angličtinaPřihlášení do IS MU

Revalidační přelepka ISIC pro rok 2020/2021 na Přírodovědecké fakultě

Revalidační přelepka slouží k prodloužení platnosti mezinárodní karty ISIC. Je určena pro studenty PřF a bude k vyzvednutí na Studijním oddělení (bakalářské a magisterské studium) nebo na Oddělení pro doktorské studium (doktorské studium) Přírodovědecké fakulty. Nákupem revalidační přelepky prodloužíte platnost svého mezinárodního průkazu.

Na platnost karty ISIC v rámci MU nemá revalidační přelepka vliv. Studenti prvního ročníku bakalářského studia a studenti, kterým ještě nebyla vydaná ISIC karta, si přelepku nekupují.

Přelepku pro daný akademický rok lze objednat, pokud jste v tomto roce zapsáni k prezenčnímu studiu nebo pokud splňujete podmínky zápisu a o zápis jste požádali.

  Revalidační známka ISIC 2020/2021

  Mezinárodní identifikační průkaz studenta je jediný celosvětově uznávaný doklad prokazující statut studenta na střední, vyšší odborné nebo vysoké škole. Průkaz vydává světová organizace ISTC pod záštitou EU a UNESCO. Univerzitní průkaz studenta ISIC je kombinací studentského průkazu ISIC a průkazu studenta vysoké školy ve smyslu Zákona o vysokých školách.

  Kromě uznání mezinárodního statutu studenta karta ISIC poskytuje velké množství slev a výhod po celém světě:

  • slevy při cestování (letenky, autobusové lístky a vlakové lístky),
  • slevy na vstupném do světově proslulých kulturně-historických památek,
  • slevy na vstupném na zábavu a sport,
  • slevy při ubytování v hotelech, kempech a ubytovnách,
  • plus další slevy a výhody při nákupech, stravování a vzdělávání.

  Databáze poskytovatelů slev | Ceny předplatních jízdenek DPMB (sloupec studenti)

Celková cena: 180 Kč vč. DPH
 Koupit
Podmínky prodeje
Lze objednat do 31. 7. 2021 vč.