angličtinaPřihlášení do IS MU

Kurz Základy stavby a programování robotů pro učitele ZŠ a SŠ (PS2018)

Tato nabídka není nyní v prodeji.

Bližší informace naleznete zde: http://www.ped.muni.cz/celozivotni-vzdelavani/kurzy.

  Charakteristika programu:
  Jde o kurz zaměřený prakticky i teoreticky. Účastníci se v kurzu seznámí se základními obvody robotických a automatizačních systémů využívaných v praxi, jejich činností, oživením jednoduchých aplikací i naprogramování řídícího mikrokontroléru. Naučí se, jak definovat zadání problému, jak podle něj realizovat požadovaný systém, jak jej oživit a následně vytvořit algoritmus jeho řízení a podle něj naprogramování řídícího procesoru tak, aby vykonával požadovanou činnost v souladu se zadáním. Naučí se pracovat s vývojovým prostředím pro programování řídícího procesoru včetně jeho instalace a základního nastavení, včetně spárování řídícího procesoru s vývojovým prostředím, aby naprogramování bylo možné.

  Požadované předpoklady uchazeče:
  Základní uživatelská znalost práce s PC

  Lektor kurzu: doc. Ing. Jiří Hrbáček, Ph.D.

  Délka kurzu: celkem 16 vyučovacích hodin, které jsou rozděleny do 2 dnů po 8 hodinách

  Termíny konání kurzu:
  1. 10. 2018
  3. 10. 2018

  Obsahový plán kurzu:
  1) Úvod do robotických a automatizačních systémů. Základní pojmy a specifika jejich použití. Spárování řídící jednotky s počítačem, aby bylo možné přes něj řídící jednotku programovat - 2 hodiny
  2) Vytvoření sestavy zařízení podle zadání, vytvoření signálového schémata a oživení celého systému. Jeho naprogramování, odladění a finální funkční ověření - 2 hodiny
  3) Vyhledávání chyb a jejich opravy v HW i SW části systémů. Úlohy ovládající moduly LED a pracující s modulem tlačítek. Používání tlačítek pro řízení činnosti systému - 2 hodiny
  4) Aplikace pracující s modulem bipolárních spínačů. PWM řízení systémů. Základy odometrie diferenciálního podvozku - 2 hodiny
  5) Využití modulu H-bridge nejen pro řízení chodu motorů podvozků. Jeho činnost, možnosti napájení i režimy činností. Analýza požadované dráhy a možnosti korekce různé rychlosti pohonných jednotek - 2 hodiny
  6) Moduly reflexních čidel s krátkým a dlouhým dosahem. Jejich charakteristiky, výhody/nevýhody oblasti použití, optické závory a jízda podvozku robota po čáře. Reakce na překážky - 2 hodiny
  7) Využití reflexních čidel pro měření vzdálenosti od překážky. Rozdíl mezi ovládáním a řízením. Využití reflexních čidel pro řízení synchronizace kol podvozku - 2 hodiny
  8) Zjištění operační rychlosti řídící jednotky. Vliv operační rychlosti na řízení systémů pracujících v reálném čase. Základy realizace programování konečných automatů a příklady jejich aplikací - 2 hodiny

  Průběh kurzu a způsob jeho ukončení: Evaluační dotazník, pohovor. Stoprocentní účast. Absolvent kurzu obdrží osvědčení o absolvování programu celoživotního vzdělávání.

  Cena kurzu: 7 200 Kč (v ceně je i vlastní základní sada modulů včetně řídící procesorové jednotky a diferenciálního podvozku, které mají hodnotu 4 200 Kč)

  Termín podání přihlášky: do 30. 9. 2018 (formou provedení objednávky kurzu přes Obchodní centrum MU - prostou kopii VŠ diplomu, příp. maturitního vysvědčení je nutné zaslat naskenovanou e-mailem na kucerovadana@ped.muni.cz taktéž do 30. 9. 2018)

  Počet uchazečů: min. 4, max. 20

  Poznámka: Kurz je akreditován.

Celková cena: 7 200 Kč vč. DPH