angličtinaPřihlášení do IS MU

Aktivizace dětí předškolního a mladšího školního věku pomocí tanečních a pohybových činností (modifikované cvičení lze využít i ve výuce na 2st. ZŠ)

Tato nabídka není nyní v prodeji.

Bližší informace naleznete zde: http://www.ped.muni.cz/celozivotni-vzdelavani/kurzy

  Aktivizace dětí předškolního a mladšího školního věku pomocí tanečních a pohybových činností (modifikované cvičení lze využít i ve výuce na 2st. ZŠ)

  Charakteristika programu:
  Hravý tanec, veselé básničky, motivované cvičení a hry s velkým míčem i overballem, dětský pilates, relaxační cvičení a pohyb s hudbou i bez a další aktivity. Jednotlivé pohybové činnosti jsou připravovány na základě rozvoje jednotlivých oblastí RVP. Kurz přináší nabídku zábavného cvičení, které nenásilnou formou přinese dětem tolik potřebný pohyb a podpoří rozvoj koordinace a síly zábavnou formou výuky. Kurz je zaměřen na získání teoretických i praktických znalostí, potřebných pro uplatnění v pedagogické praxi. Nabídka souboru cvičení vytvořených pro děti předškolního a školního věku umožní zatraktivnit hodiny. Kurz je přednostně určen učitelkám a učitelům ZŠ a MŠ, vychovatelům ŠD.

  Požadované předpoklady uchazeče:
  Dosažené středoškolského vzdělání s maturitou. Přednostně určeno pedagogickým pracovníkům a studentům učitelství 1. stupně ZŠ, MŠ a ŠD. Mohou se účastnit pedagogičtí i nepedagogičtí pracovníci všech institucí zaměřených na práci s dětmi.

  Profil absolventa:
  Absolvent kurzu využije základní teoretické, praktické a metodické znalosti a dovednosti v pedagogické praxi. Současné směry představených netradičních přístupů k tělesnému pohybu uplatní ve výuce.

  Garant kurzu: PaedDr. Hana Janošková, Ph.D.

  Lektor kurzu: PaedDr. Hana Janošková, Ph.D., Mgr. Iva Kouřilová

  Délka kurzu: jednodenní praktický kurz v prostorách KTV PdF MU (tělocvična Poříčí 7, Brno), celkem 8 vyučovacích hodin (prezence v 8.30 hod., zahájení v 9.00 hod., ukončení cca 17.00 hod.)

  Termín konání kurzu: 15. 4. 2018

  Obsahový plán kurzu: celkem 8 vyučovacích hodin (1 hodina je 45 minut + přestávka): - teoretická část (1 hod.) - představení vhodné literatury a multimediálních materiálů, základní představení jednotlivých prezentovaných pohybových činností
  - praktické část (6 hod.) - praktické a metodické ukázky cvičení
  - zpětná vazba, metodické výstupy a diskuze účastníků v rámci závěrečného kolokvia (1 hod.)

  Průběh kurzu a způsob jeho ukončení: Absolvování kurzu v plném rozsahu. Absolvent kurzu obdrží osvědčení o absolvování programu celoživotního vzdělávání.

  Cena kurzu: 760,- Kč (platba kurzu přes Obchodní centrum MU)
  Pokud zájemce nestihne provést objednávku a platbu kurzu přes Obchodní centrum MU, je možné zaplatit poplatek po předchozí e-mailové domluvě (janoskova@ped.muni.cz) na místě.

  Termín podání přihlášky: do 1. 4. 2018 (přihláška ke stažení zde)

  Počet uchazečů: min. 6

Celková cena: 760 Kč vč. DPH