angličtinaPřihlášení do IS MU

Kurz Psychomotorika se zaměřením na zdravotní tělesnou výchovu (PS2017)

Tato nabídka není nyní v prodeji.

Bližší informace naleznete zde: http://www.ped.muni.cz/celozivotni-vzdelavani/kurzy

  Charakteristika programu:
  Obsahovou náplní kurzu jsou psychomotorické hry a cvičení se zaměřením na jednotlivé druhy oslabení, prevenci vadného držení těla a svalových dysbalancí, rozvoj hrubé i jemné motoriky, fantazie, soustředění a celkové bio-psycho-sociální pohody člověka. Všechny aktivity jsou vhodně motivovány, aby byly přitažlivé pro děti.
  Cílem kurzu je obohatit účastníky o zásobník psychomotorických aktivit s využitím ve zdravotní tělesné výchově a vybavit je teoretickými i praktickými znalostmi a dovednostmi potřebnými v pedagogické praxi. Kurz je přednostně určen učitelkám a učitelům v MŠ a ZŠ, vedoucím volnočasových aktivit, vychovatelům, pedagogickým asistentům a studentům učitelství. V průběhu kurzu budou k zakoupení publikace doplňující získané informace a poznatky.

  Požadované předpoklady uchazeče:
  Dosažené středoškolské vzdělání s maturitou. Přednostně určeno pedagogickým pracovníkům v MŠ, v ZŠ a volnočasových aktivitách – učitelům, speciálním pedagogům, pedagogům volného času, pedagogům speciálních škol, vychovatelům a studentům učitelství MŠ a učitelství 1. stupně ZŠ. Mohou se účastnit pedagogičtí i nepedagogičtí pracovníci všech institucí zaměřených na práci s dětmi.

  Profil absolventa: Absolvent kurzu využije základní teoretické, praktické a metodické znalosti a dovednosti v pedagogické praxi při práci s dětmi předškolního a školního věku.

  Garant kurzu: Mgr. Hana Šeráková, Ph.D.

  Lektor kurzu: Mgr. Daniela Jonášová, Mgr. Hana Šeráková, Ph.D.

  Délka kurzu: Jednodenní praktický kurz, bloková výuka v prostorách KTV PdF MU (tělocvična Poříčí 7, Brno), celkem 8 vyučovacích hodin (prezence v 8:30 hod., zahájení v 9:00 hod., ukončení cca 17:00 hod.)

  Termín konání kurzu: 11. 11. 2017

  Obsahový plán kurzu:
  Celkem 8 vyučovacích hodin (1 hodina je 45 minut):
  -teoretická část - základy (1 hod.) - charakteristika psychomotoriky, oblast materiální, sociální a osobní, pravidla psychomotorických aktivit, psychomotorika a zdravotní tělesná výchova, zásady bezpečnosti
  -praktická část - praktické a metodické ukázky cvičení (6 hod.) - pohybové hry a aktivity s tradičními a netradičními pomůckami, psychomotorické hry
  -metodické výstupy účastníků v rámci závěrečného kolokvia (1 hod.)

  Průběh kurzu a způsob jeho ukončení:
  Absolvování kurzu v plném rozsahu. Absolvent kurzu obdrží osvědčení o absolvování programu celoživotního vzdělávání.

  Cena kurzu:
  900,- Kč - zahrnuje provozní náklady fakulty, občerstvení účastníků (káva, čaj), materiální prostředky, odměnu lektorům (platba kurzu přes Obchodní centrum MU).
  Pokud zájemce nestihne provést objednávku a platbu kurzu přes Obchodní centrum MU, je možné zaplatit poplatek po předchozí e-mailové domluvě (serakova@ped.muni.cz) na místě.

  Termín podání přihlášky: do 27. 10. 2017 (přihláška ke stažení zde)

  Počet uchazečů: min. 10

Celková cena: 900 Kč vč. DPH