angličtinaPřihlášení do IS MU

Kurz Základy krizové intervence pro školní psychology (PS2019)

  Charakteristika:
  Krizová intervence je nedílnou součástí práce každého psychologa. Především v pedagogickém prostředí, kde se psycholog musí vyrovnávat s širokou skupinou klientů, od žáků, k rodičům, či učitelům nabývá znalost základů krizové intervence na důležitosti. Kurz nabídne účastníkům znalosti potřebné k reakci na náhlé a potenciálně traumatizující události.

  Průběh:
  1. den:
  téma: Teoretické základy krizové intervence, příčiny, typologie a fáze krize. Řešení krize, vyrovnávací strategie, laická a odborná pomoc, svépomoc. Krizová intervence – principy a postupy.
  lektor: Kateřina Bartošová a Gabriela Slaninová
  hodinová dotace: 4 hodiny

  téma: Osobnost krizového interventa. Vzdělávání a výcviky. Etika krizové intervence. Supervize v krizové intervenci
  lektor: Gabriela Slaninová a Kateřina Bartošová
  hodinová dotace: 4 hodiny

  2. den:
  téma: Legislativní hledisko v krizové intervenci, ohlašovací povinnost, zachování mlčenlivosti
  lektor: Gabriela Slaninová a Kateřina Bartošová
  hodinová dotace: 4 hodiny

  téma: Možnosti terapie u posttraumatické stresové poruchy. Akutní reakce na stres, traumatická krize.
  lektor: Kateřina Bartošová a Gabriela Slaninová
  hodinová dotace: 4 hodiny

  Studium bude probíhat prezenční formou. Kurz proběhne v 2 výukových dnech po 8 vyučovacích hodinách. Kurz bude vyučován prostřednictvím přednášek, kazuistických seminářů a workshopů. V rámci přednášek bude využíváno nejen frontální výuky, ale i diskuzí nad modelovými příklady a praktickými ukázkami. Kazuistické semináře budou zaměřeny na sdílení přímé zkušenosti z práce.

  Čas: 8. - 9. 11. 2019

  Místo:

  Počet účastníků: min. 15, max. 25

  Lektoři:
  PhDr. Kateřina Bartošová, Ph.D.
  Studium jednooborové magisterské psychologie ukončila v roce 2009. Po zakončení studia pracovala tři roky jako školní psycholog na základní škole a zajišťovala zde individuální poradenství a skupinovou práci s dětmi i dospělými. V roce 2014 získala doktorský titul v oboru klinická psychologie. V současné době se věnuje soukromé terapeutické praxi a pracuje jako odborný asistent na Katedře psychologie PdF MU. Je absolventkou pětiletého psychoterapeutického výcviku v kognitivně behaviorální terapii (Mezinárodní KBT institut Odyssea).

  Mgr. Gabriela Slaninová, Ph.D.
  Absolvovala vysokoškolské studium učitelství a navazující doktorské studium v oboru psychologie, je terapeutkou v Pesso-Boyden terapeutickém směru. Dlouhodobě pracuje s klienty v oblasti krizové intervence, jak v poradenském zařízení, tak v soukromé praxi, učí na VŠ.

Celková cena: 1 500 Kč vč. DPH
 Koupit
Podmínky prodeje
Lze objednat do 28. 10. 2019 vč. | Dostupná kapacita: 24