Přírodovědecká fakulta

Ústav matematiky a statistiky

Ústav fyziky kondenzovaných látek

Ústav fyzikální elektroniky

Ústav teoretické fyziky a astrofyziky

Ústav chemie

Ústav biochemie

Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí

Ústav experimentální biologie

Ústav botaniky a zoologie

Ústav antropologie

Ústav geologických věd

Geografický ústav

Ústav fyziky Země

Národní centrum pro výzkum biomolekul

RECETOX

Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Přírodovědecké fakultě

Školící pracoviště - Biofyzikální ústav Akademie věd ČR

Školící pracoviště - Matematický ústav Akademie věd ČR

Školící pracoviště - Ústav biologie obratlovců Akademie věd ČR

Školící pracoviště - Ústav makromolekulární chemie Akademie věd ČR

Školící pracoviště - Ústav přístrojové techniky Akademie věd ČR

Školící pracoviště - Geologický ústav Akademie věd ČR

Školící pracoviště - Ústav fyziky materiálů Akademie věd ČR

Školící pracoviště - Ústav fyziky plazmatu Akademie věd ČR

Školící pracoviště - Astronomický ústav Akademie věd ČR

Školící pracoviště - Botanický ústav Akademie věd ČR

Školící pracoviště - Ústav analytické chemie Akademie věd ČR

Botanická zahrada

Ústřední knihovna

Děkanát