angličtinaPřihlášení do IS MU

Dějiny Právnické fakulty MU 1.díl

Dějiny Právnické fakulty MU 1.díl

Obálka knížky
Rozsáhlá dvousvazková publikace (zatím vychází 1. díl – 1919-1989) přibližuje pohnuté osudy zakládající fakulty Masarykovy univerzity. První díl zachycuje vývoj fakulty 1919 až 1939, 1945 až 1950, 1969 až 1989. V každém z oddílů najdete především popis obecného dění na fakultě včetně jejího umístění, které se několikrát měnilo, organizační struktury, postavení učitelů a studentů, výuky a vědecké práce. První oddíl 1919-1939 zachycuje snahy o založení české univerzity na Moravě a stručnou charakteristiku situace po zavření českých vysokých škol. Podobně závěr druhého oddílu 1945-1950 připomíná též osudy studentů, učitelů a fakultní budovy po roce 1950. Do třetího oddílu 1969-1989 autoři zase vstoupili ohlédnutím za přípravou znovuotevření fakulty. Nedílnou součástí Dějin Právnické fakulty MU v Brně je obrazová dokumentace. Lze ji rozdělit do tří částí. První část fotografií dokresluje výklad přímo v textu, druhou jsou portrétní fotografie a fotografie titulních stran základních děl, připojené k medailonkům jednotlivých učitelů, a konečně třetí tvoří tematicky uspořádané celky …více

Autoři
Ladislav Vojáček, Karel Schelle, Jaromír Tauchen
Ukázka z knihy
Ukázka
Obsah knihy
  • ISBN 978-80-210-9240-2
  • Počet stran: 576
  • Rok vydání: 2019

Celková cena: 1 570 Kč vč. DPH
 Koupit
Doplňující informace a podmínky prodeje

Zpět na nabídku Dějiny státu a práva | Novinky