angličtinaPřihlášení do IS MU

Kurz Vodní turistika (JS2017)

Tato nabídka není nyní v prodeji.

Bližší informace naleznete zde: http://www.ped.muni.cz/celozivotni-vzdelavani/kurzy.

  Charakteristika programu:
  Kurz je zaměřen na získání praktických i teoretických znalostí a dovedností potřebných pro uplatnění vodní turistiky v pedagogické praxi. Kurz je přednostně určen studentům a učitelům 1. stupně ZŠ a MŠ. Obsahem kurzu je opakování základů jízdy v kánoi na klidné vodě, kterou studenti i pedagogičtí pracovníci MS a 1. stupně ZS absolvovali na povinném letním výcvikovém kurzu v rámci svého studia na vysoké škole. Dále je obsahem seznámení se základy pohybu na proudící vodě s výukou základních záběrů, nastupování a vystupování z lodě, překonávání překážek a jízda v proudu i v obtížnějších podmínkách. Seznámení se zásadami bezpečnosti a hygieny na vodě i v průběhu kempování. Příprava a vedení vodáckých putovních táborů určených pro děti školního věku včetně znalostí předpisů a norem k jejich pořádání.

  Požadované předpoklady uchazeče:
  Dosažené středoškolského vzdělání s maturitou. Přednostně určeno pedagogickým pracovníkům a studentům oborů Učitelství pro 1. stupeň ZŠ a MŠ.

  Lektor kurzu: Mgr. Marek Trávníček, PhDr. Mgr. Petr Vlček, Ph.D., Mgr. Jaroslav Vrbas, Ph.D.

  Délka kurzu: pětidenní praktický kurz (celkem 40 vyučovacích hodin) 1. den - odjez vlakem dle jízdního řádu, příjezd cca v 14.00 hod., 12.00-14.00 hod. - organizace a začátek teorie, bezpečnost a základy sjíždění tekoucí vody, 14.00-18.00 hod. - etapa na tekoucí vodě, 18.00-20.00 hod. - teorie k výstroji a výzbroji, stavění stanů, chystání ohně, atd. (4 hod. teorie, 4 hod. praxe)
  2. den - sjíždění na tekoucí vodě s plnou zátěží (9 hod. praxe)
  3. den - nácvik na místě, překonávání překážek a jízda v proudu v obtížnějších podmínkách - sjíždění jezů bez zátěže (3 hod. teorie, 5 hod. praxe)
  4. den - etapa sjíždění na tekoucí vodě s plnou zátěží (9 hod. praxe)
  5. den - etapa sjíždění na tekoucí vodě s plnou zátěží 8.00 -12.00, 13.00-15.00 hod. - ukončení praktické části kurzu a odjezd vlakem do Brna (2 hod. teorie, 5 hod. praxe)

  Termín konání kurzu: 18. - 22. 6. 2017

  Obsahový plán kurzu:
  Teoretické základy vodní turistiky (8 hod.)
  - Zásady první pomoci, bezpečnost a předpisy - 2 hod.
  - Výzbroj, výstroj a technologie - 1 hod.
  - Technika sjíždění tekoucí vody - 2 hod.
  - Metodika sjíždění tekoucí vody - 2 hod.
  - Etnografie krajiny - 1 hod.
  Praxe a metodika vodní turistiky (32 hod.)
  - Technika a metodika sjíždění tekoucí vody

  Průběh kurzu a způsob jeho ukončení: Prokázání zvládnutí praktických dovedností sjíždění tekoucí vody. Absolvování kurzu v plném rozsahu. Udělení zápočtu (studenti MU) za studijní předmět TVlMK_TVVT nebo TVlMP_TVVT Vodní turistika. Absolvent kurzu obdrží osvědčení o absolvování programu celoživotního vzdělávání.

  Cena kurzu: celková cena kurzu (půjčovné lodí cca 500,- Kč/os., ubytování-kempy cca 200,- Kč/os., doprava cca 450,- Kč/os., přihlašovací poplatek 600,- Kč/os.) bude přibližně 1750,- Kč. Celková cena kurzu (i s přihlašovacím poplatkem 600,- Kč) je nižší asi o 35 % proti ceně za osobu mimo skupinu. Strava je řešena individuálně.

  Termín podání přihlášky: od 9. 3. 2017 do 9. 5. 2017 přes Obchodní centrum MU na základě zaplacení přihlašovacího poplatku 600,- Kč (zahrnuje provozní náklady katedry a fakulty, je nevratný a slouží jako závazná přihláška, povolena pouze platba z účtu na účet). Po tomto datu individuálně po domluvě s garantem kurzu (vrbas@ped.muni.cz).

  Počet uchazečů: min. 10, max. 40

Celková cena: 600 Kč vč. DPH