angličtinaPřihlášení do IS MU

Kurz Tradiční i netradiční pohybové aktivity pro děti předškolního a mladšího školního věku (JS2017)

Tato nabídka není nyní v prodeji.

Bližší informace naleznete zde: http://www.ped.muni.cz/celozivotni-vzdelavani/kurzy

  Charakteristika programu:
  Obsahová náplň kurzu je zaměřena na hry a cvičení s tradičními i netradičními pomůckami (např. švihadlo, overball, jednoduché hudební nástroje, hravá gymnastika, cvičení s básničkami apod.) a motivované koordinační a relaxační pohybové hrátky. Kurz je zaměřen na získání teoretických i praktických znalostí, potřebných pro uplatnění v pedagogické praxi. Nabídka souboru cvičení vytvořených pro děti předškolního a školního věku umožní zatraktivnit hodiny. Kurz je přednostně určen učitelkám a učitelům ZŠ a MŠ a vychovatelům ŠD.

  Lektor kurzu: PaedDr. Hana Janošková, Ph.D., Mgr. Hana Šeráková, Ph.D.

  Délka kurzu: jednodenní praktický kurz v prostorách KTV PdF MU (tělocvična Poříčí 31, Brno), celkem 8 vyučovacích hodin (prezence v 8.30 hod., zahájení v 9.00 hod., ukončení cca 17:00 hod.)

  Termín konání kurzu: 22. 4. 2017

  Obsahový plán kurzu: celkem 8 vyučovacích hodin (1 hodina je 45 minut + přestávka):
  - teoretické základy (1 hod.) – představení vhodné literatury a multimediálních materiálů, základní představení jednotlivých prezentovaných pohybových činností
  - praktické a metodické ukázky cvičení (6 hod.)
  - zpětná vazba, metodické výstupy a diskuze účastníků v rámci závěrečného kolokvia (1 hod.)

  Průběh kurzu a způsob jeho ukončení: Absolvování kurzu v plném rozsahu. Absolvent kurzu obdrží osvědčení o absolvování programu celoživotního vzdělávání.

  Termín podání přihlášky: do 7. 4. 2017

Celková cena: 860 Kč vč. DPH