angličtinaPřihlášení do IS MU

Workshop - Oběhové hospodářství a obce

Institut pro udržitelnost a cirkularitu spolu s Jihomoravským krajem nabízí zástupcům obcí a svozových firem možnost školení v oblasti oběhového hospodářství. Tento workshop je určen především starostům a zaměstanancům obecních úřadů – především z odborů životních prostředí nebo technických služeb a měl by pomoci k lepší orientaci v požadavcích, které jsou/budou na obce v budoucích letech kladeny v oblasti oběhového a odpadového hospodářství. Cílem workshopu bude také ukázat, jak naplnit budoucí zákonné požadavky tak, aby se staly násrojem pro řízení obce a informovat zástupce obcí a svozových firem o stavu potenciálu oběhového hospodářství Jihomoravského kraje.

  Na co se můžete těšit?
  • Představení základních požadavků na obce v souvislosti s přechodem na oběhové hospodářství
  • Dobré praxe ze zahraničí
  • Možné nástroje politiky životního prostředí a jejich využití při přechodu na oběhové hospodářství
  • Srovnání analýzy potenciálu oběhového hospodářství 4 vybraných obcí JMK
  • Představení potenciálu Jihomoravského kraje v oblasti oběhového hospodářství

Celková cena: 300 Kč vč. DPH
 Koupit
Podmínky prodeje
Lze objednat do 28. 8. 2019 vč.