angličtinaPřihlášení do IS MU

Konference - Politiky péče o děti a seniory v měnící se společnosti: zkušenosti z České republiky a Norska

Tato nabídka není nyní v prodeji.

  Konference poskytne prostor pro diskuzi a sdílení znalostí a zkušeností významných aktérů ve službách péče o děti a seniory v České republice a v Norsku (zástupců tvůrců politik péče, poskytovatelů služeb péče v soukromém a veřejném sektoru, zájmových uskupení a akademiků).

  Konference bude tlumočena do českého jazyka.

  Hlavní referáty:
  Prof. Bjørn Hvinden (univerzitní profesor a ředitel výzkumného institutu Norwegian Social Research, Oslo and Akershus College of Applied Sciences, Norsko)
  Prof. Martin Potůček (univerzitní profesor a ředitel Centra pro sociální a ekonomické strategie, Fakulta sociálních věd, Univerzita Karlova, Praha, ČR)
  Prof. Birgit Pfau-Effinger (univerzitní profesorka a ředitelka výzkumného centra Centre for globalization and governance, Faculty of Economics and Social Sciences, Hamburg University, Germany)
  Výzkumný tým projektu InnCARE (Fakulta sociálních studií MU, NOVA Oslo)

  Program:
  PDF program
  Souvislosti mezi péčí o děti a péčí seniory v Evropských zemích (tradice a současné politiky)
  Strategie rodin i jednotlivců s potřebou zajištění péče (zjištění z ČR a Norska) Strategie aktérů, kteří služby péče o děti a seniory regulují, financují a poskytují (zjištění z ČR a Norska)
  Paralelní panelové diskuze s experty na služby péče o děti a seniory v ČR a v Norsku (tvůrci politik, poskytovatelé a akademici)

  Hlavním cílem projektu InnCARE je prozkoumat a vysvětlit diskurzy a strategie klíčových aktérů v politikách péče o děti a seniory a jejich vzájemnou kompatibilitu v širším kontextu změn trhu práce, sociálního státu a ekonomického cyklu. Více informací naleznete zde: http://inncare.fss.muni.cz/cz/events/.

Celková cena: 0 Kč vč. DPH