angličtinaPřihlášení do IS MU

Psychomotricity for All (in English language) / Kurz Psychomotorika pro všechny (v angličtině) (PS2017)

Tato nabídka není nyní v prodeji.

Bližší informace naleznete zde: http://www.ped.muni.cz/celozivotni-vzdelavani/kurzy

  Charakteristika programu:
  Kurz bude veden v anglickém jazyce. Cílem kurzu je inspirovat účastníky v psychomotorických aktivitách a vybavit je teoretickými i praktickými znalostmi a dovednostmi. Obsahovou náplní kurzu jsou psychomotorické hry a cvičení se zaměřením na celkovou bio-psycho-socio-spirituální pohodu člověka. Kurz bude veden v anglickém jazyce. Kurz je určen široké veřejnosti, studentům, pedagogům v MŠ a ZŠ, vedoucím volnočasových aktivit, psychologům, vychovatelům, pedagogickým asistentům apod.

  Požadované předpoklady uchazeče:
  Základní znalost anglického jazyka. Dosažené středoškolské vzdělání s maturitou. Kurz je určen široké veřejnosti, studentům, pedagogům v MŠ a ZŠ, vedoucím volnočasových aktivit, psychologům, vychovatelům, pedagogickým asistentům apod.

  Profil absolventa: Absolvent kurzu využije základní teoretické, praktické a metodické znalosti a dovednosti v pracovní praxi i v osobním životě.

  Garant kurzu: Mgr. Hana Šeráková, Ph.D.

  Lektor kurzu: Mgr. Hana Šeráková, Ph.D., Mgr. Daniela Jonášová

  Délka kurzu: Jednodenní praktický kurz, bloková výuka v prostorách KTV PdF MU (tělocvična Poříčí 7, Brno), celkem 8 vyučovacích hodin (prezence v 8:30 hod., zahájení v 9:00 hod., ukončení cca 17:00 hod.)

  Termín konání kurzu: 25. 11. 2017

  Obsahový plán kurzu:
  Celkem 8 vyučovacích hodin (1 hodina je 45 minut):
  -teoretická část - základy (1 hod.) - charakteristika psychomotoriky, oblast materiální, sociální a osobní, pravidla psychomotorických aktivit, psychomotorika a zdravotní tělesná výchova, zásady bezpečnosti
  -praktická část - praktické a metodické ukázky cvičení (6 hod.) - pohybové hry a aktivity s tradičními a netradičními pomůckami, psychomotorické hry
  -metodické výstupy účastníků v rámci závěrečného kolokvia (1 hod.)

  Průběh kurzu a způsob jeho ukončení:
  Absolvování kurzu v plném rozsahu.

  Cena kurzu:
  1490,- Kč - zahrnuje provozní náklady fakulty, občerstvení účastníků (káva, čaj), materiální prostředky, odměnu lektorům (platba kurzu přes Obchodní centrum MU).
  Pokud zájemce nestihne provést objednávku a platbu kurzu přes Obchodní centrum MU, je možné zaplatit poplatek po předchozí e-mailové domluvě (serakova@ped.muni.cz) na místě.

  Termín podání přihlášky: do 10. 11. 2017 (přihláška ke stažení zde)

  Počet uchazečů: min. 8

Celková cena: 1 490 Kč vč. DPH