angličtinaPřihlášení do IS MU

Kurz Pohybové aktivity zážitkem (JS2019)

Tato nabídka není nyní v prodeji.

  Charakteristika programu:
  Kurz je zaměřen na získání praktických a teoretických poznatků z oblasti outdoorových pohybových aktivit pro děti zážitkovou formou. Cílem kurzu je seznámit účastníky s netradičními přístupy k organizaci a výuce pohybových aktivit při pobytu např. na školách v přírodě a různých formách terénní výuky.
  Kromě praktických zážitkové zaměřených dovedností jsou účastníkům kurzu formou přednášek sdělovány informace o pohybových aktivitách v letní přírodě, souvisejících předpisech a zásadách bezpečnosti a první pomoci.

  Požadované předpoklady uchazeče:
  Dosažené středoškolské vzdělání s maturitou. Přednostně určeno pedagogickým pracovníkům a studentům oborů Učitelství pro 1. stupeň ZŠ a Učitelství pro MŠ.

  Profil absolventa:
  Absolvent kurzu bude vybaven základními teoretickými znalostmi a praktickými dovednostmi, které budou přizpůsobeny individuálním schopnostem účastníka kurzu a které bude moci využít pro svou další pedagogickou praxi.

  Garant kurzu: Mgr. Marek Trávníček

  Lektor kurzu: Mgr. Jaroslav Vrbas, Ph.D., Mgr. Petr Vlček, Ph.D., Mgr. Michal Lupač

  Délka kurzu: šestidenní praktický kurz (celkem 35 vyučovacích hodin)
  1. den – cesta na kole nebo vlastní dopravou, zahájení kurzu teorií a organizačními záležitostmi
  1. - 6. den – výcvik (teorie a praxe)
  6. den – odjezd do Brna na kole nebo vlastní dopravou

  Termín konání kurzu: 26. 5. (17.00) - 31. 5. (12.00) 2019

  Obsahový plán kurzu:
  Teoretické základy (5 hod.)
  Zásady první pomoci, bezpečnost a předpisy - 2 hod.
  Výzbroj, výstroj a technologie - 1 hod.
  Problematika outdoorových aktivit a integrované terénní výuky - 2 hod.
  Praxe a metodika (30 hod.)
  Praktická část

  Průběh kurzu a způsob jeho ukončení: Absolvování kurzu v plném rozsahu. Absolvent kurzu obdrží osvědčení o absolvování programu celoživotního vzdělávání.

  Cena kurzu: Cena za ubytování, plnou penzi bude cca 2 500 Kč a bude se platit první den kurzu. Nevratný přihlašovací poplatek činí 500 Kč a je nutné ho uhradit přes Obchodní centrum MU do 19. 5. 2019.

  Termín podání přihlášky: do 19. 5. 2019 (přihláška ke stažení zde) – vyplněnou přihlášku spolu s prostou kopií maturitního vysvědčení/VŠ diplomu je nutné zaslat poštou na adresu Centrum celoživotního vzdělávání, Poříčí 7, 603 00 Brno nebo naskenované e-mailem na kucerovadana@ped.muni.cz

  Počet uchazečů: min. 6, max. 50

Celková cena: 500 Kč vč. DPH