angličtinaPřihlášení do IS MU

Dar Centru raně středověkých studií (Seminář dějin umění, FF, Masarykova Univerzita) - 750 Kč

Dar bude použit na podporu akademické, vzdělávací a publikační činnosti Centra raně středověkých studií Masarykovy univerzity v Brně.
 
Dokumenty dokládající uzavření darovací smlouvy jsou dostupné přímo z webových stránek obchodního centra MUNI.
Dar je možno odečíst z daní.
 
Za dar Centru Vám srdečně děkujeme.
Budeme rádi, když se jako podporovatelé Centra zapojíte do našich činností. Rádi bychom Vám nabídli:
 
 • pravidelný newsletter CRSS (vychází dvakrát ročně, přihlásit k odběru se můžete zde)
 • pozvání na konference a mezinárodní kongresy organizované Centrem raně středověkých studií
 • možnost účastnit se studijních cest organizovaných CRSS
 • možnost aktivní účasti na konferencích a sponzorovaných sekcích CRSS (Leeds, Klamazoo, Renaissance Society of America a další)
 • podporu Vašeho výzkumu ze strany CRSS
 • oficiální poděkování v tabula gratulatoria v časopise Convivium (s Vaším předchozím souhlasem)

  O CENTRU RANĚ STŘEDOVĚKÝCH STUDIÍ
   
  Centrum raně středověkých studií (CRSS) zkoumá umění a architekturu středomořské oblasti z období čtvrtého až dvanáctého století. Středomoří je zde chápáno v širokém zeměpisném a kulturním kontextu, a zahrnuje tak jižní Evropu, byzantský východ a persko-islámský svět.
  Centrum se věnuje vědeckému bádání, výuce a sdílení vědy s neakademickým publikem. Studuje umělecké, náboženské a intelektuální kultury civilizací, které vznikly na území někdejší římské říše. Soustředí se tedy na rozvoj identity západní Evropy, Byzance a islámu a pohlíží na ně jako na svébytné, ale vzájemně provázané fenomény. Důraz klade na mezikulturní přístup, který považuje za nezbytný pro pochopení vizuální kultury. 
  CRSS je součástí Semináře dějin umění na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity. Podílí se na pravidelné výuce na bakalářské, magisterské i doktorandské úrovni a organizuje studijní cesty, na nichž se studenti mohou přímo setkat s uměleckými díly. Pořádá též přednášky místních i zahraničních odborníků na středověké umění a historiografii. CRSS organizuje konference a debaty, nabízí měsíční stipendia badatelům a zve studenty a stážisty v rámci programů Erasmus. Skrze veřejné přednášky a krátké dokumentární filmy oslovuje i širší publikum.
   

Celková cena: 750 Kč vč. DPH
 Koupit
Podmínky prodeje