angličtinaPřihlášení do IS MU

Kurz Zábavná gymnastika jako součást tělesné výchovy na ZŠ 2 (JS2017)

Tato nabídka není nyní v prodeji.

Bližší informace naleznete zde: http://www.ped.muni.cz/celozivotni-vzdelavani/kurzy

  Charakteristika programu:
  Pokračování a rozšíření praktického, metodického semináře, který je zaměřen na netradiční pojetí disciplín sportovní gymnastiky v jejích jednotlivých disciplínách. Metodika pro práci s dětmi mladšího školního věku s důrazem na správnou dopomoc a záchranu u sportovní gymnastiky hravou motivační formou. Jedná se o motivační zpracování metodického nácviku gymnastických cvičení ke každé z disciplín s ohledem na věk žáků – s využitím dětské fantazie, hudební kulisy a poutavé atmosféry.
  Nácvik dopomoci a záchrany při nácviku daných prvků i při jejich samotném provedení, průpravná cvičení pro nácvik prvků na jednotlivých nářadích.
  Hrazda (seznámení s hrazdou)
  Přeskok (roznožka, průpravná cvičení na skrčku, skrčka)

  Požadované předpoklady uchazeče:
  Určeno pedagogickým pracovníkům - učitelé základních škol, pedagogové volného času, učitelé speciálních škol, vychovatelé školských zařízení. Určeno pedagogickým pracovníkům v ZŠ a studentům učitelství ZŠ.

  Profil absolventa:
  Absolvent kurzu využije získané metodické, teoretické a praktické dovednosti v pedagogické praxi. Získá teoretický vhled a bude umět vhodně aplikovat sportovní gymnastiku v praxi.

  Lektor kurzu: Mgr. Daniela Jonášová

  Délka kurzu: jednodenní bloková výuka v prostorách KTV PdF MU, Poříčí 7, budova Y, tělocvična č. 49, celkem 6 vyučovacích hodin (evidence účastníků v 10.00 hod., ukončení cca 14.00 hod.)

  Termín konání kurzu: 27. 5. 2017

  Obsahový plán kurzu: celkem 6 vyučovacích hodin (1 hodina je 45 minut + přestávka)
  - teoretické základy - 0,5 hod.
  - praktické a metodické ukázky cvičení - 5 hod. (široké a aktivní seznámení se všemi disciplínami)
  - zpětná vazba, metodické výstupy a diskuze účastníků v rámci závěrečného vyhodnocení kurzu - 0,5 hod.

  Průběh kurzu a způsob jeho ukončení: Aktivní absolvování kurzu v plném rozsahu. Absolvent kurzu obdrží osvědčení o absolvování programu celoživotního vzdělávání.

  Cena kurzu: 700,- Kč
  Pokud zájemce nestihne provést objednávku a platbu kurzu přes Obchodní centrum MU, je možné zaplatit poplatek po předchozí e-mailové domluvě (jonasova@ped.muni.cz) na místě.

  Termín podání přihlášky: do 12. 5. 2017

Celková cena: 700 Kč vč. DPH