angličtinaPřihlášení do IS MU

Kurz Nácvik každodenních dovedností u dětí s autismem: Jídlo, spánek, toaleta (PS2019) CZK

Tato nabídka není nyní v prodeji.

  Charakteristika programu:
  Kurz je určen pro rodiče i odbornou veřejnost. Kurz se věnuje vybraným metodám a technikám ABA, pomocí kterých lze překonávat problémy v oblasti stravování, spánku a používání toalety u dětí s PAS a jinými neurovývojovými poruchami.

  Garant studia/kurzu: doc. PhDr. Karel Pančocha, Ph.D.

  Lektor: Ivana Krstovská-Guerrero, Ph.D., BCBA

  Počet účastníků: min. 20 osob, max. 100 osob

  Termín podání objednávky: Do 30.9.2019

  Termín konání: 6.10.2019

  Časový plán programu/kurzu: 10:00 – 16:30

  Obsahový plán:
  1) Jak důležité je zapojení rodičů do intervence (30 min)
  2) Výživa a stravování (90 min)
  3) Spánek (90 min)
  4) Nácvik používání toalety (90 min)

  Způsob ukončení: Povinná účast

  Poplatek za semestr/kurz: 950 Kč/osoba

Celková cena: 950 Kč vč. DPH