The course makes students familiar with upbringing aspects of school education. Students will encounter current research aimed at upbringing situations in schools. Based on work with qualitative data from these studies, student will analyse and interpret selected phenomena. In the context of seminar tasks, students will write their own story with a theme of „My biggest trouble in school“. As a second step, they will be required to rewrite the story from a point of a teacher, and as a third step, they will compare perspectivity of both agents. In this way, they learn to understand upbringing situations in various contexts, they move from pupil’s perspective to teacher’s/assistant’s perspective.
Learning outcomes
Learning outcomes:
After completing the course, the student will:
• understand the upbringing function of school, be able to name examples of various upbringing situations in school.
• be able to critically discuss selected concepts, name examples of realized research.
• be able to interpret qualitative data on a basic level that are related to upbringing situations in school.
• be able to consider different perspectives of upbringing situations agents.
Syllabus
 • 1. Socialization, upbringing, and education in school. Values in the elementary school education. Analysis of cross-cutting themes in the Framework Education Programme.
 • 2. School in society: reproduction of social (in)equalities in school.
 • 3. Authority, discipline, and power. Power in a school classroom: power bases (legitimate, coercive, rewarding, referential, expertial).
 • 4. Power in a classroom: power constellations.
 • 5. Misbehaviour, refusal of cooperation, and pupils’ resistance.
 • 6. Aggresivity and bullying. Analysis and interpretation of stories about aggresivity and bullying in schools.
 • 7. Hidden curriculum.
 • 8. Gender education in school.
 • 9. Seminar task 2: Re-telling students’ own stories from the perspective of a teacher
 • 10. Seminar task 3: Comparing pupil’s and teacher’s perspective in a story. Creation of recommendations for students’ own teaching practice.
 • 11. Analysis of “My biggest trouble in school” narratives of each participant in the seminar group (anonymously). Creation of pupil’s non-conformity and problematic behaviour typologies. Interpretation of non-conformity and problematic behaviour causes. Searching for possible solutions.
 • 12. Summary and reflection on the seminar.
Literature
 • Odsouzeni k manuální práci: vzdělanostní reprodukce v dělnické rodině.
 • Bittnerová, D. (2002). Rvačka jako kulturní forma. In Pražská skupina školní etnografie, 1.–8. třída: příloha závěrečné zprávy o řešení grantového projektu GA ČR 406/00/0470 „Žák v měnících se podmínkách současné školy“. Dostupné z http://userweb.pedf.cu
 • Kaščák, O., & Filagová, M. (2007). Javisko a zákulisie školy: o materskej škole a skrytom kurikule. Trnava: Typi Universitatis Tyrnaviensis.
 • LOJDOVÁ, Kateřina. Není nekázeň jako nekázeň: Rezistentní chování žáků jako projev moci ve školní třídě (Pupil’s Resistance Behaviour as a Power Manifestation within Classroom). Orbis Scholae. Karolinum, 2015, vol. 9, No 1, p. 103-117. ISSN 1802-4637. doi:10.14712/23363177.2015.74. URL info
 • LOJDOVÁ, Kateřina. Skryté kurikulum, žité příběhy. Narativy studentů učitelství o škole (Hidden curriculum, lived stories. Student teachers’ narratives about school). Pedagogická orientace. Česká pedagogická společnost o.s., 2015, vol. 25, No 5, p. 649-670. ISSN 1211-4669. doi:10.5817/PedOr2015-5-649. URL info
 • VLČKOVÁ, Kateřina, Kateřina LOJDOVÁ, Josef LUKAS, Jan MAREŠ, Zuzana ŠALAMOUNOVÁ, Tomáš KOHOUTEK, Jarmila BRADOVÁ and Stanislav JEŽEK. Z posluchárny za katedru: Mocenské vztahy ve výuce studentů učitelství (From a Lecture Hall to a Teacher´s Desk Power Relations in Student Teacher Classes). 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 237 pp. ISBN 978-80-210-8097-3. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8097-2015. Čítárna Munispace info
 • JARKOVSKÁ, Lucie. Gender před tabulí: Etnografický výzkum genderové reprodukce v každodennosti školní třídy (Gender in front of the blackboard.). Praha: Sociologické nakladatelství, 2013. 250 pp. Edice Studie. ISBN 978-80-7419-119-0. info
 • ŠEĎOVÁ, Klára. Mocenské konstelace ve výukové komunikaci (Constellations of Power in Educational Communication). Studia paedagogica. Brno: Masarykova univerzita, 2011, vol. 16, No 1, p. 89-118. ISSN 1803-7437. info
 • KATRŇÁK, Tomáš. Odsouzeni k manuální práci: Vzdělanostní reprodukce v dělnické rodině (Destined for Manual Job: Educational Reproduction in Working Class Family). Praha: Slon, 2004. 190 pp. Studie. ISBN 80-86429-29-6. URL info
Teaching methods
lectures, class discussion based on qualitative research data, storywriting
Assessment methods
Assessment method:
Completion of a seminar task in three gradual steps.
Preparation for seminars: reading.
Active participation in seminars.
Language of instruction
Czech
Further Comments
Study Materials
Listed among pre-requisites of other courses

Zobrazit další předměty

The course is also listed under the following terms Spring 2017, Spring 2019, Spring 2020, Spring 2021, Spring 2022.
 • Enrolment Statistics (Spring 2018, recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/ped/spring2018/SZ6025