angličtinaPřihlášení do IS MU

Motivace k učení se němčině v kontextu výuky cizího odborného a akademického jazyka

Obálka knížky
Kniha se zabývá tématem motivace k učení se němčině, které je zasazeno do kontextu výuky cizího odborného a akademického jazyka. Teoreticky se práce opírá zejména o Gardnerovu teorii motivace, teorii sebeurčení a atribuční teorii. Výzkum proběhl v prostředí výuky cizího odborného a akademického jazyka na Masarykově univerzitě v Brně, kde jsou studenti všech nefilologických oborů povinni složit v rámci studia zkoušku z jednoho cizího odborného a akademického jazyka. Výzkumný design sestával z kvantitativní a kvalitativní fáze. Srovnání výsledků obou výzkumných fází prokázalo shodu téměř u všech vytvořených motivačních identifikátorů, přičemž jako naprosto zásadním právě pro motivaci k učení se odborné a akademické němčině se ukázal zejména motiv relevance.

Autoři
Eliška Dunowski
Obsah knihy
  • ISBN 978-80-210-8782-8
  • Počet stran: 251
  • Vazba brožovaná
  • Formát 158 x 225 mm
  • Klíčová slova vnější motivace, vnitřní motivace, němčina jako odborný a akademický jazyk, polostrukturovaný rozhovor, obsahová analýza, dotazník, faktorová analýza
  • Obor pedagogika, německý jazyk
  • Rok vydání: 2018

Celková cena: 198 Kč vč. DPH
 Koupit
Podmínky prodeje

Zpět na nabídku Německý jazyk | Pedagogika