angličtinaPřihlášení do IS MU

Kurz Lyžařský kurz: Od základů po carving 11. - 18.1. 2020 (PS2019)

Tato nabídka není nyní v prodeji.

  Charakteristika programu:
  Kurz je zaměřen na získání praktických a teoretických poznatků potřebných pro správné sjíždění a zatáčení na lyžích.
  Kurz je určen všem, kteří mají zájem o zlepšování svých individuálních dovedností a znalostí o lyžování (od začátečníků až po pokročilé). Obsahem kurzu je zopakovat základy sjíždění a zatáčení na lyžích a pokročit v individuální lyžařské technice každého účastníka kurzu.
  Kromě praktických dovedností jsou účastníkům kurzu formou přednášek sdělovány informace o pohybových aktivitách v zimní přírodě, souvisejících předpisech a zásadách bezpečnosti a první pomoci.

  Požadované předpoklady uchazeče:
  Dosažené středoškolské vzdělání s maturitou. Přednostně určeno pedagogickým pracovníkům a studentům oborů Učitelství pro 1. stupeň ZŠ a Učitelství pro MŠ.

  Profil absolventa:
  Absolvent kurzu bude vybaven základními teoretickými znalostmi a praktickými dovednostmi, které budou přizpůsobeny individuálním schopnostem účastníka kurzu a které bude moci využít pro svou další pedagogickou praxi v oblasti sjíždění a zatáčení na lyžích.

  Garant kurzu: Mgr. Jaroslav Vrbas, Ph.D.

  Lektor kurzu: Mgr. Marek Trávníček, Mgr. Petr Vlček, Ph.D.

  Délka kurzu: osmidenní praktický kurz, celkem 35 vyučovacích hodin (1. den cesta autobusem, zahájení kurzu teorií a organizačními záležitostmi, 2. - 7. den výcvik, 8. den odjezd autobusem do Brna).
  1. den - odjezd autobusem v sobotu v 8.00 od Poříčí 31, příjezd cca v 13.00 hod., 15.00-18.00 hod. - organizační pokyny a úvod do teorie lyžování, 19.30-20.30 hod. - bezpečnost sjíždění a zatáčení na lyžích a při pohybových aktivitách v zimní přírodě.
  2. - 7. den - praktická výuka sjíždění a zatáčení na lyžích 6 hod. denně. Večerní teoretické přednášky celkem 5 hod. Jeden den (dle počasí úterý nebo středa) je vyhrazen pro volnější den s nabídkou jiných pohybových aktivit v zimní přírodě (sáňkařská dráha, snowtubing, bruslení, pěší turistika v zimní přírodě, výlet na sněžnicích…).
  8. den - zakončení kurzu a odjezd v sobotu do Brna. Příjezd mezi 16.00 hod. a 18.00 hod.

  Obsahový plán kurzu:
  teoretické základy (5 hod.), praxe a metodika (30 hod.)
  Teoretická část
  Zásady první pomoci, bezpečnost a předpisy - 2 hod.
  Výzbroj, výstroj a technologie - 1 hod.
  Technika a metodika sjíždění a zatáčení - 2 hod.
  Praktická část
  Technika a metodika sjíždění a zatáčení - 30 hod.

  Průběh kurzu a způsob jeho ukončení: Absolvování kurzu v plném rozsahu. Absolvent obdrží osvědčení o absolvování programu celoživotního vzdělávání.

  Cena kurzu: přihlašovací poplatek 700 Kč (platba přes Obchodní centrum do 23. 12. 2019 - tento poplatek je nevratný) + cena za ubytování, plnou penzi, dopravu, skipas ve výši cca 5 500 Kč (platba první den kurzu)

  Termín podání přihlášky: do 23. 12. 2019 (přihlášení probíhá provedením objednávky kurzu přes Obchodní centrum a zaplacením poplatku 700 Kč)

  Počet uchazečů: max. 40

Celková cena: 700 Kč vč. DPH