angličtinaPřihlášení do IS MU

Kreativní práce s informacemi – jaro 2019 (KPI22)

Tato nabídka není nyní v prodeji.

Kurz probíhá v jarním semestru. Jedno téma a úkol je vždy na dva týdny.

Kurz Kreativní práce s informacemi podporuje rozvoj informační gramotnosti studentů.

Navazuje na tradiční témata práce s informacemi a doplňuje je tak o aktuální kompetence potřebné pro efektivní rozvoj jedince v informační společnost.

Celý sylabus najdete zde.

Kurz probíhá v prostředí webových stránek a interaktivní osnovy IS MUNI.

Tvůrce kurzu a kontaktní osoba: Michal Černý

 • Kreativní práce s informacemi

  Kurz Kreativní práce s informacemi podporuje rozvoj informační gramotnosti studentů. Navazuje na tradiční témata práce s informacemi a doplňuje je tak o aktuální kompetence potřebné pro efektivní rozvoj jedince v informační společnost. Na konci tohoto kurzu bude student schopen:
  - definovat teorii kreativity a kritického myšlení;
  - efektivně používat asociace;
  - pojmenovat základní nástroje vizualizace informací;
  - vytvářet vlastní mentální mapy;
  - využívat metody tvůrčího psaní;
  - používat při studiu techniky učení a paměťové techniky
  - chápat smysl sebeřízení
  • Ústav české literatury a knihovnictví - Filozofická fakulta
  Vyučující

  Osnova
  Hledání vlastní vzdělávací cesty

  Metody učení a kreativita
  Myšlenkové mapy
  Efektivní a kritické čtení
  Tvůrčí psaní
  Kreativní techniky
  Vizualizace a presentace informací
  Omezení zápisu do předmětu
  Předmět si smí zapsat nejvýše 300 stud.
  Informace učitele

Celková cena: 600 Kč vč. DPH