angličtinaPřihlášení do IS MU

Kurz Vedení třídy (JS2019)

Tato nabídka není nyní v prodeji.

  Charakteristika:
  Kurz je určen všem učitelům na 1. a 2. stupni ZŠ. V průběhu kurzu se budeme věnovat metodám práce se třídou. Budou nabídnuty metody a postupy práce se třídou ve specifických situacích. Dále budou probrány základy sociometrie a možné techniky měření třídního klima pozorováním. Stanovování pravidel a práce s nimi. Témata, kterým se bude kurz věnovat, vycházejí částečně z poptávky účastníků, částečně budou nabídnuta lektory – např. příchod nového žáka, přítomnost pomlouvání ve třídě, práce s žákem, který je vyčleňován.

  Průběh:
  Studium bude probíhat prezenční formou. Kurz proběhne v 1 výukovém dni po 8 vyučovacích hodinách. Kurz bude vyučován prostřednictvím přednášek, kazuistických seminářů a workshopů.

  Čas: 12. 4. 2019

  Místo:

  Počet účastníků: min. 15, max. 25

  Lektoři:
  PhDr. Kateřina Bartošová, Ph.D.
  Studium jednooborové magisterské psychologie ukončila v roce 2009. Po zakončení studia pracovala tři roky jako školní psycholog na základní škole a zajišťovala zde individuální poradenství a skupinovou práci s dětmi i dospělými. V roce 2014 získala doktorský titul v oboru klinická psychologie. V současné době se věnuje soukromé terapeutické praxi a pracuje jako odborný asistent na Katedře psychologie PdF MU. Je absolventkou pětiletého psychoterapeutického výcviku v kognitivně behaviorální terapii (Mezinárodní KBT institut Odyssea).

  Mgr. David Vaněk, Ph.D.
  Pracuje dlouhodobě jako školní psycholog, terapeut a lektor odborných kurzů pro učitele. Je absolventem jednooborové psychologie a navazujícího doktorského studia. Je PCA terapeutem.

Celková cena: 1 000 Kč vč. DPH