angličtinaPřihlášení do IS MU

Rozdílový kurz speciální pedagogiky pro absolventy bakalářského studia pedagogického zaměření (PS2017)

Tato nabídka není nyní v prodeji.

Bližší informace naleznete zde: http://www.ped.muni.cz/celozivotni-vzdelavani/kurzy

  Charakteristika programu: Kurz je určený absolventům bakalářského nebo magisterského studia, kteří chtějí podat přihlášku na navazující magisterský studijní program speciální pedagogika, obor speciální pedagogika nebo speciální pedagogika pro učitele. Svým zaměřením bakalářského nebo magisterského studia nesplňují podmínky pro podání přihlášky (vystudovaný obor speciální pedagogika v bakalářském studiu), ale z důvodů zaměstnání je na nich toto studium požadováno.

  Požadované předpoklady uchazeče: Absolvent bakalářského nebo magisterského studia pedagogického zaměření. Jedná se o absolventy bakalářského nebo magisterského studia:

  • učitelství pro mateřské školy
  • vychovatelství
  • sociální pedagogika
  • sociální práce
  • učitelství pro 1. stupeň ZŠ
  • učitelství pro 2. stupeň ZŠ
  • ergoterapie
  • fyzioterapie
  Profil absolventa: Absolvent bakalářského studia s rozšířeným studiem speciální pedagogiky.

  Garant kurzu: prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.

  Lektor kurzu: vyučující Katedry speciální pedagogiky PdF MU

  Délka kurzu: 1 semestr - podzimní semestr 2017

  Termín zahájení: září 2017

  Obsahový plán kurzu: 3 povinné předměty + 2 povinně volitelné předměty (podle zvolené varianty - viz přihláška)

  Průběh kurzu a způsob jeho ukončení: Absolvent kurzu obdrží osvědčení o absolvování programu celoživotního vzdělávání.

  Termín podání přihlášky: do 31. 8. 2017

Celková cena: 15 000 Kč vč. DPH