angličtinaPřihlášení do IS MU

Přípravný kurz k přijímací zkoušce na Masarykovu univerzitu - 11. běh

Tato nabídka není nyní v prodeji.

Cílem kurzu je připravit Tě na úspěšné zpracování psychodiagnostických úloh, které jsou součástí přijímací písemné zkoušky.
Časový rozsah kurzu:
4x4 vyučovací hodiny (1 vyučovací hodina = 45 minut)
Místo konání:
Ekonomicko-správní fakulta Masarykovy univerzity, Lipová 41a, 60200 Brno

Další důležité informace
Za závazné se berou pouze přihlášky uhrazené do data uzávěrky.

Po uzávěrce účastníci obdrží pozvánku na email, který byl uveden v objednávce. Veškeré organizační pokyny jsou zasílány přes email, uvádějte tedy prosím do objednávky vždy takový email, ke kterému máte pravidelný přístup. Účastníci se při prezenci legitimují svým jménem. Do objednávky prosím uvádějte údaje konkrétního účastníka kurzu, zejména jméno, příjmení, email a adresu, na které se účastník dlouhodobě zdržuje, a tedy kam mu budou zaslány tištěné materiály. Z toho důvodu jsou tato pole při vyplňování objednávky povinná.

Kurzy organizujeme pouze jednou ročně a to v uvedených termínech únor-březen. V jiných měsících v roce již kurzy neorganizujeme.

 • Přípravný kurz k přijímací zkoušce - 11. běh


  1. vysvětlení přístupu ke zpracování úloh s časovým limitem zaměřených na ověření osobnostních předpokladů ke studiu
  2. seznámení s nejdůležitějšími typy úloh a zpracování příkladů s individuálním vyhodnocením výsledků
  3. zvládání trémy
  V ceně kurzu je zahrnut pracovní sešit, zkušební subtesty k procvičování, zkušební test TSP, náklady na vedení kurzu a přípravu studijních textů k jednotlivým tematickým oblastem.

  Obchodní podmínky, které upravují prodej přípravného kurzu na MU s platností od 15. 12. 2008.
  1. Prodej přípravného kurzu na MU se plně řídí Obchodními podmínkami pro Obchodní centrum.
  2. Běh přípravného kurzu se bude konat v případě, že se přihlásí alespoň 20 zájemců o daný běh.
  3. V případě nenaplnění stanovených minimálních kapacit v bodě 2 si Ekonomicko-správní fakulta Masarykovy univerzity vyhrazuje právo kurz zrušit a zavazuje se k vrácení uhrazeného kurzovného.
  4. Kapacita kurzu je omezena, po naplnění kapacity již není možné její další navyšování.
  5. Kurz je určen pouze pro platící osoby, další doprovázející osoby nejsou možné (s výjimkou vážných zdravotních obtíží vyžadujících asistenci jiné osoby)
  6. Při neúčasti nebo nedokončení kurzu se poplatek nevrací. Po datu uzávěrky přihlášek je kurz považován za zahájený, zrušení kurzu a vrácení kurzovného je možné pouze se souhlasem organizátora ve výjimečných případech.

Celková cena: 2 500 Kč vč. DPH