angličtinaPřihlášení do IS MU

Kurz ADHD a poruchy autistického spektra v pedagogické praxi (JS2017)

Tato nabídka není nyní v prodeji.

Bližší informace naleznete zde: http://www.ped.muni.cz/celozivotni-vzdelavani/kurzy

  Charakteristika programu:
  ADHD a PAS jsou poruchy, které v mnoha ohledech velmi podobným způsobem ovlivňují žákovo fungování ve škole. Často se vyskytují komorbidně. I bez současného výskytu obou poruch u jednoho dítěte je typické, že dítě s ADHD vykazuje izolované projevy podobné autistickým projevům (děti s ADHD mívají obdobně jako děti s PAS často problémy s navazováním vrstevnických vztahů, porozuměním perspektivě druhých a sníženou odolností vůči změnám) a dítě s PAS potíže obdobné ADHD (specifické problémy se soustředěním, s nadměrnou nebo nedostatečně cílenou aktivitou). Dítě s ADHD či PAS klade vysoké nároky na pedagogy nejen z hlediska organizace výuky, ale i z hlediska osobnostního a lidského. Žáci s ADHD i PAS potřebují ještě více než jejich vrstevníci, aby byl učitel nejen vzdělavatelem, ale též osobním průvodcem a autoritou, k níž se mohou vztahovat a které mohou důvěřovat. Aby mohl pedagog takovým nárokům dostát, potřebuje handicapu dítěte dobře porozumět, být připraven na problémy, které obvykle integraci dítěte s ADHD či PAS provázejí, a mít alespoň základní výbavu dovedností, jak typické situace provázející proces vzdělávání i integrace dětí s těmito typy handicapů, včas a účinně řešit. Kurz je proto zaměřen na praktické a každodenní aspekty práce s dětmi s ADHD a PAS - na zvládání chování dítěte a práci s jeho emocemi, podporu rozvoje sociálních dovedností dítěte a spolupráce s vrstevníky.
  Kurz je koncipován tak, aby se účastníci nejprve seznámili s projevy obou handicapů a lépe porozuměli chování dítěte a jeho příčinám a konsekvencím. Teprve poté v kurzu následují témata věnovaná konkrétním způsobům práce s dítětem, případně s kolektivem jeho spolužáků. Výhodou kurzu je, že velká část získaných dovednosti je uplatnitelná i při práci s dětmi bez ADHD a PAS, jelikož se účastníci v kurzu budou mimo jiné učit reflektovat své emoce v reakcích na chování dětí a vyjadřovat adekvátní zpětnou vazbu umožňující dítěti rozvíjet sociální dovednosti. Kurz se nezaměřuje na legislativní a administrativní aspekty inkluzivního vzdělávání.

  Lektor kurzu: Mgr. Jana Baptie, Mgr. Martina Hájková, Mgr. Ondřej Mikauš, Michaela Nešporová, Mgr. Šárka Oplatková, Zuzana Wagnerová, Bc. Jana Witkovská

  Délka kurzu: Studium bude probíhat prezenční formou. Kurz bude rozdělen do čtyř výukových dní po osmi vyučovacích hodinách (32 vyučovacích hodin).

  Termín konání kurzu: 2. - 3. 6. 2017, 16. - 17. 6. 2017

  Průběh kurzu a způsob jeho ukončení: docházka. Absolvent kurzu obdrží osvědčení o absolvování programu celoživotního vzdělávání.

  Termín podání přihlášky: do 15. 5. 2017

Celková cena: 1 100 Kč vč. DPH