angličtinaPřihlášení do IS MU

Rozdílový kurz speciální pedagogiky pro absolventy bakalářského studia pedagogického zaměření (JS2017)

Tato nabídka není nyní v prodeji.

Bližší informace naleznete zde: http://www.ped.muni.cz/celozivotni-vzdelavani/kurzy

  Charakteristika programu: Kurz je určený absolventům bakalářského nebo magisterského studia, kteří chtějí podat přihlášku na navazující magisterský studijní program speciální pedagogika, obor speciální pedagogika nebo speciální pedagogika pro učitele. Svým zaměřením bakalářského nebo magisterského studia nesplňují podmínky pro podání přihlášky (vystudovaný obor speciální pedagogika v bakalářském studiu), ale z důvodů zaměstnání je na nich toto studium požadováno.

  Garant studia: prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.

  Požadované předpoklady uchazeče: Absolvent bakalářského nebo magisterské studia většinou pedagogického zaměření. Například se jedná o absolventy bakalářského studia učitelství pro mateřské školy, vychovatelství nebo sociální pedagogika, ev. jiného oboru s uvedením důvodu.

  Způsob přijetí ke studiu: Přihláška a doložení úředně ověřené kopie diplomu.

  Termín podání přihlášky: 31. 1. 2017

  Termín zahájení: únor 2017

  Časový plán programu: 1 semestr

Celková cena: 15 000 Kč vč. DPH