angličtinaPřihlášení do IS MU

Kurz Praktická čeština pro administrativní pracovníky (JS2017)

Tato nabídka není nyní v prodeji.

Bližší informace naleznete zde: http://www.ped.muni.cz/celozivotni-vzdelavani/kurzy

  Charakteristika programu: Kurz vychází z potřeb administrativních pracovníků, kteří již delší dobu poukazují na to, že postrádají možnost zdokonalit se v současné češtině, a to především ve dvou rovinách: pravopisné a stylistické. Kurz jim poskytuje možnost zdokonalit se v současné češtině v obou těchto rovinách.

  Požadované předpoklady uchazeče: Středoškolské vzdělání s maturitou

  Profil absolventa: Absolvování kurzu by mělo jeho účastníkům umožnit zkvalitnění dovedností v oblasti tvorby písemností a získat lepší uplatnění na trhu práce v administrativní sféře.

  Garant kurzu: PhDr. Ivana Kolářová, CSc.

  Délka kurzu: celkem 6 konzultací po 4 hodinách (březen - květen 2017)

  Termíny konání kurzu: vždy od 13.00 do 16.30 hod.
  2. 3. 2017
  16. 3. 2017
  30. 3. 2017
  27. 4. 2017
  11. 5. 2017
  25. 5. 2017

  Obsahový plán kurzu:
  Kurz je orientovaný především:
  a) na praktické procvičení jazykových jevů všech druhů pravopisu se zaměřením na změny, ke kterým v posledních letech došlo, a s přihlédnutím ke stylu administrativnímu;
  b) na zásady správné stylizace úředních písemností (dopis, pozvánka, předpis, zprávy z různých akcí aj.) a volbu vhodných jazykových prostředků; postupy vyhledávání a odstranění stylizačních nedostatků, které mohou vést až k nedorozumění mezi adresátem a odesilatelem.
  Součástí kurzu je také návod, jak ověřit jazykovou správnost vyhledáním slov ve vybraných elektronických zdrojích (Internetová jazyková příručka UJČ AV ČR, elektronická verze Slovníku spisovného jazyka českého, Lexiko - databáze heslářů na webových stránkách UJČ AV ČR).

  Průběh kurzu a způsob jeho ukončení: Obsah vzdělávacího kurzu bude v závěru zhodnocen prostřednictvím evaluačního dotazníku. Absolvent kurzu obdrží osvědčení o absolvování programu celoživotního vzdělávání.

  Termín podání přihlášky: do 15. 2. 2017

Celková cena: 3 360 Kč vč. DPH