angličtinaPřihlášení do IS MU

Kurz Formativní hodnocení podporující učení žáků (JS2019)

Tato nabídka není nyní v prodeji.

Bližší informace naleznete zde: http://www.ped.muni.cz/celozivotni-vzdelavani/kurzy.

  Charakteristika kurzu:
  Kurz je určen učitelům 1. a 2. stupně základní školy, dále pak studentům se zájmem o formativní hodnocení. Věnuje se aktuálnímu tématu zavádění formativního hodnocení ve výuce, které významně podporuje učení žáků a kvalitu výuky. Kurz je vedený jako workshop a zaměří na základní pilíře formativního hodnocení, které si účastníci procvičí v praxi. Cílem kurzu je rovněž upozornit na využívání různých typů a forem hodnocení žáků a ukázat jejich použití v praxi, aby se hodnocení stalo nejen prostředkem, ale také cílem učení žáků. Pozornost bude věnována i sebehodnocení žáků, které je významnou součástí hodnocení podporujícího učení.

  Požadované předpoklady uchazeče:
  Dosažené středoškolského vzdělání s maturitou (nutné doložit prostou kopií maturitního vysvědčení/VŠ diplomu). Kurz je určen především pro učitele na 1. a 2. stupni základní školy.

  Garant kurzu: doc. Mgr. Jana Kratochvílová, Ph.D.

  Lektor kurzu: doc. Mgr. Jana Kratochvílová, Ph.D.

  Délka kurzu: jednodenní kurz (celkem 8 vyučovacích hodin)

  Termín konání kurzu: 6. 6. 2019 (8.30 – 17.00) - místo konání bude upřesněno

  Obsahový plán kurzu:
  - Význam zpětné vazby pro osobnostní rozvoj žáků
  - Vymezení základních typů hodnocení, vazba hodnocení ke koncepci školy - Formativní hodnocení a personalistická koncepce rozvoje
  - Tři pilíře formativního hodnocení: práce s cíli ve výuce, kritéria hodnocení a jejich význam, popisná zpětná vazba
  - Rozmanitost forem hodnocení a jejich využití v praxi
  - Sebehodnocení žáků jako nezbytná součást hodnocení podporujícího učení
  - Komplexní rozvíjející hodnocení: assessment for learning

  Průběh kurzu a způsob jeho ukončení: Obsah kurzu bude v závěru zhodnocen prostřednictvím evaluačního dotazníku. Absolvent kurzu obdrží osvědčení o absolvování programu celoživotního vzdělávání.

  Cena kurzu: 1 200 Kč (platba kurzu přes Obchodní centrum MU)

  Termín podání přihlášky: do 23. 5. 2019 (přihláška ke stažení zde) – vyplněnou přihlášku spolu s prostou kopií maturitního vysvědčení/VŠ diplomu je nutné zaslat poštou na adresu Centrum celoživotního vzdělávání, Poříčí 7, 603 00 Brno nebo naskenované e-mailem na kucerovadana@ped.muni.cz

  Počet uchazečů: min. 10, max. 20

  Poznámka: Kurz není akreditován.

Celková cena: 1 200 Kč vč. DPH