angličtinaPřihlášení do IS MU

XXVI. Brněnské dny praktického lékařství "Praktický lékař - myoskeletální medicína" 21.-22.9.2018

Tato nabídka není nyní v prodeji.

Nezapomeňte! V případě objednání vstupu pro více účastníků (více kusů), nezapomeňte prosím uvést do poznámky k objednávce jména, příjmení a tituly všech účastníků.

  PROGRAM:

  Pátek 21.9.2018
  Organizační část (14:00 - 15:00 hod.)
  Registrace účastníků 14:00 - 14:30
  Slavnostní zahájení, úvodní slova hostů, vystoupení členek Filharmonie Brno 14:30 - 15:00

  Odborná část (15:00 - 16:30 hod.)
  Praktické lékařství 2018 – doc. MUDr. Svatopluk Býma, CSc.
  Co víme nového o pohybovém systému z hlediska patofyziologie – Prof. MUDr. Anna Vašků, CSc.
  Úžinové syndromy – MUDr. Soňa Kryštofová
  Volba optimální zobrazovací metody při nemocech pohybového systému – doc. MUDr. Marek Mechl, Ph.D.
  Jak správně ordinovat rehabilitaci – Prim. MUDr. Miluše Jurášková

  Přestávka, občerstvení (16:30 - 17:00 hod.)

  Odborná část (17:00 - 18:30 hod.)
  Odraz lékařského softwaru v kvalitě péče o pacienta – Max Volček
  Nová farmaka v léčbě onemocnění pohybového systému – PharmDr. Michal Kolorz
  Úskalí farmakoterapie pohybového systému – Prof. MUDr. Hana Matějovská Kubešová, CSc.
  Léčba bolesti u chorob pohybového systému v primární péči – MUDr. Marek Hakl, Ph.D.

  Sobota 22.9.2018
  Odborná část (8:30 - 10:00 hod.)
  Vertebrogenní algický syndrom – MUDr. Luděk Ryba, Ph.D.
  Profesní postižení pohybového systému – zásady spolupráce s praktickými lékaři, současnost a perspektivy – Prof. MUDr. Petr Brhel, CSc.
  Kloubní chrupavka – fyziologie a možnosti její podpory – PharmDr. Jitka Rychlíčková
  Typická sportovní postižení pohybového systému, entézopatie – Doc. MUDr. Luboš Hrazdira, CSc.

  Přestávka, občerstvení (10:00 - 10:30 hod.)

  Odborná část (10:30 - 12:00 hod.)
  Bolesti dolních zad – MUDr. Tereza Vodvářková
  Systémová enzymoterapie jako součást léčby artrózy a revmatismu měkkých tkání - MUDr. Marta Honzíková
  Informovanost o aplikaci vysokých dávek vitamínu C intravenózně - Mgr. Alena Pospíšilová, Ph.D., Tereza Hudosová, Kristýna Vrchová
  Současné možnosti regenerativní medicíny v léčbě degenerativních onemocnění kloubů – MUDr. Gabriel Pallay, CSc.
  Osteoporóza a sarkopenie – Prof. MUDr. Hana Matějovská Kubešová, CSc.

  Organizační údaje:
  Místo konání konference: Masarykova univerzita, AULA Univerzitního kampusu Bohunice, Kamenice 5, 625 00 Brno

  Informace:
  Klinika interní, geriatrie a praktického lékařství LF MU,
  Jitka Skládaná, tel.: 54949 1364 nebo e-mailem: skladana@med.muni.cz
  Kamenice 3, 625 00 Brno

  Vědecká konference je zařazena do systému kontinuálního vzdělávání a je bonifikována Českou lékařskou komorou a Českou asociací sester.

  Konferenční poplatek činí 700,- Kč.

  Přihlašování na konferenci: Stránky Obchodního centra MU
  Do poznámky uveďte, prosíme, titul, jména a příjmení přihlášených osob!
  V případě, že budete požadovat daňový doklad, je nutno při pořizování objednávky v Obchodním centru MU vyplnit požadovanou fakturační adresu, tj. název firmy vč. IČ a DIČ. Na základě těchto údajů je možno interaktivně vytisknout přímo z Obchodního centra daňový doklad.

  Koordinátor:
  prof. MUDr. Hana Matějovská Kubešová, CSc.

  Organizátor:
  MUDr. Vladimír Marek
  MUDr. Josef Holík

Celková cena: 700 Kč vč. DPH