angličtinaPřihlášení do IS MU

Přípravný kurz k přijímací zkoušce do bakalářského studia oboru teorie a dějiny divadla - Jaro 2017

Upozornění:

Tato nabídka není nyní v prodeji.

Katedra divadelních studií pořádá pro zájemce o bakalářské studium ve školním roce 2017/2018 přípravný kurz zaměřený na odbornou část přijímací zkoušky.

  Místo konání a program kurzu:

   Pátek 7. dubna 2017
   Katedra divadelních studií FF MU, Gorkého 7, Brno, učebna G01 (suterén, na konci chodby doleva).
   • 15:00 – 15:30    Prezence, zahájení kurzu (Mgr. Libor Vodička, Ph.D.)
   • 15:30 – 17:00    Dějiny světového divadla I (Mgr. Tereza Zálešáková)
   • 17:30 – 19:00    Dějiny světového divadla II (Mgr. Klára Škrobánková)

   Sobota 8. dubna 2017
   Katedra divadelních studií FF MU, Gorkého 7, Brno, učebna G01 (suterén, na konci chodby doleva).
   • 9:00 – 10:30    Dějiny českého divadla I (Mgr. Ilona Horváthová)
   • 10:40 – 12:10    Dějiny českého divadla II (Mgr. Tereza Zálešáková)
   • 12:10 – 13:00    Přestávka na oběd
   • 13:00 – 14:30    Úvod do studia divadla: základní terminologie (Mgr. Libor Vodička, Ph.D.)
   • 14:40 – 16:30    Obeznámení se strukturou přijímacích testů, studijními požadavky, organizací studia v bakalářském cyklu, dotazy uchazečů apod. (Mgr. Libor Vodička, Ph.D.)

  Nocleh ani stravu nezajišťujeme.

  Kurz nelze chápat jinak než jako placenou službu. Jeho absolventi si nemohou nárokovat přednostní práva při vlastním přijímacím řízení. O přijetí budou rozhodovat výhradně znalosti a schopnosti prokázané u přijímací zkoušky.

  Bližší informace Vám poskytne Mgr. Libor Vodička, Ph.D., (email: liborvodicka@email.cz)

  Těšíme se na Vás!

  Upozornění:
  Objednávka nám slouží zároveň jako Vaše závazná přihláška. Nezaplacená objednávka je po splatnosti automaticky zrušena a zákazník je vyřazen ze závazné evidence účastníků.

  Platba výhradně bankovním převodem. Na kurz je třeba se dostavit s dokladem o zaplacení (potvrzení o provedení platby).

Celková cena: 1 500 Kč vč. DPH