angličtinaPřihlášení do IS MU

Kurz Úvod do aplikované behaviorální analýzy - přípravný kurz pro behaviorální techniky (PS2017)

Tato nabídka není nyní v prodeji.

  Kurz představí pohled behaviorální vědy na člověka, jeho chování a vztah k fyzickému a sociálnímu prostředí. Budeme se zabývat behaviorálním vysvětlením příčin chování a analýzou vlivu různých faktorů prostředí na chování člověka. Kurz se věnuje jak teorii aplikované behaviorální analýzy, tak její aplikaci v praxi. Absolventi porozumí základním metodám a technikám měření chování, zpracování dat o chování, postupům při učení adaptivních dovedností a redukci problémového chování. Součástí studia jsou též etické aspekty behaviorálně analytické intervence. Obsah studia je v souladu s požadavky Komory pro certifikaci behaviorálních analytiků (BACB) na vzdělávání behaviorálních techniků.

  Prohlášení: Tento vzdělávací kurz byl vytvořen dle Seznamu úloh pro registrované behaviorální techniky a navržen tak, aby splňoval požadavky na 40 hodinové vzdělávání pro získání kvalifikace RBT. Kurz je nabízen nezávisle na Komoře certifikující behaviorální analytiky (BACB).
  This training program is based on the Registered Behavior Technician Task List and is designed to meet the 40-hour training requirement for the RBT credential. The program is offered independent of the BACB.

  Důležité upozornění: Úspěšní absolventi kurzu se NESTÁVAJÍ Registrovanými behaviorálními techniky (RBTTM). Absolvování tohoto kurzu je pouze jednou z podmínek pro získání kvalifikace Registrovaného behaviorálního technika (RBTTM). Mezi další požadavky patří, mimo jiné, získání hodnocením odborné způsobilosti na základě supervize a evaluace certifikovaným behaviorálním analytikem (BCBA nebo BCaBA) a úspěšné vykonání atestační zkoušky u Komory pro certifikaci behaviorálních analytiků (BACB). Pedagogická fakulta MU nezajišťuje supervize odborných praxí uchazečů o RBT ani vykonání atestační zkoušky u Komory pro certifikaci behaviorálních analytiků (BACB). Pro udržení certifikace je následně nutné, aby behaviorální technik pracoval pod supervizí behaviorálního analytika, držitele certifikace BCBA nebo BCaBA a každoročně se podrobil jeho formální evaluaci. Bližší informace k získání a udržení certifikace Registrovaného behaviorálního technika (RBTTM) viz. http://bacb.com/rbt/ a http://csaba.cz/certifikace/

  Garant kurzu: doc. PhDr. Karel Pančocha, Ph.D. (pancocha@ped.muni.cz)

  Lektoři kurzu: Mgr. Kateřina Chrapková, BCBA
  prof. Michael Keenan, Ph.D., BCBA-D
  prof. Karola Dillenburger, Ph.D., BCBA-D

  Časový plán kurzu: (harmonogram, délka, frekvence setkání, místo, učebna)
  14. 10. 2017
  20. 10. 2017
  25. 11. 2017
  9. 12. 2017
  16. 12. 2017
  Učebna bude doplněn.a

  Vždy od 9:20 do 17:00 hod.

  Způsob ukončení:  Účastníci získají osvědčení o absolvování kurzu. Podmínkou získání osvědčení je 100% účast na seminářích v rozsahu 40 hodin, splnění zadaných úkolů a úspěšné absolvování závěrečného testu.

  Uplatnění absolventa kurzu: Úspěšné absolvování kurzu je jednou z podmínek pro přihlášení se k atestační zkoušce pro Registrované behaviorální techniky (RBTTM)  u Komory certifikující behaviorální analytiky (BACB). Techniky ABA se uplatňují v jakémkoli přirozeném prostředí včetně prostředí školy nejčastěji při práci s lidmi s PAS a jinými neurovývojovými poruchami.

Celková cena: 4 000 Kč vč. DPH