angličtinaPřihlášení do IS MU

Sebeobrana pro ženy

Tato nabídka není nyní v prodeji.

Kdy a kde:
Sobota 9. 12. 2023 od 9,00 do 16,00 hodin
Fakulta sportovních studií MU, UKB, Kamenice 5, Brno, Hala úpolových sportů
Obsah a popis programu
Kurz sebeobrany pro ženy je odlišný od běžných kurzů, které se zaměřují ryze na sebeobranu. Sebeobrana pro ženy má svá specifika, která jsou primárně způsobena tím, že ženy disponují oproti mužům obecně nižší fyzickou zdatností, a také jsou více vystaveny riziku napadení. Kurz je z tohoto důvodu koncipovaný právě na zmíněná specifika, jež se vážou k sebeobraně žen. Zaměřen je tedy především na prevenci, komunikaci, a to jak verbální, tak neverbální (jak působit na okolí a nebýt snadnou obětí), a také na co nejefektivnější zvládnutí případné konfliktní situace. Metodika kurzu je postavena na jednoduchosti a přímočarosti, které vedou k úspěšnému zvládnutí prekonfliktní a konfliktní fáze v konfliktní (sebeobranné) situaci.
Kurz bude rozdělen do pěti bloků. V prvním bloku budou účastnice seznámeny s teoretickými principy sebeobrany a prevencí. Druhý blok bude zaměřen na komunikační strategie. Ve třetím bloku dojde k nácviku sebeobranných technik. Čtvrtý blok bude vyhrazen pro modelové situace a poslední pátý blok pro shrnutí získaných informací a vyhodnocení průběhu kurzu.
Cílová skupina:
Žena
Věk: 18 +
Cíl programu:
Kurz sebeobrany pro ženy je zaměřen na získání základních dovedností a návyků potřebných k správnému řešení sebeobranných situací, se kterými se můžete setkat v každodenním životě. Zaměřuje se tedy na to, jakým způsobem předejít konfliktu, a v případě potřeby, jak konflikt vyřešit.
Harmonogram:
  1. Blok – Teoretické seznámí se základní principy sebeobranného chování (Prevence)
  2. Blok – Komunikační strategie.
  3. Blok – Nácvik sebeobranných technik.
  4. Blok – Modelové situace.
  5. Blok – Shrnutí získaných dovedností.
Informace lektora:
S sebou: sportovní oblečení, občerstvení
Garant:
Mgr. Jitka Reguli Čihounková, Ph.D.
Lektoři:
Bc. Dalibor Hanák, Bc. Simona Straková, Bc. Marek Sehnal, Bc. David Matulík, Bc. Petr Sobotka - studenti navazujícího magisterského programu Aplikovaná sportovní edukace bezpečnostních složek.
Kontakt: 492126@mail.muni.cz
Účastnický poplatek:
500,-Kč

Celková cena: 500 Kč vč. DPH

Zpět na nabídku Sebeobrana