angličtinaPřihlášení do IS MU

Poradenství pro rodiče (a učitele) jako alternativa k dětské psychoterapii

Tato nabídka není nyní v prodeji.

Délka kurzu: 20 hodin
Pá 20.3.2020, pá 17.4.2020, so 18.4.2020 (výuka proběhne na FSS v učebně M117)
Cena kurzu: 3 500Kč
Počet účastníků: minimálně 15, maximálně 22

  Lektorka kurzu: Mgr. Zuzana Masopustová, Ph.D. se dlouhodobě věnuje poradenství pro rodiče, kteří jsou ochotni prostřednictvím své výchovy a chování ve vztahu ke svému dítěti podpořit rozvoj dítěte či mu pomoci zvládnout obtížnou životní situaci (například rozvod rodičů), vývojový handicap (například autismus, ADHD) nebo emoční problémy a problémy v chování. Kromě individuálního poradenství vedla podpůrné skupiny pro rodiče dětí s poruchami autistického spektra a pro rodiče dětí z neúplných a doplněných rodin. Na Katedře psychologie Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity vyučuje psychodiagnostiku dětí, poradenskou a vývojovou psychologii.

  Kurz si klade za cíl naučit frekventanty:

  • stanovovat cíl intervence, který je realizovatelný a ověřitelný,
  • správně zvolit osoby, které k dosažení tohoto cíle mohou dítěti napomoci, a jimž má tedy být poradenství určeno,
  • poskytovat rady a doporučení, které vedou ke zvolenému cíli, jsou v souladu s poznatky relevantních oblastí psychologie i s možnostmi a schopnostmi klienta a které jsou zároveň natolik konkrétní, že je klient schopen skutečně aplikovat

  Po ukončení kurzu by účastníci kurzu měli být schopni:

  • rozumět dopadům, jaké nejčastější problémy v dětství mají na jednotlivé oblasti života dítěte (např. jak ADHD dítěte ovlivňuje jeho chování, rodinný život, školní výkon, vztahy s vrstevníky, self-esteem a životní spokojenost)
  • poskytnout základní poradenství rodičům a učitelům dětí s nejčastějšími potížemi (ADHD, ADD, PAS, úzkostnost, problémové chování, agresivita apod.)
  • vytvořit individualizovaný plán péče o děti s různými typy potíží s respektem k jejich potřebám, životnímu kontextu a vývojovému stadiu.

  Témata kurzu:

  • Zásady a postupy práce s dospělými - rodiči a učiteli apod.
  • Attachment, mentalizace, reflektivní fungování a jejich vztah k poradenské práci
  • Batolecí vzdor a výchovné nejistoty rodičů
  • Konflikty v rodině, nejednotnost ve výchově, rozvod a porozvodové uspořádání
  • Úzkostnost, strach, hypersenzitivita
  • Opožděný vývoj řeči
  • ADHD
  • Poruchy autistického spektra
  • Náhradní rodinná péče
  • Kazuistický supervizní seminář

Celková cena: 3 500 Kč vč. DPH