angličtinaPřihlášení do IS MU

Kurz Cvičím pro zdraví a baví mě to – zdravotní cvičení pro děti předškolního věku, 2017/18 (PS2017)

Tato nabídka není nyní v prodeji.

Bližší informace naleznete zde: http://www.ped.muni.cz/celozivotni-vzdelavani/kurzy

  Charakteristika programu:
  Obsahovou náplní kurzu jsou cvičení pro správné držení těla u dětí předškolního věku a dále cvičení pro děti s oslabením podpůrně pohybového aparátu, obezitou a oslabením smyslových orgánů. Všechna cvičení jsou vhodně motivována, aby byla pro děti přitažlivá. Účastníci budou mj. seznámeni s jednotlivými druhy vyrovnávacích cvičení a psychomotorickými zdravotně zaměřenými aktivitami.
  Kurz je orientován na získání teoretických i praktických znalostí, potřebných pro uplatnění v pedagogické praxi v mateřských školách. Je přednostně určen studentům, učitelkám a učitelům MŠ a vedoucím volnočasových aktivit.
  V průběhu kurzu budou k zakoupení publikace doplňující získané informace a poznatky.

  Požadované předpoklady uchazeče:
  Dosažené středoškolské vzdělání s maturitou. Přednostně určeno pedagogickým pracovníkům v MŠ a studentům učitelství MŠ. Mohou se účastnit pedagogičtí i nepedagogičtí pracovníci všech institucí zaměřených na práci s dětmi.

  Profil absolventa: Absolvent kurzu využije základní teoretické, praktické a metodické znalosti a dovednosti v pedagogické praxi při práci s dětmi předškolního věku.

  Garant kurzu: Mgr. Hana Šeráková, Ph.D.

  Lektor kurzu: Mgr. Hana Šeráková, Ph.D.

  Délka kurzu: jednodenní praktický kurz v prostorách KTV PdF MU (tělocvična Poříčí 7, Brno), celkem 4 vyučovací hodiny (prezence v 13:45 hod., zahájení v 14:00 hod., ukončení cca 18:00 hod.)

  Termín konání kurzu: 30. 10. 2017

  Obsahový plán kurzu: celkem 4 vyučovací hodiny (1 hodina je 45 minut)
  - teoretická část - základy (1 hod.) - zdravotní tělesná výchova, druhy oslabení, kompenzační cvičení, motivace, bezpečnost při cvičení
  - praktická část - praktické a metodické ukázky cvičení (3,5 hod.) - kompenzační cvičení a hry s tradičními i netradičními pomůckami a vhodnou motivací
  - metodické výstupy účastníků v rámci závěrečného kolokvia (0,5 hod.)

  Průběh kurzu a způsob jeho ukončení: Absolvování kurzu v plném rozsahu. Absolvent kurzu obdrží osvědčení o absolvování programu celoživotního vzdělávání.

  Cena kurzu: 500,- Kč (platba kurzu přes Obchodní centrum MU)
  Pokud zájemce nestihne provést objednávku a platbu kurzu přes Obchodní centrum MU, je možné zaplatit poplatek po předchozí e-mailové domluvě (serakova@ped.muni.cz) na místě.

  Termín podání přihlášky: do 16. 10. 2017 (přihláška ke stažení zde)

  Počet uchazečů: min. 8

Celková cena: 500 Kč vč. DPH