angličtinaPřihlášení do IS MU

Kurz Přípravný kurz ruského jazyka A2 pro Učitelství praktického vyučování (PS2018)

Tato nabídka není nyní v prodeji.

  Charakteristika programu:
  Přípravný kurz ruského jazyka k dosažení znalosti jazyka na úrovni A2 SERRJ (porozumění psanému textu, poslech, slovní zásoba, gramatika, jednoduchý monologický projev a jednoduchá interakce).
  Cílem kurzu je dosažení úrovně komunikační kompetence a znalosti cizího jazyka potřebné pro úspěšné zvládnutí předmětu Vstupní test A2 - RJ nebo Vstupní test A2 - RJk a následné povinně-volitelné jazykové výuky v rámci CŽV/bakalářského studia na PdF MU.

  Požadované předpoklady uchazeče:
  Základní znalost ruského jazyka na úrovni A1 (SERRJ).

  Profil absolventa:
  Úspěšní absolventi rozumí větám a často používaným výrazům vztahujícím se k oblastem, které se jich bezprostředně týkají, prezentovaným formou psaného nebo poslechového textu (např. základní informace o své osobě a rodině, nakupování, místopisu a zaměstnám). Dokáží komunikovat prostřednictvím jednoduchých a běžných úloh, jež vyžadují jednoduchou a přímou výměnu informací o známých a běžných skutečnostech.

  Garant kurzu: katedra FCHOV PdF MU a oddělení CJV na PdF MU

  Lektor kurzu: Mgr. Kateryna Hertlová (Odd. CJV na PdF MU)

  Délka kurzu: 20 hodin (praktická cvičení 6 x 3 hod a 1 x 2 hod)

  Termín konání kurzu: 25. 10. (17.00 – 19.50 hod), 1. 11. (17.00 – 19.50 hod), 8. 11. (17.00 – 19.50 hod), 15. 11. (17.00 – 19.50 hod), 22. 11. (17.00 – 19.50 hod), 29. 11. (17.00 – 19.50 hod), 6. 12. (17.00 – 18.50) 2018 v prostorách PdF MU, Poříčí 7/9 nebo Poříčí 31 (Bližší informace budou účastníkům kurzu zaslány v případě otevření kurzu prostřednictvím e-mailu.)

  Obsahový plán kurzu:
  Nácvik poslechu a porozumění slyšenému textu, porozumění psanému textu, opakování a osvojování nové slovní zásoby (práce, rodina, denní režim, cestování, vzdělávání, stravování, nakupování, počasí, státy a národnosti apod.) a gramatiky (slovesné časy, způsobová slovesa, členy, předložky aj.).

  Průběh kurzu a způsob jeho ukončení: Kurz je ukončen písemným testem na úrovni A2 (SERRJ).

  Cena kurzu: 3 900 Kč

  Termín podání přihlášky: do 12. 10. 2018

  Počet uchazečů: min. 10, max. 15

Celková cena: 3 900 Kč vč. DPH