angličtinaPřihlášení do IS MU

Slavnost absolventů

Tato nabídka není nyní v prodeji.

    On-line slavnostní rozloučení vedení FF MU s absolventy Filozofické fakulty, kteří získali akademický titul bakalář nebo magistr v jarním semestru 2020. Akce se uskuteční v období od 30. 11. do 4. 12. v prostředí MS Teams. Předpokládaná délka trvání je 45 minut. Podle počtu objednávek budou zájemcům nabídnuty konkrétní termíny konání akce.

    V rámci technických možností bude po skončení jednotlivých událostí pořízena společná fotografie, kterou obdrží účastníci jako upomínku na konání akce.

    Slavnost absolventů má aspoň částečně kompenzovat omezení vyvolaná pandemickou situaci, která bezprecedentním způsobem narušila možnost pořádat akademické obřady.

    Účast na slavnosti není zpoplatněna.

Celková cena: 0 Kč vč. DPH