angličtinaPřihlášení do IS MU

Specializační vzdělávání pro obor "Zdravotní laborant - Klinická biochemie", Odborný modul III. (13.-17.2. 2017)

Upozornění:

Tato nabídka není nyní v prodeji.

Absolvování teoretické části Specializačního vzdělávání v oboru Klinická biochemie dle zákona č.96/2004 Sb na LF MU je možné pro uchazeče, kteří podali přihlášku na NCO NZO v Brně, byli zaregistrováni a předáni ke studiu na LF MU.

Specializační vzdělávací program Klinická biochemie je určen zaměstnancům v oboru Zdravotní laborant. Odborný modul III. je poslední ze čtyř modulů teoretické části studijního programu. Po absolvování všech čtyř modulů, praktické výuky a složení atestační zkoušky získá absolvent kurzu specializovanou způsobilost zdravotního laboranta pro klinickou biochemii v souladu s evropskými zvyklostmi a doporučeními. Praktická část výuky není zahrnuta v ceně balení a není zajišťována LF MU. Podrobné informace o kurzu naleznete na stránkách Lékařské fakulty.

Pozn. Pokud náklady za kurz hradí zaměstnavatel, je třeba při vyplňování objednávky uvést jeho údaje do fakturační adresy (DIČ odběratele je třeba zadat ve správném tvaru - tj. velká písmena bez mezery a číslo). Do políčka "Vaše označení objednávky" vyplňte Vaše jméno a název kurzu. Pod odkazem "Moje objednávky" (volba "Tisk faktury") si pak pro zaměstnavatele vytiskněte proforma fakturu. Po zaplacení kurzu si vytisknete pod stejným odkazem "Moje objednávky" (volba "Tisk faktury") daňový doklad a předáte jej zaměstnavateli.

 • Odborný modul III

  Absolvent/ka: zná preanalytické a postanalytické vlivy na výsledek vyšetření,; zná základní vyšetření moče a močových konkrementů,; zná principy metod pro stanovení bílkovin, nebílkovinných dusíkatých látek, enzymů a izoenzymů, ; biogenních anorganických látek, lipidů, hormonů,; zná laboratorní vyšetření diabetu,; zná laboratorní diagnostiku infarktu myokardu,; zná laboratorní vyšetření u onemocnění jater a žlučových cest a konkrementů,; zná laboratorní vyšetření v gastroenterologii,;; zná cytochemické vyšetření mozkomíšního moku, zná laboratorní ukazatele kostního metabolismu,; zná problematiku vnitřního prostředí a acidobazický metabolismus,; zná monitorování lékové terapie,; zná základy toxikologie,; má základní přehled o cytokinech a mediátorech zánětu,; má přehled o vitamínech a jejich stanovení,; zvládá provedení funkčních a zátěžových testů,; zná laboratorní vyšetření v těhotenství, v dětském věku a ve stáří,; zná kontrolu kvality vyšetření v klinické biochemii.
  • Lékařská fakulta
  Vyučující
  vyučující RNDr. Ludmila Bourková
  (přednášející)
  vyučující RNDr. Petr Breinek
  (přednášející)
  vyučující Mgr. Andrea Brzobohatá, Ph.D.
  (přednášející)
  vyučující Mgr. Jana Gottwaldová
  (přednášející)
  vyučující Ing. Martina Podborská, Ph.D.
  (přednášející)

  Osnova
  Lab. Dg diabetu melitu; Glukóza; HbA1C; Dusíkaté látky nebílkovinné povahy; močovina, kreatinin, kys.močová, amoniak; zkušební test-instrumentální technika; Lab. vyš. v těhotenství; skríning vvv; Principy metod v klinické toxikologii; Lipidy; cholesterol, frakce, triacylglyceroly, lipoprot.; Léky, drogy; Způsoby kalibrace analytických metod; Systém interní a externí kontroly kvality; Chemické a morfologické vyšetření moče; POCT; Punktáty, stolice, sliny; vyhodnocení zkušebního testu společně; Imunochemické metody; komp-nekomp;homog-nehomog….; RIA,IRMA, EIA, MEIA,CMIA,LIA, ILMA,ELISA,FPIA….; Hormony; případná oprava testu; Enzymy, izoenzymy ; ALT, AST, ALP+izo,GGT,AMS,CK+izo,CKMB-mass; LD, LD-izo; LPS, cholinesteráza; Tumormarkery; KB anemických stavů, metabol. Fe; metody; Ionty (Na,K,Cl) Ca,Mg, P, Fe; stop. prvky odkaz na AAS; Bilirubin, Hemoglobin, porfyriny; Bílkoviny, Specifické bílkoviny; Kardiomarkery; Principy suché chemie; Analytické znaky laboratorní metody; Etanol, laktát; Sérové indexy; Parametry metod automatické spektrofotometrické analýzy

Celková cena: 3 500 Kč vč. DPH

Zpět na nabídku Klinická biochemie